Claudiu Zamfir

UE a lansat fonduri de 4,8 miliarde EUR pentru tehnologii inovatoare de decarbonizare și hidrogen

euro-bani-cablu-curent-dreamstime

Comisia Europeană a lansat online două cereri de propuneri în vloare totală de 4,8 miliarde de euro pentru tehnologii inovatoare de decarbonizare și hidrogen.

Cele 2 apeluri lansate sunt:

  1. Innovation Fund 2023 Call. Deadline: 9 aprilie 2024, 17:00 (CEST). Buget: 4 miliarde EUR pentru implementarea tehnologiilor de decarbonizare inovatoare.
  2. Innovation Fund 2023 Auction - proiectul-pilot al Băncii Europene pentru Hidrogen. Deadline: 8 februarie 2024, 17:00, ora Bruxelles-ului. Buget: 800 milioane EUR pentru a sprijini producția de hidrogen din surse regenerabile în Europa.
     

În ce constau cele două apeluri:

1. Apelul de 4 miliarde euro pentru decarbonizare

Comisia Europeană a lansat, din 23 noiembrie 2023, cererea de propuneri din 2023 a Fondului pentru inovare, cu un buget record de 4 miliarde EUR, pentru a sprijini implementarea tehnologiilor de decarbonizare inovatoare.

Cererea de propuneri este finanțată din veniturile provenite din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), subliniind importanța stabilirii prețului carbonului pentru tranziția verde. Comisia a majorat fondurile totale disponibile și a dublat bugetul alocat proiectelor de producție de tehnologii curate în comparație cu cererea anterioară. Sunt disponibile 1,4 miliarde EUR pentru consolidarea capacității de producție industrială, a poziției de lider tehnologic și a rezilienței lanțului de aprovizionare în Europa.

Promotorii de proiecte pot solicita granturi în cadrul a cinci teme cu cerințe distincte în materie de buget și cheltuieli de capital (CAPEX):

  •     Decarbonizare generală (la scară largă) - 1,7 miliarde EUR disponibile pentru proiecte cu CAPEX de peste 100 de milioane EUR
  •     Decarbonizare generală (la scară medie) - 500 de milioane EUR disponibile pentru proiecte cu CAPEX între 20 de milioane EUR și 100 de milioane EUR
  •     Decarbonizare generală (la scară mică) - 200 de milioane EUR disponibile pentru proiecte cu CAPEX între 2,5 milioane EUR și 20 de milioane EUR
  •     Producția de tehnologii curate – 1,4 miliarde EUR disponibile pentru proiecte cu CAPEX de peste 2,5 milioane EUR axate pe fabricarea de componente pentru energia din surse regenerabile, stocarea energiei, pompe de căldură și producția de hidrogen
  •     Proiecte-pilot – 200 de milioane EUR disponibile pentru proiecte cu CAPEX de peste 2,5 milioane EUR axate pe decarbonizarea profundă.

Proiectele vor fi evaluate în funcție de potențialul lor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, de gradul lor de inovare, de maturitate, de reproductibilitate și de eficiența din punctul de vedere al costurilor. Fondul pentru inovare poate acoperi până la 60% din costurile relevante ale unui proiect.

Proiectele situate în Uniunea Europeană și țările Spațiului Economic European sunt eligibile și, în urma recentei revizuiri a Directivei EU ETS, cererile de propuneri din cadrul Fondului pentru inovare sunt deschise în prezent și sectoarelor transportului maritim, transportului rutier și construcțiilor, pe lângă tehnologiile din industriile mari consumatoare de energie (inclusiv aviația), energia din surse regenerabile sau stocarea energiei.

Proiectele promițătoare care nu sunt suficient de mature pentru un grant sau care nu sunt selectate pentru finanțare din cauza limitărilor bugetare pot beneficia de asistența pentru dezvoltare de proiecte (PDA) acordată de Banca Europeană de Investiții.

Candidații sunt încurajați să se înscrie, până pe data de 5 decembrie 2023 (ora 17.00 CET) la Ziua de informare privind procedura de ofertare IF23, care va avea loc online la 7 decembrie 2023. Acest eveniment este o ocazie de a afla mai multe despre noile caracteristici, de a descoperi procesul de depunere a cererilor și de a adresa întrebări Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA), care pune în aplicare cererile de propuneri din cadrul Fondului pentru inovare.

Și punctele de contact naționale ale Fondului pentru inovare organizează zile de informare în majoritatea statelor membre. În România, Direcția de Politici Industriale și competitivitate din Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) este punctul național contact. Persoana de contact este Alexandra-Oana Podrumaru (Tel.: +40 744607945 , Email: alexandra.podrumaru@economie.gov.ro ).

Solicitanții vor fi informați cu privire la rezultatele evaluării în al patrulea trimestru al anului 2024. Solicitanții selectați vor semna acorduri de grant în primul trimestru al anului 2025.

Cu venituri estimate la 40 miliarde EUR din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii în perioada 2020-2030, Fondul pentru inovare urmărește să creeze stimulente financiare pentru ca întreprinderile și autoritățile publice să investească în tehnologii de vârf cu emisii scăzute de dioxid de carbon și să sprijine tranziția Europei către neutralitatea climatică. Fondul pentru inovare a acordat deja aproximativ 6,5 miliarde EUR pentru peste 100 de proiecte inovatoare prin intermediul cererilor sale de propuneri anterioare.

2. Licitația-pilot pentru hidrogen

Comisia Europeană a lansat, pe 23 noiembrie 2023, și prima licitație în cadrul Băncii Europene pentru Hidrogen pentru a sprijini producția de hidrogen din surse regenerabile în Europa, cu venituri inițiale din comercializarea certificatelor de emisii în valoare de 800 de milioane EUR, canalizate prin Fondul pentru inovare.

Producătorii de hidrogen din surse regenerabile pot licita pentru sprijin sub forma unei prime fixe pe kilogram de hidrogen produs. Prima este menită să reducă diferența dintre prețul de producție și prețul pe care consumatorii sunt în prezent dispuși să îl plătească, pe o piață în care hidrogenul din surse neregenerabile este încă mai ieftin de produs.  

În cadrul licitației-pilot, producătorii de hidrogen din surse regenerabile (astfel cum sunt definiți în Directiva privind energia din surse regenerabile și în actele delegate ale acesteia) pot depune oferte în vederea obținerii unui sprijin din partea UE pentru un anumit volum de producție de hidrogen.

Ofertele ar trebui să se bazeze pe o propunere de primă de preț pe kilogram de hidrogen din surse regenerabile produs, în limita unui plafon de 4,5 EUR/kg. Ofertele care se vor încadra în acest preț și care respectă și alte cerințe de calificare, vor fi clasificate de la cel mai scăzut la cel mai mare preț oferit și li se va acorda sprijin în această ordine, până la epuizarea bugetului licitației. Proiectele selectate vor primi subvenția acordată pe lângă veniturile de pe piață pe care le generează din vânzările de hidrogen, timp de până la 10 ani. După semnarea acordurilor de grant, proiectele vor trebui să înceapă să producă hidrogen din surse regenerabile în termen de cinci ani.  

Cumularea cu alte tipuri de ajutoare din partea statelor membre participante NU va fi posibilă, pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru toate proiectele, indiferent de locație.

De asemenea, Comisia oferă un nou mecanism de „licitații ca serviciu” în cadrul Băncii pentru Hidrogen. Acesta va permite statelor membre să finanțeze proiecte care au depus oferte în cadrul licitației, dar care nu au fost selectate pentru sprijin din Fondul pentru inovare din cauza limitărilor de buget. Acest lucru le permite să acorde finanțare națională pentru proiecte suplimentare pe teritoriul lor, fără să fie necesară desfășurarea unei licitații separate la nivel național, reducând sarcina administrativă și costurile pentru toate părțile. Participarea statelor membre la sistemul „licitații ca serviciu” este voluntară, iar dezvoltatorii de proiecte, pentru a fi eligibili, trebuie să își exprime interesul și față de acest sistem în candidatura lor. Sistemul ar putea juca un rol semnificativ prin prevenirea segmentării pieței și a sistemelor de stimulente.

Orice sprijin oferit de statele membre prin intermediul acestui serviciu va fi considerat ajutor de stat. Statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la sprijinul lor și vor beneficia de un proces simplificat de aprobare, întrucât licitațiile sunt concepute la nivelul UE în conformitate cu Orientările privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie. 

Parallax

Vizualizari
1101
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri