Claudiu Zamfir

Fonduri europene PNRR: Comisia Europeană a aprobat schema de finanțare a firmelor românești cu proiecte pe hidrogen din surse regenerabile, pentru a combate dependența energetică de Rusia

Thumbnail

Comisia Europeană a anunțat luni, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a aprobat schema de ajutoare de stat pentru firmele românești care dezvoltă proiecte pentru producția de hidrogen din surse regenerabile, cu finanțări UE din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Reamintim că firmele românești pot depune, până pe 16.08.2022, ora 17.00, proiecte în cadrul procedurii de ofertare concurențială Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză aferent aferent Măsurii de investiții I.2 – Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinație cu hidrogenul verde ca măsură de tranziție), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice din cadrul Componentei C6. Energie din Planul Național de Redresare și Reziliență, sub-măsura 2.2 - Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză.

Inițial, termenul de depunere a ofertelor era 31 iulie, dar Ministerul Energiei a prelungit perioada de înscrieri până pe 16 august.

Acum, Comisia Europeană a aprobat schema de finanțare românească, din punctul de vedere al legislației europene privind ajutoarele de stat și libera concurență.

Valoarea schemei aprobate de CE este de 149 de milioane de euro, pusă la dispoziție prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) al UE, pentru a sprijini producția de hidrogen din surse regenerabile.

Scopul măsurii este să contribuie la dezvoltarea hidrogenului din surse regenerabile, în conformitate cu obiectivele Strategiei UE pentru hidrogen și cu Pactul verde al UE. Schema va contribui și la obiectivele planului REPowerEU de a reduce dependența de combustibilii fosili din Rusia și de a accelera tranziția verde.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat:

„Această schemă în valoare de 149 de milioane EUR permite României să își consolideze capacitățile de producție de hidrogen din surse regenerabile, limitând în același timp posibile denaturări ale concurenței. Măsura adoptată astăzi va contribui la realizarea Strategiei UE pentru hidrogen și a ambițiilor Pactului verde european. Mai mult decât atât, măsura va ajuta România să înlocuiască gazele naturale, cărbunele și petrolul din industriile greu de decarbonizat și din transporturi și să își reducă dependența de combustibilii fosili importați, în conformitate cu planul REPowerEU.”

În ce vor fi investiți banii europeni PNRR

Schema notificată de România, care se va desfășura până la 31 decembrie 2023, va fi finanțată parțial prin Mecanismul de redresare și reziliență, în urma evaluării pozitive de către Comisie a Planului de redresare și reziliență al României și a adoptării acestuia de către Consiliu.

Schema va sprijini construcția de noi instalații pentru producția de hidrogen din surse regenerabile, cu scopul de a realiza, până la 31 decembrie 2025, capacități de producție a hidrogenului din surse regenerabile de cel puțin 100 MW în instalații de electroliză care să producă cel puțin 10.000 de tone de hidrogen pe an.

Schema este deschisă urmpătoarelor categorii de beneficiari eligibili:

  • Companii de toate dimensiunile (inclusiv IMM), care își desfășoară activitatea în domeniul producției de hidrogen sau de energie electrică.
  • Unități administrativ-teritoriale.
  • Institute naționale de cercetare și dezvoltare din domeniul energiei.
  • Asociații sau parteneriate formate de actorii respectivi.

În cadrul schemei, sprijinul va fi acordat sub formă de granturi directe. Valoarea maximă a ajutorului care poate fi acordat fiecărui proiect nu va depăși 50 de milioane EUR.

Proiectele vor fi selectate printr-o procedură de ofertare transparentă și nediscriminatorie, în cadrul căreia beneficiarii vor concura pentru cea mai mică valoare a ajutorului pe MW de capacitate de electroliză instalată. Prima cerere de proiecte a fost lansată în luna iunie 2022.

Evaluarea Comisiei Europene

Comisia a evaluat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, în special al articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), care permite țărilor UE să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice în anumite condiții, precum și în temeiul Orientărilor din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie.

Comisia a constatat că schema:

  •     facilitează dezvoltarea anumitor activități economice, în special producția de hidrogen din surse regenerabile;
  •     are un „efect stimulativ”, deoarece beneficiarii nu ar efectua investițiile în hidrogenul din surse regenerabile în aceeași măsură în absența sprijinului public;
  •     are un impact limitat asupra concurenței și a schimburilor comerciale în cadrul UE. În special, schema este necesară și adecvată pentru a asigura producția de hidrogen din surse regenerabile. De asemenea, schema este proporțională, întrucât nivelul ajutorului corespunde nevoilor de finanțare efective. În plus, vor fi instituite garanțiile necesare care să limiteze ajutorul la minimum, inclusiv o procedură de ofertare concurențială pentru acordarea ajutorului;
  •     generează efecte pozitive care compensează orice eventuală denaturare a concurenței și a schimburilor comerciale în UE.

Pe acest temei, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Contextul aprobării finanțării PNRR

Toate investițiile și reformele care implică ajutoare de stat, inclusiv cele incluse în planurile naționale de reziliență și redresare prezentate în contextul MRR, trebuie notificate Comisiei spre aprobare prealabilă, cu excepția cazului în care fac obiectul uneia dintre normele de exceptare pe categorii a ajutoarelor de stat.

Comisia evaluează cu prioritate măsurile care implică ajutor de stat cuprinse în planurile naționale de redresare prezentate în contextul MRR și a oferit orientări și sprijin statelor membre în etapele pregătitoare ale planurilor naționale, pentru a facilita implementarea rapidă a MRR. În același timp, Comisia se asigură, în decizia sa, că sunt respectate normele aplicabile privind ajutoarele de stat, pentru a menține condiții de concurență echitabile pe piața unică și pentru a garanta că fondurile MRR sunt utilizate în așa fel încât să reducă la minimum denaturarea concurenței și să nu se excludă investițiile private.

Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie oferă informații privind modul în care Comisia va evalua compatibilitatea măsurilor de protecție a mediului, inclusiv de protecție a climei, și a măsurilor de ajutor în domeniul energiei care fac obiectul obligației de notificare în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE.

Aceste orientări, aplicabile din luna ianuarie 2022, creează un cadru favorabil flexibil, adecvat scopului, menit să ajute statele membre să ofere sprijinul necesar pentru atingerea obiectivelor Pactului verde într-un mod bine direcționat și eficient din punctul de vedere al costurilor. Normele asigură alinierea la obiectivele și țintele importante ale UE stabilite în Pactul verde european și la alte modificări recente aduse reglementărilor din domeniile energiei și mediului și țin seama de importanța sporită a protecției climei. Normele includ secțiuni referitoare la ajutoarele pentru energia din surse regenerabile, măsurile de eficiență energetică, ajutoarele pentru mobilitatea curată, infrastructura, economia circulară, reducerea poluării, protecția și refacerea biodiversității, precum și la măsurile de asigurare a securității aprovizionării cu energie, sub rezerva anumitor condiții.

Versiunea neconfidențială a deciziei (cu numărul de caz SA.102003) va fi disponibilă în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurența, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate. Buletinul informativ electronic Competition Weekly e-News conține lista deciziilor referitoare la ajutoare de stat publicate recent pe internet și în Jurnalul Oficial.

Parallax

Vizualizari
7308
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri