Claudiu Zamfir

Start-Up Nation: Termenul și procedurile de urmat de către beneficiari, în perioada aceasta

Thumbnail

Ministerul Antreprenroiatului și Turismului a anunțat transmiterea, de vineri, 10 martie, a primelor scrisori de acceptare sau respingere de principiu la finanțare pentru beneficiari ai Pilonului II-Diaspora din cadrul programului de finanțare Start-Up Nation 2022, subliniind procedurile de urmat.

Este vorba despre intervalul numerelor RUE 1-1000, aferente Pilonului II Start-Up Nation Diaspora.

În urma admiterii cererii de finanțare aferentă formularului de înscriere și primirii Deciziei privind acceptarea de principiu la finanțare, aplicanții vor avea de respectat următorii pași:

  • accesarea aplicației informatice de Granturi IMM Recover în vederea descărcării acordului de finanțare,
  • semnarea acordului de finanțare cu semnătură electronică,
  • reîncărcarea acordului de finanțare semnat,
  • transmiterea acordului de finanțare în aplicație, împreună cu dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit).

Termen important: Documentele vor fi transmise în maximum 20 zile de la data primirii deciziei privind admiterea la finanțare, sub sancțiunea respingerii la finanțare.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situația în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta poate transmite prin intermediul aplicației AIMMAIPE de care aparține, o contestație, în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condițiilor din punct de vedere administrativ și al eligibilității, veridicității și conformității celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse.

Contestația va cuprinde:
- datele de identificare ale solicitantului;
- obiectul contestației;
- motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;
- dovezile pe care se întemeiază;
- semnătura reprezentantului legal.

Contestația se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare acord de finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare).

Pentru soluționarea contestațiilor, se va constitui o Comisie de contestație din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al formularului de înscriere pentru care s-a depus contestație.

Termenul de soluționare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestației. Comunicarea soluționării contestației se va face prin intermediul aplicației informatice.

Reamintim că, anul trecut, 1648 de firme s-au înscris pentru finanțările de maximum 200.000 de lei fiecare la Pilonul II-Diaspora din cadrul Programului Start-Up Nation, ajuns la ediția a treia.

Accesează AICI pagina oficială cu noutățile din programul Startup Nation 2022.

 

Parallax

Vizualizari
8933
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri