Claudiu Zamfir

Înscrieri 2023: Ajutoare de 36,33 milioane EUR pentru microîntreprinderi de producție și de servicii din județele Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin. Ghidurile PR Vest

euro-monede-bancnote-dreamstime

Microîntreprinderile de producție și de servicii din cele 4 județe ale Regiunii Vest vor putea obține noi ajutoare din fonduri europene și de la bugetul de stat ce totalizează 36,33 milioane de euro, prin două apeluri de proiecte pentru care s-au stabilit perioada de înscrieri online și ghidurile oficiale de finanțare.

UPDATE 25.10.2023: ADR Vest a ajustat a doua oară ghidurile pentru cele două apeluri destinate microîntreprinderilor. Prin cele două corrigendum-uri a fost îndreptată o eroare materială de la Anexa 21_Plan de afaceri_Macheta financiara_IR 1.3A_Apel 1 și Anexa 21_Plan de afaceri_Macheta financiara_IR 1.3A_Apel 2, respectiv s-a actualizat textul de la linia 11 - Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an.
Microîntreprinderile de servicii și de producție pot depune proiectele în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021 cu începere de la 1 noiembrie 2023, ora 08:00, până în 1 decembrie 2023, ora 08:00.

UPDATE 18.10.2023: ADR Vest a modificat ghidurile, prin corrigendum, pentru a atribui contractele de finanțare după punctaj.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest a publicat oficial cele 2 ghiduri ale solicitantului pentru apelurile de proiecte Microîntreprinderi Producție și Microîntreprinderi Servicii, din cadrul Programului Regional Vest 2021-2023.

Microîntreprinderile din Regiunea Vest vor putea depune proiectele în sistemul electronic MySMIS2021 în perioada 01.11.2023, ora 08.00 - 01.12.2023, ora 08.00, în cele două apeluri distincte.

Bugetul total alocat celor 2 apeluri este de 36,33 milioane de euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Banii sunt destinați microîntreprinderilor (sub 10 angajați) din cele 4 județe ale Regiunii Vest:

 • Timiș,
 • Arad,
 • Hunedoara,
 • Caraș-Severin.

Investițiile trebuie efectuate în mediul urban sau în satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest.

Condiții de eligibilitate a microîntreprinderilor de producție și servicii

În afara condițiilor de mai sus, firmele beneficiare vor trebui să îndeplinească o serie întreagă de condiții de eligibilitate, printre care:

 - Microîntreprinderile trebuie să aibă o vechime de minim 1 an fiscal integral și cu sediul social în Regiunea Vest sau care dețin un sediu secundar/punct de lucru în Regiunea Vest înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cel târziu la data de 31.12.2021.

- Solicitantul de finanțare nu are obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local pentru sediul social și toate punctele de lucru, în ultimele 12 luni și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale.

- Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare - 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022, în conformitate cu informațiile preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și cu cele declarate și asumate de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare în Anexa 2_Declarația unică.

- Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv a fost înființat cel târziu la data de 31 decembrie 2021, în conformitate cu informațiile preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

- Autorizarea codului CAEN eligibil vizat de investiție:

1. Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.

SAU

2. În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are:

 • a) codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului.

SAU

 • b) codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.

- Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariați mai mic decât 10 și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM.

- Solicitantul are un număr mediu de locuri de muncă în anul anterior depunerii proiectului, de minim 1.

- Își asumă creșterea numărului mediu de locuri de muncă cu minim 1, prin crearea la finalizarea implementării proiectului a cel puțin unui loc de muncă nou, legat strict de activitatea finanțată.

- În cazul firmelor de producție, solicitantul trebuie să facă dovada obținerii de venituri ca urmare a încheierii a cel puțin unui contract, fie la 2 ani de la data finalizării proiectului, fie la maxim 3 ani de la data finalizării proiectului, în caz contrar, solicitantul de finanțare va restitui integral valoarea cheltuielilor efectuate pentru activități de extindere a piețelor de vânzare a gamei de produse și servicii oferite, în cadrul contractului de finanțare.

Cele două apeluri oferă granturi de valori diferite pentru coduri CAEN diferite:

 • 1. Microîntreprinderi Producție 2023: buget, grant, CAEN, activități eligibile

Apelul de proiecte Microîntreprinderi Producție are un buget total de 26,33 milioane de euro (din care 22,38 milioane de euro din fonduri europene și aperoape 4 milioane de euro de la bugetul de stat).

Din acești bani, microîntreprinderile eligibile vor putea obține ajutoare de minimis de câte 30.000 - 200.000 de euro, în cazul firmelor care au obținut venituri  din codul CAEN relevant mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri  înregistrată în anul anterior depunerii  cererii de finanțare.

Granturile sunt de 30.000-60.000 de euro pentru solicitanții care au obținut venituri  din codul CAEN relevant mai mici de 30%  din cifra de afaceri sau cei care nu au  obținut venituri din codul CAEN relevant în  anul anterior depunerii cererii de finanțare.

Antreprenorii trebuie să pună și ei cofinanțare din surse proprii la cheltuielie eligibile, astfel:

 • 24% județul Timiș
 • 17% județul Arad
 • 10% județul Hunedoara
 • 10% județul Caraș-Severin

De asemenea, beneficiarul suportă în totalitate cheltuielile neeligibile.

Coduri CAEN eligibile în producție

Anexa 19 la Ghidul solicitantului Microîntreprinderi Producție cuprinde o listă de 123 de coduri CAEN eligibile pentru granturile destinate sectorului producției, dintre care enumerăm câteva:

 • 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii (termopane, de exemplu - n.r.)
 • 3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
 • 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a
 • 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

Se observă că din varianta finală a Ghidului a fost eliminat un cod CAEN care se regăsea în proiectul de ghid scos în consultare anul trecut: 1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate.

Ce se finanțează: Activități eligibile în producție

 • Investiții în spații de producție de tip construcție industrială;
 • Dotare cu active corporale și active necorporale;
 • Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat;
 • Activități din domeniul economiei circulare.

 

 • 2. Microîntreprinderi Servicii 2023: buget, grant, CAEN, activități eligibile

Apelul de proiecte Microîntreprinderi Servicii are un buget total de 10 milioane de euro (din care 8,5 milioane de euro din fonduri europene și 1,5 milioane de euro de la bugetul de stat).

Din acești bani se vor acorda ajutoare de minimis de câte 30.000-120.000 de euro în cazul firmelor care au obținut venituri  din codul CAEN relevant mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri  înregistrată în anul anterior depunerii  cererii de finanțare.

Granturile sunt de 30.000-60.000 de euro pentru solicitanții care au obținut venituri  din codul CAEN relevant mai mici de 30%  din cifra de afaceri sau cei care nu au  obținut venituri din codul CAEN relevant în  anul anterior depunerii cererii de finanțare.

Antreprenorii trebuie să pună și ei cofinanțare din surse proprii la cheltuielie eligibile, astfel:

 • 24% județul Timiș
 • 17% județul Arad
 • 10% județul Hunedoara
 • 10% județul Caraș-Severin

De asemenea, beneficiarul suportă în totalitate cheltuielile neeligibile

Coduri CAEN eligibile în servicii

Anexa 19 la Ghidul solicitantului Microîntreprinderi Servicii cuprinde o listă de 75 de coduri CAEN eligibile pentru granturile destinate sectorului serviciilor. Zece dintre acestea sunt eligibile în stațiuni turistice atestate, pentru proiecte care propun inclusiv lucrări de construcții/extindere pentru care este necesară emiterea Autorizației de construire.

Câteva exemple de coduri CAEN eligibile în sectorul serviciilor:

 • 4299    Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
 • 4332    Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
 • 4334    Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi  montări de geamuri
 • 7111    Activităţi de arhitectură
 • 7420    Activităţi fotografice
 • 8621    Activităţi de asistenţă medicală generală
 • 8623    Activităţi de asistenţă stomatologică
 • 9313    Activităţi ale centrelor de fitness
 • 9511    Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

Din lista codurilor CAEN eligibile în stațiuni turistice atestate, pentru proiecte care propun inclusiv lucrări de construcții/extindere pentru care este necesară emiterea Autorizației de construire, enumerăm:

 • 5510    Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
 • 5520    Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
 • 5590    Alte servicii de cazare
 • 9313    Activităţi ale centrelor de fitness

Ce se finanțează: activități eligibile în servicii

 • Dotare cu active corporale, inclusiv instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează;
 • Construirea/extinderea de infrastructuri multifuncționale de agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv infrastructuri de tratament balnear, exclusiv în stațiunile turistice atestate și exclusiv pentru investițiile aferente codurilor CAEN cuprinse în cadrul punctului B al Anexei 19_Domenii de activitate eligibile la Ghidul solicitantului de finanțare;
 • Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv activități de marketing generate de codul CAEN finanțat;
 • Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice.

----

Citește și:

 

Parallax

Vizualizari
4064
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri