Claudiu Zamfir

UPDATE. Firmele au început vineri înscrierile pentru programul IMM Invest România, credite cu dobândă zero. Blocaje la aplicația online

Thumbnail

Firmele micro, mici și mijlocii se pot înscrie, începând de vineri, de la ora 10.00, în programul IMM Invest România, pentru credite bancare cu dobândă plătită de stat pe perioada până la finalul anului 2020.

Înscrierile se fac pe site-ul dedicat www.imminvest.ro , la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM.

UPDATE 3: FNGCIMM spune că va comunica vineri sau la începutul săptămânii viitoare când va relua înscrierea în program.

UPDATE2: Directorul FNGCIMM, Dumitru Nancu, a anunțat după 45 de minute de la startul procesului de înscriere: „Am anunțat și STS-ul, a fost un atac. Mă sună și dl. ministru...”.

UPDATE: Directorul FNGCIMM a făcut apel la antreprenori să nu mai intre în număr mare pe aplicație în același moment pentru a nu se bloca. „Intră 150 de solicitanți pe seundă”, a spus el, la 20 de minute după începerea sesiunii. Nancu a făcut acest apel într-o sesiune Live pe Facebook pe pagina Consilului Național al IMM. Mulți antreprenori s-au plâns deja că nu mai funcționează site-ul.

Peste 40.000 de intreprinderi mici si mijlocii sunt asteptate sa se inscrie in Programul guvernamental IMM INVEST ROMÂNIA. Potentialii beneficiari isi vor putea asigura lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru investitii, prin accesarea de finantari garantate.

În prileme 5 minute de când s-a deschis, aplicația era solicitată în proporție de 75%, potrivit lui Dumitru Nancu, șeful FNGCIMM. 22 de bănci s-au înscris pentru a acorda credite în program, a mai spus el. Aplicația permite alegerea unui singur finanțator, iar dacă IMM-ul este respins la finanțare, acesta mai are la dispoziție 2 opțiuni din rândul băncilor.

Pentru accesarea programului, intreprinzatorii trebuie sa parcurga cativa pasi simpli:

 • IMM-ul intra in aplicatia disponibila pe portalul www.imminvest.ro ;
 • Completeza online datele de identificare, ataseaza declaratia IMM in format pdf;
 • Solicita unul sau mai multe credite/ linii de credit;
 • Aplicatia va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii;
 • FNGCIMM emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului si un numar de inregistrare, dupa verificarea informatiilor furnizate de potentialul beneficiar;
 •  FNGCIMM pune on line la dispozitia institutiei de credit selectate, documentele inregistrate de IMM, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant;
 • Institutia de credit analizeaza cererea de finantare si adopta intern decizia de acordare a creditului de investitii/creditului liniei de credit, conform solicitarii beneficiarului;
 • Instituţia de credit aproba creditul si transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea privind acordarea garanţiei de stat.

 

Schema de sprijin IMM Invest România - în ce constă

Miercuri, 8 aprilie 2020, s-au publicat în Monitorul Oficial normele de aplicare ale programului IMM Invest, prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România pot obține credite bancare cu dobânzi suportate de stat până la sfârșitul anului 2020, după care li se vor aplica anumite niveluri de dobândă.

Ca urmare a crizei coronavirus COVID-19, statul a modificat programul IMM Invest instituit în 2017. Principala modificare constă în faptul că firmele beneficiare de credite bancare vor avea practic dobândă zero, pentru că statul va plăti în locul lor dobânda și comisioanele. Dar nu pe toată perioada creditului.

Conform normelor de aplicare, perioada de acoperire prin grant de la buget a dobânzii și comisioanelor de administrare și risc este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate și până la 31 decembrie 2020.

Grantul pentru dobânzi se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020.

Subvenţionarea dobânzii se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare - a explicat miercuri Ministerul Finanțelor Publice.

Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii și se emit scrisori de garanție/acorduri de finanțare este limitată la data de 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului se întinde până la data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii.

După perioada de expirare a granturilor de acoperire a dobânzilor și comisioanelor, IMM-urile (inclusiv microîntreprinderile) vor suporta dobânzi pentru creditele garantate de stat astfel:

 • ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,0% pe an pentru creditele de investiții și
 • ROBOR la 3 luni plus o marjă de 2,5% pe an pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

Marja nu va include comisionul de administrare, comisionul de risc precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare cum ar fi taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor.

 

Plafoane la credite și subvenționarea dobânzii

Granturile cu care statul va suporta dobânzile bancare și comisioanele la creditele garantate nu vor depăși un plafon de 800.000 de euro pentru o singură firmă beneficiară.

Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei (161 milioane euro), iar plafonul maxim de garantare este de 15 miliarde lei, echivalentul în lei a 3,1 miliarde euro.

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5 milioane de lei, iar pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10 milioane de lei.

De asemenea, creditele cumulate acordate unei companii se vor încadra în limita totală a 10 milioane de lei. Aceste credite vor fi garantate de stat în proporție de 80%.

Statul garantează 90% din credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru care se încadrează în 500.000 de euro în cazul microîntreprinderilor și 1 milion de euro în cazul întreprinderilor mici.

Microîntreprinderile și întreprinderile mici vor putea însă completa linile de capital de lucru cu credite de investiții până la plafonul total de 10 milioane de lei, finanțări care vor fi, de asemenea, garantate de stat în proporție de 80%.

Garanții colaterale puse de firme

Pe lângă garanțiile de 80% sau 90% puse de stat la credite, firmele beneficiare vor trebuie să vină cu garanții colaterale.

În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul programului, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) mandatează instituțiile de credit finanțatoare să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin MFP, în calitate de cocreditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale, în cazul în care legea prevede efectuarea unor astfel de formalități.

Beneficiarul trebuie să prezinte instituțiilor de credit garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.

Pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru, instituția de credit are obligația de a asigura cel puțin constituirea următoarelor tipuri de garanții, proporțional cu procentul de garantare: ipotecă legală mobiliară asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activității beneficiarului, inclusiv fondul de comerț și stocurile, ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare.

În cazul în care beneficiari dispun de garanții colaterale, instituția de credit va admite în garanție și aceste garanții colaterale.

În termen de 7 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a normelor metodologice, instituțiile de credit transmit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM  cererile de înscriere în program, precum și solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda în anul 2020 în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA.

Totodată, băncile vor transmite nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul programului, cu încadrarea în limitele prevăzute de norme - mai explică MFP.

Beneficiari eligibili

Vor putea accesa facilitățile o serie întreagă de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii, din aproape toate domenii, Guvernul reducând acum lista de coduri CAEN care nu sunt eligibile.

Astfel, NU sunt eligibile la program firmele din sectoarele/domeniile:

 • activități de jocuri de noroc și pariuri,
 • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope,
 • activități de investigare și protecție.

Valoarea creditelor în funcție de situația firmelor

Durata maximă a finanţărilor este de 6 ani în cazul creditelor pentru investiţii şi de 3 ani în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 3 ani.

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5 milioane de lei, iar pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10 milioane de lei. De asemenea, creditele cumulate acordate unei companii se vor încadra în limita totală a 10 milioane de lei.

Băncile vor analiza solicitările ținând cont de una dintre cele două limitări introduse de lege pentru respectarea condițiilor ajutorului de stat.

Astfel, creditele se vor încadra în dublul masei salariale anuale a beneficiarului, reprezentată de cheltuielile salariale, precum și contribuțiile sociale și costul cu personalul care lucrează în cadrul întreprinderilor, dar care se află oficial pe statul de plată al unor subcontractanți, pentru 2019 sau pentru ultimul an disponibil.

Un alt plafon care poate fi utilizat pentru determinarea valorii creditului reprezintă 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente.

Dacă beneficiarii depun justificări din care să rezulte nevoile lor de lichidități (acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții), cuantumul împrumutului poate fi majorat pentru a acoperi nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

În cazul întreprinderilor create la 1 ianuarie 2019 sau după această dată, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși masa salarială anuală estimată pentru primii doi ani de activitate.

Valoarea maximă a fiecărei finanțări va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici. Statul garantează 90% din valoarea acestor credite.

Firmele care aplică pentru obținerea granturilor depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activității curente a acesteia.

Ministerul Finanțelor Publice va acoperi prin granturi 100% din dobânzile, comisioanele de administrare și risc pentru liniile de credit/capital de lucru, precum și pentru creditele de investiții.

Ajutorul nu poate depăși 120.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole.

Perioada de acoperire prin grant de la buget a dobânzii și comisioanelor de administrare și risc este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi - până la 31 decembrie 2020.

Grantul pentru dobânzi se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020. Subvenţionarea dobânzii se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare.

Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii şi se emit scrisori de garanție/acorduri de finanțare este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor ordonanței de urgență aprobate de Guvern și data de 31 decembrie 2020, iar  perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii.

Parallax

Vizualizari
31321
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Intercorp
H
La 9.55 postati articol, informandu-ne ca "Firmele au început vineri înscrierile pentru programul IMM Invest România, credite cu dobândă zero" desi functionalitatea link-ului: https://www.imminvest.ro/auth/register a fost anuntata pentru ora 10.00. Iar la 10.01 serverul ministerului e picat... Deci unde au inceput firmele sa se inscrie?
Claudiu
Zamfir
Articolul a fost publicat la 10.00, dar ora care apare este 9.55 pt ca sistemul ia ora din moemntul accesarii adminului de catre editor. La ora 10, cand am publicat articolul, site-ul IMM Invest functiona, dar a picat dupa cateva minute, nu a mai facut fata. Am relatat evenimentele in update
poza de profil
harsan
cornel
NU, firmele NU au inceput sa se inscrie pentru ca site-ul lor e facut de un copil .. la ora 10 .. era jos .. la ora 10:23 ..tot jos ..
Claudiu
Zamfir
Au inceput, dar nu au finalizat, pt ca s-a blocat site-ul
poza de profil
Gabriel
Tunaru
poza de profil
Calin
S
Daca site-ul imminvest.ro nu functioneaza...ce e de facut?
poza de profil
George
BATU
Incepand de ieri nu se mai puteau face inregistrari pe imminvest.ro.
poza de profil
Zsolt
Ban
De la ora 10 de cand s-au "deschis" inregistrarile siteul https://www.imminvest.ro/auth/register nu functioneaza.

Daca va uitati in consola apare o eroare de CORS pe siteul lor: "Access to XMLHttpRequest at 'https://api.imminvest.ro/api/abp/application-configuration' from origin 'https://www.imminvest.ro' has been blocked by CORS policy", asta inseamna ca nimeni nu poate sa trimite date de pe siteul https://www.imminvest.ro la baza lor de date. Nu inteleg cum au putut totusi cativa sa aplice pe platforma lor?
Claudiu
Zamfir
Potrivit FNGCIMM, cam in jurul orei 10.15 (plus, minus) erau in jur de 9000 de conturi facute pe site si se trimteau 150 de cereri pe secunda. Asta spune seful FNGCIMM, dar nu stiu exact daca se refera la cereri propriu-zise sau la accesari de formular, la alte date, luam declaratia ca atare momentan, pana la clarificari. Dar cert este ca sunt firme care au putut macar sa inceapa inscrierea in program, deci articolul nostru e corect
poza de profil
Liviu
Grigorean
Tipic romanesc. Cineva a crezut ca o sa mearga? Si daca ne dau certficatele alea ca ne aproba garantarea tineti cont ca de ex.am vorbit la banca cu care lucrez si ei nu accepta garantii din fondul de garantare, daca te muti la alta banca nu esti client si tot asa. O sa ne fie foarte greu sa repornim.
poza de profil
Gabriel
Tunaru
eu cred ca e facut de un catel. :))
poza de profil
Horia Eugen
Cristache
Buna ziua. De la ora 10 dimineata, incerc sa ma inregistrez pe acest site si nu merge. La fix 09:58, eram pe site si incercam sa ma inregistrez. Si nu am reusit! Ma simt ca la Emag de Black Friday. Numai acolo am mai patit sa nu mearga un site. De asemenea, consider ca puteau sa se gandeasca la numarul foarte mare de accesari, dupa anuntul premierului ca 40.000 de IMMuri se vor inscrie! De unde are dl Orban datele acestea nu stiu sincer dar daca dansul avea aceste date, cei care au facut site-ul nu se asteptau tot la acelasi numar de accesari? Fereasca sfantul in ce tara traim. Sa nu fiti in stare sa puneti un site de la cap la coada mai ales cand stiti ca exista interes pentru asa ceva. Daca cineva a reusit sa depuna cererea, va rog frumos sa scrieti aici. Nu vreau sa ma gandesc la faptul ca poate chiar firmele anumitor persoane, au reusit sa trimita cererea de inregistrare si omul normal nu va mai apuca nimic. Multumesc
poza de profil
Rezk
Hesham
De la ora 10:00 pana la ora 16:00, 7 persoane cu 7 calculatoare si telefoane incercand sa se incarca situl macar si daca se deschidea nici nu trecea de portal de inregistrare ca pica situl. Nimeni nu a putut sa se inscrie ca nici nu se trimitea la baza de date a voastra. Doar o concluzie am de spus " vorbe si legea pentru populatie dar bani ajung la alte destinatii"

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri