Claudiu Zamfir

Ajutoarele de stat de max. 150.000 Euro pentru IMM: 5 zile de foc în perioada de cerere. Aportul propriu va putea fi asigurat din credit bancar. Descarcă proiectul de procedură

Thumbnail

Ministerul Economiei a publicat, luni, o formă avansată a Procedurii de implementare a măsurii 2 - ajutoarele de stat de câte 2.000-150.000 de euro pentru firme mici și mijlocii (IMM) și anumite ONG-uri. Printre prevederi se numără perioada scurtă de solicitare a banilor, dar și posibilitatea beneficiarului de a-și asigura aportul propriu din credit bancar de la banca parteneră cu care alege să lucreze.

Vorbim despre Măsura 2 din cadrul ajutoarelor de stat de 1 miliard de euro, pentru ieșirea din criza COVID-19, finanțate prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020.

Luni, 5 octombrie, erau (doar) 38.000 de profiluri de utilizatori cu parolă preînregistrate în aplicația electronică de la Ministerul Economiei, conform unor informații accesate de StartupCafe.ro. Pe toate cele 3 măsuri de sprijin sunt așteptați 80.000-100.000 de beneficiari.

Pe Măsura 2 va fi disponibil un buget de 350 milioane euro (din fonduri UE și de la bugetul de stat), din care se vor acorda granturi pentru capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro unor ONG-uri din domeniul învățământului și unor IMM-uri, pe principul primul venit-primul servit.

Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 10.000 de beneficiari.

Condiții și valori pentru beneficiari

IMM-urile (definite conform Legii nr 346 / 2004 cu modificările și completările ulterioare, adică inclusiv microîntreprndeirle) trebuie să fie din domenii ca: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente. Lista codurilor CAEN  eligibile este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență 130/2020 (care ar putea să fie modificată).

O altă codiție este ca activitatea curentă a acestor IMM-uri să fi fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

În cazul ONG-urilor, acestea trebuie să aibă activitate economică din domeniul învățământ.

Alte condiții:

 • Beneficiarii au obținut certificat de situații de urgență (CSU) în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 • dispun de coparticipare (cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 • mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar;
 • suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei.

Valoarea ajutorului acordat:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.
Dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.

Aportul propriu va putea fi asigurat prin credit bancar

Așa cum se arată în condiții, benefciiarii trebuie să asigure coparticipare (cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului.

În program au fost selectate deja 7 bănci partenere, printre care și Banca Transilvania, considerată cea mai mare din România.

Banca parteneră selecţionată poate acorda din surse proprii facilități de creditare pentru implementarea proiectelor. Astfel, beneficiarii vor putea face dovada cofinanțării și prin scrisoare de aprobare a creditului sau prin contract de credit.

Cele 5 zile de foc și alte termene importante

Solicitarea ajutoarelor de stat se face în 2 etape:

 1. Prima etapă, de preînregistrare, a început deja pe 15 septembrie - potențialii solicitanți își fac profiluri de utiliazatori cu parolă în sistemul electronic realizat de STS și Ministerul Economiei - https://granturi.imm.gov.ro/auth/login
 2. În etapa a doua, utlizatorii vor solicita banii de la stat propriu-zis, pe principiul primul venit-primul servit. Acest principiu se aplică începând cu etapa de solicitare, nu contează cine și-a făcut profil de utilizator mai repede, ci cine cere efectiv banii mai repede.

Termene și perioade importante:

 • 15 septembrie 2020  - etapa 1 - a început preînregistrarea potențialilor aplicanți în sistemul electronic.
 • Etapa a 2-a, de solicitare a grantului de capital de lucru nu a fost stabilită, dar se va comunica  pe site-ul Ministerului Economiei cu cel putin 3 zile înainte de data începerii procesului de solicitare propriu-zis.
 • Sesiunea de solicitare va dura 5 zile lucrătoare, cu posibilitate de prelungire dacp nu se consumă bugetul alocat. „Aplicația electronică va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 5 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului” - prevede proiectul de procedură. Atenție: se va aplica principiul primul venit-primul servit.
 • Perioada de solicitare a fondurilor nu va depăși data de 30 octombrie 2020, conform schemei de ajutor de stat.
 • Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maxim 20 zile de la primire, dar nu mai mult de 15 decembrie 2020, împreună cu dovada co-finanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit).
 • După semnarea contractului de finanțare de către ordonatorul terțiar de credite (agenția teritorială pentru IMM)  și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți (beneficiar și agenție), instituția de credit (banca) parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic că poate face plata ajutorului financiar nerambursabil. Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente disticte la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia.
 • Plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021. Acest termen se referă la plățile pe are șe va face Ministerul Fondurilor Europene către Ministerul Economiei, la finalul proiectului mare al Ministerului Economiei, neăau explicat surse apropiate schemei de finanțare. Practic, Ministerul Economiei va face plățile către beneficiari din bugetul său și pe urmă va deconta cheltuielile de la MFE, care, la rândul său, pentru ca în final Comisia Europeană să ramburseze partea de fonduri europene.

Cheltuieli eligibile: fără consultanță, fără second-hand

Cu ajutoarele nerambursabile, beneficiarii NU vor putea plăti consultanții care i-au ajutat să aplice și nu vor putea cumpăra nici bunuri second hand. Nu sunt eligibile nici salariile și nici achizițiile în leasing. Aceste cheltuieli vor trebui suportate de către aplicant din buzunarul propriu.

Lista cheltuielilor eligibile:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;
h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Descarcă de AICI noul proiect de procedură pentru Măsura 2 - granturi de capital de lucru și alte documente necesare. Ministerul Economiei a transmis Ministerului Fondurilor Europene proiectul de procedură de implementare a Măsurii 1, pentru eventuale modificări și adăugiri.

PROIECT Procedura GRANTURI Lucrumasura2 COVID2020 by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
30892
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Dan
Opr
Va salut.
Daca pentru o companie, semnatura digitala este pe numele contabilului, acesta poate, in urma unei imputerniciri, sa depuna toate documentele pe platforma electronica?
Documentele vor fi semnate fizic de administrator, scanate si apoi semnate de contabil pentru a putea fi incarcate pe platforma?
Numai bine!
poza de profil
De ce
nu merge?
”Documentele vor fi semnate fizic de administrator, scanate si apoi semnate de contabil pentru a putea fi incarcate pe platforma?” - nu va funcționa. Documentele generate de paltforma nu pot fi alterate pentru că platforma nu le va mai recunoaște. Eventual puteti pastra o versiune semnată olograf.

Altfel, DA, poate fi împuternicită contabila sau orice altă persoană care are semnătură electronica, dar doar pentru aplicarea semnăturii celelalte activități este bine să le faceți dumneavoastră, mai ales depunerea cererii finale, pentru ca înregistrarea functioneaza pe principiul ”primul venit / primul servit” Dacă sunteți al zecelea proiect pe care îl depune contabila o sa fiți în cel mai bun caz al 100-lea proiect înregistrat la finanțator și șansele scad.
poza de profil
Edmond
Bica
Putem afla care nr de salariati la 31.12.2019 va fi luat in calcul ? Cel mediu sau cel efectiv (sunt 2 cifre separate si pot fi diferite in bilant) ?
poza de profil
De ce
nu merge?
Se ia tot timpul in calcul numarul mediu de salariati si nu numărul efectiv de salariati pentru ca numarul mediu este raportat la normele intregi si nu la numarul de persoane.
poza de profil
De ce
nu merge?
Dacă informațiile din FORMULARUL DE ÎNSCRIERE se vor prelua automat din ceea ce a fost încărcat în platformă în prima etapă, procedura pare rezonabilă și bine gândită. Nu este clar însă de ce unele informații nu au fost solictate în prima etapă, dar dacă vor fi completate automat de către sistem totul va fi bine (ex. Dată înființare:, Număr Registrul Comerțului). Pentru Activitate principală a societății și Cod CAEN al activității principale s-or referi oare la informațiile declarate la ONRC sau la activitatea pe care societatea generează efectiv cele mai mari venituri?

Partea cea mai interesanta ”Întreprinderea nu se află în dificultate.”!!!
Oare cați viitoari beneficiari știu ce înseamnă? Condiția nu face obiectul verificării înainte de semnarea contractului, iar fără un algoritm care să facă calculele necesare pornind de la indicatorii financiari ai intreprinderii, finanțatorului îi va fi dificil să identifice firmele aflate în această situație. Probabil vor apărea de aici o serie de probleme anul viitor sau în perioada de sustenabilitate.

poza de profil
TEDDI
NET
Buna ziua,
Intrebare: Daca actionarii /asociatii unui IMM- cu activitate inchisa in conditiile ordonantei militare in perioada 15.03.2020-31.08.2020, au imprumutat firma cu bani pentru plata facturilor restante furnizori marfuri, chirii,utilitati,si/sau mpozite sau alte datorii catre bugetul de stat- demonstrate cu dispozitii de incasare si evidentiate in balantele de verificare cont 4551- aceste sume pot fi considerate cheltuileli eligibile pentru capital de lucru-masura 2-granturi?
Multumesc si o zi buna
poza de profil
TEDDI
NET
Buna ziua,
Aportul actionarilor-unui IMM- cu activitate inchisa in perioada 15.03.2020-31.08.2020-evidentiat in balantele de verificare(cont 4551) si utilizat prentru plata facturi restante furnizori,chirii,servicii si utilitati,plati datorate la bugetul de stat -poate fi considerat- suma pentru cofinantareI
Multumesc si o zi buna
poza de profil
Mihai - Gabriel
Sudiru
Buna ziua,
Nu reusesc sa inteleg motivul pentru care codurile CAEN 7111 si 7112 au fost excluse din lista de eligibile in cadrul Masurii 2 din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 .
CONSIDERA CINEVA CA SINCOPELE OCPI -ului SI ALE AUTORITATILOR PUBLICE LOCALE AU FACUT POSIBILA FUNCTIONAREA NOASTRA IN CONDITII NORMALE ? CONSIDERA CINEVA CA PROIECTANTII NU AU FOST AFECTATI ?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri