Claudiu Zamfir

Fonduri europene 2022: aproape 44 milioane Euro pentru startup-uri, IMM-uri și alte companii românești, în cercetare și inovare (ghidurile propuse și planurile de afaceri)

Thumbnail

Startup-urile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești vor putea obține fonduri europene de până la 200.000 euro, respectiv 3 milioane euro pe proiect, în cadrul unr noi linii de finanțare de aproape 44 milioane euro în total, destinate companiilor care investesc în cercetare și inovare, potrivit unor propuneri oficiale de ghid al solicitantului.

Vorbim despre Acțiunea 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate a scos în dezbatere publică propunerile de ghid al solicitantului pentru 2 tipuri de proiecte:

Tipul de proiect 1: Proiect tehnologic și inovativ - aproape 36 milioane euro, buget

Cu un buget de aproape 36 milioane euro, această acțiune se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) din România cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.

Proiectul tehnologic inovativ are ca scop încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse și/sau procese sau tehnologii noi sau substanțial îmbunătățite, în scopul producției și comercializării, bazate pe cercetare.

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect este de 3 milioane euro. Valoarea totală a oricărui tip de proiect din cadrul acestei acțiuni (costuri eligibile și neeligibile) nu poate depăși echivalentul în lei a 50 milioane euro.

Durata proiectelor este de maximum 12 de luni fără a depăși data de 30 decembrie 2023. Toate plățile efectuate de beneficiar nu pot să depășească 31 decembrie 2023.

În funcție de tipul proiectului, de dimensiunile beneficiarului și de locul de implementare, ajutoarele de stat vor avea intensități diferite, cu valori maxime între 15% și 70%.

 

Ghidul Solicitantului PTI by claus_44 on Scribd

2. Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off

Cu un buget total de 8 milioane de euro, această acțiune se adresează startup-urilor și firmelor spin-off din afara Bucureștiului și a județului Ilfov.

Beneficiarii sunt firme bazate pe transferul rezultatelor cercetării-dezvoltării obținute în universități sau institute sau pe idei brevetate, în vederea realizării de produse și servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pe care să le lanseze pe piață

  • Startup-urile sunt considerate firmele înființate in baza Legii nr. 31/1990, cu o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului.
  • Spin-off-urile sunt firme care urmează să se înființeze pe baza unui rezultat obținut în organizații de cercetare de drept public (institut de cercetare-dezvoltare sau universitate).

Asistența financiară nerambursabilă pe proiect: 989.880 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 Euro, calculat la cursul InforEuro valabil în luna acordării ajutorului/semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene.

Pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile este de max. 494.940 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 Euro, calculat la cursul InforEuro valabil în luna acordării ajutorului/semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene.

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuția proprie a beneficiarului din fonduri private.

Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 12 luni, fără să depășească data de 31 decembrie 2023.

GS Start Up Spin-Off by claus_44 on Scribd

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 2 februarie 2022, până la data de  16 februarie 2022, ora  17.00. În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi centralizate de către OIC. Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail structurale@research.gov.ro.

Ulterior, AMPOC urmează să lanseze ghidurile finale și apelurile de proiecte în sistemul MySMIS 2014.

Descarcă de AICI ghidurile solicitantului și planurile de afaceri în forma propusă.

Parallax

Vizualizari
17557
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri