Claudiu Zamfir

Noi granturi IMM 2023 de 15.000-100.000 EUR, pentru digitalizare, în județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava, Vaslui. Proiect de Ghid PR Nord-Est

Thumbnail

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale regiunii Nord-Est vor putea obține granturi de câte 15.000-100.000 EUR, să-și cumpere calculatoare și alte echipamente și softuri, pentru digitalizarea activității, printr-o nouă linie de finanțare care urmează să se lanseze în anul 2023, prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027.
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est a scos în dezbatere publică proiectul de Ghid al solicitantului „Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale - Apel 1”, din Programul Regional Nord-Est.

Este vorba despre finanțări pentru digitalizarea IMM-urilor din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Est:

 • Bacău,
 • Botoșani,
 • Iași,
 • Neamț,
 • Suceava,
 • Vaslui.

Proiectul de ghid rămâne în consultare până pe 17 iulie 2023. Poți contribui AICI cu observații și propuneri.

Apelul de proiecte ar urma să aibă loc în perioada octombrie-decembrie 2023, conform calendarului orientativ PRNE, actualizat.

Selecția firmelor care vor primi fonduri europene se va face în 2 etape:

 1. Preselecția. În urma unei campanii de informare, potențialii beneficiari (IMM) se vor putea înregistra pe o platformă online a ADR Nord-Est. Se va face o preselecție bazat pe informațiile furnizate de către firme cu privire la condițiile de eligibilitate precum și cele referitoare la nivelul de intensitate digitală actual și nevoile de digitalizare estimate. În această etapă, nu se vor încarca documente în platformă. Astfel, până la 400 de solicitanți înregistrați vor fi preselectați după metoda RCT (Randomized Controlled Trial).
 2. Selecția. Firmele preselectate vor fi invitate să depună proiecte în sistemul electronic MySMIS2021. Ulterior, aceste firme vor fi introduse la finanțare în baza criteriilor din ghidul solicitantului.

În mare măsură, finanțarea din Programul Regional Nord Est 2021-2027 seamănă cu Programul pentru Digitalizarea IMM, derulat până pe 30 iunie 2023, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Fonduri europene pentru IMM: bugetul pe regiunea Nord-Est și cofinanțarea proprie

Bugetul apelului de proiecte este de 31 de milioane de euro (din care 26,35 milioane de euro din fonduri europene și restul de la bugetul de stat).

Din acești bani, microîntreprinderile și firmele mici și mijlicii din județele menționate vor putea primi granturi IMM de căte 15.000-100.000 de euro pe proiect.

Intensitatea sprijinului este de maximum 90%, ceea ce însemană că beneficiarul va trebui să asigure o cofinanțare proprie de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiect (dacă este cazul).

Finanțare pentru digitalizarea IMM: condiții pentru beneficiarii eligibili

Pentru a fi eligibili, solicitanții de finanțare trebuie să respecte cumulativ o serie de condiții, printre care:

 • Solicitantul este o întreprindere non-agricolă constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie - max. 249 salariați).
 • Firma a fost înființată cel târziu la data de 03.01.2022 (inclusiv această dată) și are sediul social în Regiunea Nord-Est.
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioada corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă/urgentă instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Întreprinderea trebuie să fi înregistrat profit din exploatare în ultimul an fiscal încheiat. Pentru întreprinderile care au fost înființate în 03.01.2022, se va lua în considerare profitul din exploatare la 31 decembrie 2022.
 • Pentru microîntreprinderi, locul/locurile de implementare a proiectului trebuie să fie situat/e doar în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare acestuia. Pentru solicitanți întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii, locul/locurile de implementare a proiectului poate/pot fi situat/e atât în mediul urban cât și în mediul rural.
 • La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă locul/locurile de implementare a proiectului înregistrat/e ca sediu principal sau sediu secundar la ONRC cel mai târziu la data de 03.01.2023, în Regiunea Nord-Est.
 • Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publica pentru aceleași costuri aferente acelorași activități eligibile.

Listele codurilor CAEN excluse de la finanțare

Pe lângă condițiile de eligibilitate de mai sus, solicitanții mai trebuie să NU aibă activitate în domeniile excluse de la finanțare. Deoarece în cadrul apelului se urmărește  creșterea nivelului de intensitate digitală a IMM-urilor care nu desfășoară activități în domeniul IT, NU sunt eligibile la finanțare firmele care, la data depunerii cererii de finanțare, au autorizate coduri CAEN aferente domeniului de activitate TIC, respectiv:

 • 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului
 • 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
 • 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
 • 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
 • 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 Activități de editare a altor produse software
 • 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
 • 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 • 6130 Activități de telecomunicații prin satelit
 • 6190 Alte activități de telecomunicații
 • 6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 6202 Activități de consultantă în tehnologia informației
 • 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 Activități ale portalurilor web.

De asemenea, ghidul propus are și o anexă cuprinzând o listă mai lungă, de peste 100 de conduri CAEN excluse de la această finanțare. Pe această listă de activități excluse regăsim și domeniile TIC de mai sus, codurile CAEN de agricultură și alte coduri CAEN precum:

 • 1101 - Distilarea, rafinarea si mixarea băuturilor alcoolice
 • 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
 • 1105 - Fabricarea berii
 • 1200 - Fabricarea produselor din tutun
 • 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase
 • 3812 - Colectarea deseurilor periculoase
 • 5630 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor
 • 6419 - Alte activități de intermedieri monetare
 • 9700 - Activități ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
 • 9810 - Activități ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
 • 9820 - Activități ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii

De asemenea, solicitantul trebuie să NU desfășoare activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, de natura jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; trebuie să NU dețină pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003.

Granturi IMM pentru digitalizare în Regiunea Nord-Est - activități eligibile:

 • servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în Studiul de fezabilitate digitală, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare
 • achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune
 • realizarea de rețele LAN/WiFi
 • achiziționarea licențelor software, achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuală/augmentată, tehnologii Blockchain, etc. și  integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul.
 • achiziționarea unui website de prezentare a companiei
 • servicii social media pe perioada implementării proiectului
 • achiziționarea/utilizarea pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou
 • servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil
 • achiziția de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului
 • achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului
 • instruirea de către terți a personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța, daca este cazul, în situația în care acest serviciu nu este inclus în prețul de furnizare al echipamentelor/software-ului.
 • servicii de auditare tehnică – un raport de audit tehnic care confirmă îndeplinirea/utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare.

Atenție: Fiecare soluție de digitalizare propusa in cadrul Studiului de fezabilitate digitala (SFD) trebuie sa atingă in mod direct cel puțin o tehnologie digitala DESI 2019.

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
5636
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Alex
Radu
Noi fonduri, aceleasi vechi ghiduri (principii de programare) are au dat chix la cele nationale. Avem nevoie de consultari reale in ministere, pe nevoile reale economice, nu dat copy paste din agenda 2030...

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri