CZ

Start-up Nation 2017. Minister: Aplicanții care primesc scrisori de acceptare să-și pregătească documentele pentru semnarea acordurilor

Thumbnail

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat face luni un apel către beneficiarii din programul Start-up Nation care au primit scrisori de acceptare de principiu la finanțare, să-și pregătească documentația necesară în vederea semnării acordurilor de finanțare, până la momentul încare vor fi contactați pentru programări.

”Concomitent cu verificarea planurilor de afaceri, colegii din cadrul Agentiilor pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului opereaza in Registrul Unic Electronic scrisorile de acceptare de principiu la finantare si scrisorile de respingere pentru aplicantii definitivati. Aceste scrisori ajung pe adresele de corespondenta din cadrul planurilor de afaceri. Aplicantii care primesc scrisori de acceptare de principiu fara coordonatele programarii la semnarea acordurilor de finantare vor fi contactati telefonic de catre Agentiile de care apartin. Pina la momentul in care vor fi contactati pentru programari, aplicantii care au fost acceptati pot pregati documentatia aferenta semnarii acordurilor conform art 6.8 din schema de ajutor de minimis” - a anunțat luni Direcția de Antreprenoriat a ministerului.

Conform art. 6.8, alin (2) din procedura de implementare a programului Start-up Nation,

În vederea semnării acordului de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte în original:

- cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii;

- certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului;

- certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă;

- documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile nou înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN) pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

(3) În cazul în care OTIMMC constată că nu se depun documentele prevăzute la 6.8.(2), documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau nu semnează acordul de finanţare conform programării OTIMMC, solicitanţii vor primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii la finantare, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC.

(4) Acordul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi.

Reamintim că în programul Start-up Nation 2017 peste 8.600 de firme mici și mijlocii din România ar urma să primască ajutoare nerambursabile de maximum 200.000 de lei fiecare, pentru investiții.

În total au fost depuse peste 19.000 de planuri de afaceri în program, care se află în evaluare până pe 29 septembrie 2017, cu posibilitate de prelungire.

Citeste mai multe despre programul Start-up Nation 2017:

Parallax

Vizualizari
7524
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri