Claudiu Zamfir

Fonduri de 11 miliarde EUR: Programele regionale românești (POR) 2021-2027, aprobate de Comisia Europeană

Thumbnail

România are acum toate cele 8 programe regionale (POR) aproabate de Comisia Europeană pentru perioada pentru perioada de programare 2021-2027, la o valoare totală de 11 miliarde de euro, ultimul care a primit avziz de la Bruxelles fiind cel pentru Regiunea București-Ilfov.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat duminică, 11 decembrie 2022, că a primit și avizul Comisiei Europene pentru Programul regional București-Ilfov, ultimul care mai era de aprobat din cele 8 programe regionale ale României, pentru perioada de programare 2021-2027.  

„Harta descentralizării fondurilor europene este completă” - a anunțat MIPE, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

„Regiunea București-Ilfov (RBI) are un caracter aparte față de celelalte regiuni de dezvoltare. Deși are cea mai mică suprafață, de doar 1.823 kmp, concentrează 13.43% din populația țării, fiind cea mai dens populată regiune, 1.436,6 locuitori/kmp și cu cel mai ridicat grad de urbanizare. Tocmai de aceea, și planul pentru alocarea celor 1,4 miliarde de euro a fost unul special. Programul vine să în dezvoltărea unei economii inteligente, sustenabile și incluzive în vederea îmbunătățirii standardului de viață și creșterii rezilienței față de provocările societale. Programul va valorifica potențialul competitiv și își va îmbunătăți capacitatea de a oferi cetățenilor și întreprinderilor un mediu atractiv, durabil, curat și incluziv, în care aceștia își vor dori să locuiască și să investească, prin promovarea inovării, digitalizării, accesului echitabil la servicii publice moderne, educație și oportunități de afaceri, având permanent în vedere eficientizarea consumurilor energetice, reducerea emisiilor de CO2 și adaptarea la provocările climatice”, a spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

Obiectivele asumate de PR București-Ilfov

Programul Regional București-Ilfov beneficiază de o alocare totală de 1.466.464.794 euro și susține, prin priorități de finanțare specifice, transformarea regiunii într‑o regiune:

 •  competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (alocare totală 374,55 milioane euro),
 • digitală (alocare totală 75 milioane euro),
 • prietenoasă cu mediul (alocare totală 300 milioane euro), cu mobilitate urbană ridicată (alocare totală 287,50 milioane euro),
 • accesibilă (alocare totală 106,25 milioane euro),
 • o regiune cu infrastructură educațională modernă (alocare totală 171,60 milioane euro), atractivă și incluzivă (alocare totală 93,05 milioane euro).
 • Pentru intervențiile dedicate asistenței tehnice este prevăzută o alocare financiară totală de 58,49 milioane euro.

Printre rezultatele așteptate de la PR București-Ilfov se numără:

 •     327 de întreprinderi sprijinite în cercetare și dezvoltare;
 •     22 organizații de cercetare-dezvoltare-inovare sprijinite;
 •     5 clustere de inovare în beneficiul IMM-urilor;
 •     375 IMM-uri sprijinite pentru digitalizare;
 •     7 instituții publice sprijinite pentru digitalizare;
 •     1074 operatori economici sprijiniți;
 •     656 companii sprijinite prin instrumente financiare;
 •     700 gospodării eficientizate energetic;
 •     Peste 100.000 mp reabilitați (clădiri publice);
 •     Peste 20.000 mp lucrări de reducere a riscului seismic (clădiri publice);
 •     63 ha infrastructuri verzi;
 •     8 km trasee de transport public electric urban/ suburban modernizate/reconstruite;
 •     41 km infrastructură ciclism;
 •     76 km drumuri județene construite/reabilitate/modernizate;
 •     Peste 23 mii elevi beneficiari de infrastructură educațională nouă/modernizată;
 •     100.000 mp zone urbane reabilitate.

Programele regionale ale României 2021-2027

Prin cele 8 programe regionale, vor fi la dispoziție, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare, în total 11 miliarde de euro, din care 8,92 miliarde de euro din fonduri europene și restul de la bugetul de stat.

În total, România are 8 programe operaționale regionale pentru perioada de programare 2021-2027, câte unu pentru fiecare regiune de dezvoltare, acestea totalizând peste 11 miliarde de euro:

 1. POR București – Ilfov: 586,58 milioane euro - fonduri UE,    879,88    milioane euro de la bugetul de stat (1.466,46 milioane euro - total).
 2. POR Sud-Est: 1.238,76 milioane euro - fonduri UE,    250,01 milioane euro de la bugetul de stat     (1.488,77 milioane euro - total).
 3. PR SV Oltenia    997,84 milioane euro - fonduri UE,    211,14 milioane euro de la bugetul de stat    (1.208,98 milioane euro - total).
 4. POR Sud-Muntenia    1.312,12 milioane euro - fonduri UE,     264,67 milioane euro de la bugetul de stat (1.576,79 milioane euro - total).
 5. POR  Centru    1.152,06 milioane euro - fonduri UE,    232,39 milioane euro de la bugetul de stat     (1.384,45 milioane euro - total).
 6. POR N-E    1.457,09 milioane euro - fonduri UE,    302,33 milioane euro de la bugetul de stat     1.759,42
 7. POR N-V    1.194,57 milioane euro - fonduri UE,    242,68 milioane euro de la bugetul de stat     (1.437,25 milioane euro - total).
 8. POR V    981,17 milioane euro - fonduri UE, 197,92 milioane euro de la bugetul de stat     (1.179,09 milioane euro - total).

harta fonduri europene

Reamintim că, în perioada de programare 2021-2027, programul regional a fost spart în 8 programe regionale, câte unu pentru fiecare regiune, în premieră. Fiecare POR va fi gestionat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) din regiunea respectivă, în calitate de autoritate de management POR.

ADR-urile sunt controlate de consiliile județene și locale din regiunea respectivă. Printr-o ordonanță de urgență a Guvernului, deciziile luate de către ADR-uri în procesul de gestionare și control al programelor regionale vor avea forță juridică obligatorie pentru solicitanți, beneficiari sau alte entități cu care intră în raporturi juridice în exercitarea funcțiilor.

În precedentele două perioade de programare, era o singură autoritate de management a unui singur POR, de la București, în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

„La finele lunii iunie, Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență care completează cadrul legal necesar exercitării de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) a atribuțiilor care derivă din îndeplinirea calității de autoritate de management (AM) în domeniul dezvoltării regionale precum și în domeniul prevenirii, constatării și sancționării neregulilor. Actul normativ are în vedere ca ADR să fie de deplin funcționale în cel mai scurt timp, pentru a evita eventuale întârzieri în demararea implementării programelor regionale și, totodată, riscul de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile cu această destinație.Prin soluțiile legislative prevăzute, ordonanța permite ca deciziile luate de către ADR în procesul de gestionare și control al programelor regionale să aibă forță juridică obligatorie pentru solicitanți, beneficiari sau alte entități cu care intră în raporturi juridice în exercitarea funcțiilor” - precizează MIPE.

Fonduri de coeziune de 31 miliarde EUR, în total

Cele 8 programe regionale aprobate de Comisia Europenă fac parte dintr-un total de 16 programe operaționale prin care România are la dispoziție, în operioada de programare 2021-2027, fonduri structurale și de coeziune și de acvacultură de 31 miliarde euro. Aici NU intră și banii de la plățile directe în agricultură sau fondurile europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență, care vin separat.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene spune că „are drept obiectiv finalizarea procesului de negociere formală și aprobare a tuturor programelor aferente perioadei 2021–2027 până la sfârșitul anului în curs (2022)”.

Parallax

Vizualizari
5738
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri