Claudiu Zamfir

Noi fonduri UE 2023: Câte 30.000-120.000 EUR pentru microîntreprinderi din 4 județe-construcții, foto, săli fitness, hoteluri, jocuri video

Thumbnail

Microîntreprinderile românești din patru județe vor putea obține granturi de câte 30.000-120.000 de euro pentru investiții, printr-o nouă linie de fonduri europene care vizează zeci de domenii de activitate, printre care construcțiile, sălile de fitenss, hotelurile, editarea de jocuri video, serviciile foto, firmele de curățenie.

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Vest a lansat, deocamdată în consultare publică, versiunea draft a Ghidului de finanțare Sprijin pentru microîntreprinderi – apelul 2, destinat domeniilor de activitate aferente serviciilor. După consultarea publică și afișarea ghidului final, apelul de proiecte se va deschide în sistemul electronic MySMIS, gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Bugetul disponibil pentru această linie de finanțare destinată microîntreprinderilor (max. 9 salariați) care activează în sectorul serviciilor este de 10 milioane de euro, disponibil în cele 4 județe ale regiunii Vest: Arad, Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin.

Din acești bani vor fi acordate granturi cu valori minime de 30.000 de euro și valori maxime de:

 • 120.000 euro pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • 60.000 euro pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mici de 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau nu au obținut deloc venituri din activitățile aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, aceasta reprezentând o activitate nouă la nivelul societății.

Având în vedere diferențele între cele 4 județe din Regiunea Vest din punct de vedere a dezvoltării, procentul contribuției proprii diferă în funcție de județul în care se implementează proiectul. Astfel, în cazul proiectelor implementate în județul Timiș, contribuția microîntreprinderilor este de 24% din valoarea totală eligibilă a investiției, de 17% în cazul celor implementate în județul Arad și de 10% în cazul proiectelor implementate în județele Hunedoara și Caraș-Severin.

Lista de domenii eligibile este prevăzută ca anexă la viitorul Ghid și cuprinde peste 70 de coduri CAEN, din care menționăm:

 • 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
 • 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
 • 5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
 • 7420 Activităţi fotografice
 • 8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
 • 9313 Activităţi ale centrelor de fitness
 • 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
 • 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

Condiții pentru microîntreprinderile din Regiunea Vest

Firmele solicitante trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

 •  Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, sau funcționează în baza OUG nr. 6/2011.
 • Sediul social al solicitantului de finanțare este situat în Regiunea Vest și locația de implementare a proiectului se află în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest.
 • Locația de implementare a proiectului trebuie să fie situată în mediul urban, inclusiv în satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate conform legii, din Regiunea Vest.
 • Solicitantul de finanțare, inclusiv întreprinderile legate, se încadrează în categoria microîntreprinderilor conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM -urilor.

Printre investițiile eligibile se numără:

 • Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, inclusiv instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează;
 • Dotarea cu active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează;
 • Construirea/extinderea de infrastructuri multifuncționale de agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, infrastructuri de tratament balnear, exclusiv în stațiunile turistice atestate și exclusiv pentru codurile CAEN cuprinse în cadrul punctului B al Anexei 27_Domenii de activitate eligibile.
 • Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv activități de marketing;
 • Activități din domeniul economiei circulare.

Ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu grila de evaluare, lista codurilor CAEN eligibile, lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, modelul planului de afaceri, precum și macheta financiară pot fi consultate AICI.

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ADR Vest, din 14.02.2023 și până în data de 17.03.2023.

Cei interesați pot contribui cu sugestii și observații la Ghid și anexe: consultare@adrvest.ro .

Pentru informații suplimentare, contactați Biroul de HelpDesk din cadrul ADR Vest: telefon/ fax: 0256-491.923, e-mail: helpdesk@adrvest.ro .

Ce fonduri mai sunt disponibile pentru IMM în regiunea Vest

În cele patru județe ale regiunii Vest - Arad, Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin - peste 236 de milioane euro sunt alocate prin Programul Regional Vest 2021-2027, pentru creșterea capacitații de cercetare și inovare, a competitivității, productivității și digitalizării IMM-urilor, dar și pentru dezvoltarea de competențe antreprenoriale, digitale, tehnice, creative, ecologice.

Acesta este al doilea apel de proiecte dedicat microîntreprinderilor și este parte dintr-o serie de apeluri destinate antreprenorilor din Regiunea Vest.

La primul apel pentru microîntreprinderi din regiunea Vest - destinat firmelor de producție - consultarea publică s-a finalzat. Acea linie de finanțare are un buget alocat de 20 de milioane de euro, așa cum am mai arătat pe StartupCafe.ro.

De asemenea, în restul țării vor fi lansate apeluri similare pentru finanțarea IMM-urilor prin Programele Regionale aferente regiunilor respective. 

---

Citește și:

Parallax

Vizualizari
25935
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri