Claudiu Zamfir

AFIR: Luați garanții de la bănci, nu de la IFN-uri, pentru achiziții publice

Thumbnail

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță că în cadrul procedurilor de achiziție publică, autoritățile contractante NU pot accepta constituirea garanțiilor de participare sau a celor de bună execuție prin instrumente de garantare emise de către instituțiile financiare nebancare (IFN), conform notificării comunicate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP).
    
Potrivit legislației privind achizițiile publice/ sectoriale, în cazul contractelor de achiziții publice/contractelor sectoriale, autoritatea contractantă poate solicita constituirea de garanții de participare și garanții de bună execuție – potrivit art. 35, respectiv art. 39 din Anexa la H.G. nr. 395/ 2016 și potrivit art. 41, respectiv art. 45 din Anexa la H.G. nr. 394/ 2016.

Conform legislației menționate, instrumentele de garantare trebuie să îndeplinească anumite condiții, și anume să fie emise de către o instituție de credit din România sau din alt stat sau de către o societate de asigurări și să respecte toate condițiile de formă și de fond impuse de legislația specifică în domeniul financiar bancar, precum și pe cele care derivă din legislația în domeniul achizițiilor publice/ sectoriale.

Totodată precizăm că, în virtutea principiului asumării răspunderii, responsabilitatea verificării instrumentelor de garantare prezentate de către operatorii economici ofertanți, sub aspectul îndeplinirii tuturor condițiilor legale necesare pentru a fi acceptate în procedura de atribuire, revine autorității contractante.

Parallax

Vizualizari
1593
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri