Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2024: Modificări și clarificări la granturile de 20.000-200.000 EUR pentru microîntreprinderi, în județele Constanța, Brăila, Buzău, Galați, Vrancea

bani-euro-lupa-dreamstime

Microîntreprinderile românești vor putea obține granturi de câte 20.000-200.000 EUR pentru investiții în 5 județe ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, iar acum autoritatea de management a venit cu o serie de clarificări și modificări de reguli.

UPDATE. ADR Sud-Est a publicat ghidul oficial și a anunțat perioada de depunere a proiectelor.

Vineri, 29 martie 2024, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est a publicat o serie de clarificări și modificări la ghidul solicitantului „Creșterea competitivății microîntreprinderilor”, ghid despre care am mai scris pe StartupCafe.ro.

Pe scurt, din acest program se vor acorda ajutoare de minimis firmelor cu 1-9 angajați, microîntreprinderi care au sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, adică în județele:

 •     Brăila,
 •     Buzău,
 •     Constanța,
 •     Galați,
 •     Vrancea.

Sunt excluse de la acest apel de proiecte firmele din teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării, care vor avea la dispoziție un apel distinct, cu buget separat.

Bugetul apelului de proiecte pentru microîntreprindeirle din cele 6 județe menționate este de 43.362.593 EUR (din care 36.858.204 euro din fonduri UE  și 6.504.389 euro cofinanțarea națională).

Din acești bani, microîntreprinderile eligibile vor putea obține granturi de câte 20.000-200.000 de euro pentru investiții, la o intensitate de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Aceasta înseamnă că beneficiarii vor suporta din resurse proprii 10% din valoarea cheltuielilor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiectele lor.

Principalele clarificări și modificări de ghid pentru microîntreprinderi

1. A fost corectat proiectul de Ghid Solicitantului pentru Apelul PRSE/1.6/A.1/1/2024. Versiunea actualizată:

Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect:

 • Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 20.000 euro
 • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 200.000 euro

Valoarea eligibilă este formată din valoarea FEDR+BS (maximum 200.000 euro) + contribuţia proprie a solicitantului.

2. Lista inițială de domenii eligibile, care cuprindea circa 150 de coduri CAEN, a fost compeltată cu soldul balanței comerciale pozitiv/negativ și s-au adăugat și câteva coduri CAEN eligibile:

 • 7120 - Activitati de testare si analize tehnice.
 • 1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a.
 • 1813 - Servicii pregatitoare pentru pretiparire.

Dintre cele 150 de coduri CAEN eligubile la finanțare mai menționăm o parte:

 • 1071    Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
 • 1320    Producția de țesături
 • 1419    Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
 • 2041    Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
 • 2512    Fabricarea de uși și ferestre din metal
 • 3101    Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
 • 3102    Fabricarea de mobilă pentru bucătării
 • 3109    Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 4332    Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
 • 5510    Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
 • 5520    Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
 • 5821    Activitati de editare a jocurilor de calculator
 • 5829    Activitati de editare a altor produse software
 • 6201    Activități de realizare a software-ului la comandă
 • 7500    Activitati veterinare
 • 8610    Activitati de asistenta spitaliceasca
 • 8621    Activități de asistență medicală generală
 • 8622    Activități de asistență medicală specializată
 • 8623    Activități de asistență stomatologică
 • 8690    Alte activități referitoare la sănătatea umană

3. Microîntreprinderile care au sediu în altă regiune și își deschid punct de lucru inregistrat fiscal în Regiunea Sud-Est sunt eligibile in cadrul apelului. Astfel, ghidul prevede că nu se acordă sprijin financiar pentru microîntreprinderile cu sediu social în altă regiune, cu excepția celor care deschid punct de lucru fiscal în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, chiar dacă locul de implementare propus este în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

4. Pentru condițiile de eligibilitate legate de profit și alți indocatori, anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare luat in considerare va fi anul 2023.

5. „Nu vor fi excluse de la finanțare toate microîntreprinderile care au realizat schimbări în structura acționariatului” -  această prevedere va fi trecută în Anexa 3 la ghid - Declaratia unică IMM.

7. Microîntreprinderea este o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR.

Stabilirea caracterului de microîntreprindere al societății se realizează având în vedere și datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate (asociate) acesteia, așa cum sunt acestea definite în Regulamentul (UE) nr. 2014/651. Avand in vedere prevederile legale in vigoare, mentinerea unui nr. de angajati de 10 in ultimii 2 ani consecutivi atrage dupa sine trecerea în categoria intreprinderii mici, care nu este eligibila in cadrul acestui apel.

8. S-a clarificat și situația întreprinderilor legate. Intreprinderea unică pe care o formează impreună cu firmele legate/partenere (daca este cazul) trebuie să se incadreze in categoria microintreprinderilor (cu limitele de mai sus).

Conform Anexei 16 la Ghid, Incadrarea microintreprinderii se face astfel:

1. Societatea A este întreprindere autonomă , dacă:

 • A nu deține participații (părți sociale, acțiuni) în capitalul social al niciunei alte întreprinderi și nicio altă întreprindere nu deține participații în capitalul social al lui A

sau

 • A deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în alte întreprinderi sau alte întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii A.

2. Societatea A este întreprindere parteneră cu alte întreprinderi, dacă A deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (dar nu mai mult de 50%) sau altă întreprindere deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale lui A ( dar nu mai mult de 50%).

A nu se confunda cu definiția microîntreprinderii în sens fiscal, prevăzută în Codul fiscal (modificat sucesiv), care prevede plafoanele de 500.000 de euro și de 60.000 de euro la cifra de afaceri pentru încadrarea firmei la plata impozitului pe venitul microîntreprinderii, de 3%, respectiv 1%.

---

Citește și:

Fonduri europene 2023: Granturi de 20.000-200.000 EUR pentru firme micro din județele Constanța, Brăila, Buzău, Galați, Vrancea. Proiect de ghid Regio Sud-Est

Parallax

Vizualizari
2546
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Alex
Radu
nici copy/paste nu mai este ce a fost, cand cu toata asistenta tehnica, nu se cunosc formule de baza de calcul economic, si anexele financiare sunt cu formule gresite

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri