Claudiu Zamfir

Oficial: Granturi de 100.000 Euro pentru panouri solare și chargere de mașini electrice - perioada de depunere a proiectelor și ghidul de finanțare

Thumbnail

S-a anunțat oficial și perioada de înscriere efectivă la finanțările de până la 100.000 de euro fiecare, pentru firmele mici și mijlocii din domenii diverse și pensiuni, restaurante, hoteluri și alți operatori HoReCa de orice dimensiune. Programul Electric-Up are acum și ghid oficial de finanțare.

După ce a fost demarată perioada de pre-înscrieri (în care potențialii aplicanți și-au făcut profil de utilizator cu parolă pe portalul oficial de granturi), Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri anunță oficial și lansarea etapei de depunere a proiectelor.

Astfel, formularul electronic de înscriere în cadrul programului ELECTRIC UP va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro ÎNCEPÂND DE VINERI, 4 DECEMBRIE 2020, ora 10.00. Formularul de înscriere va rămâne activ pe o perioadă de 60 de zile.

Reamintim că prin programul Electric-Up, în prima fază, Ministerul Economiei pune la bătaie un buget de aproape 100 de milioane de euro, în anul 2021, din care ar urma să se acorde fonduri nerambursabile de până la 100.000 de euro fiecare pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din aproape toate domeniile (cu unele excepții) și pentru firme HoReCa indiferent de dimensiune (restaurante, pensiuni, hoteluri etc).

„Prin Programul de finanțare se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, una dintre activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 100.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile” - se arată în Ghidul de finanțare ElectricUp.

Procedura de înscriere la finanțarea ElectricUp

Așa cum am anunțat anterior, joi, 19 noiembrie 2020, a început pre-înscrierea în programul Electric-Up, în care potenșialii solicitanți au început să-și facă profiluri pe portalul de granturi al Ministerului Economiei - etapa 1.

Ceea ce urmează să înceapă pe 4 decembrie 2020 este etapa 2 - înscrierea efectivă la finanțare pe portalul de granturi.

Extrase din Ghid, pentru înscrieri:

ART. 12 Înscrierea solicitanţilor și validarea înscrierii acestora
(1) Solicitanții, IMM-uri și operatori economici din domeniul HoReCa se înscriu în Program prin completarea cererii de înscriere în aplicația informatică, conform formularului prevăzut în Anexa nr. 2 la ghid.
(2) Cererea de înscriere se semnează electronic de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
(3) În cazul în care cererea de înscriere este semnată de către persoana împuternicită de reprezentantul legal, se va atașa împuternicirea notarială, scanată sau semnată digital.
(4) Datele introduse de solicitant se validează automat de către aplicația informatică.
(5) În urma validării, solicitantului i se generează automat un număr de identificare (profil, user și parolă).

ART. 13 - Depunerea, evaluarea proiectelor și atribuirea CPP
(1) Depunerea proiectelor se efectuează prin intermediul aplicației informatice în sesiunea de depunere.
(2) Proiectele vor îndeplini criteriile de eligibilitate şi cerinţele tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare din prezentul ghid;
(3) Procedura de depunere a proiectului constă în:
a) completarea, de către solicitant, a câmpurilor obligatorii generate de platforma informatică;
b) prezentarea proiectului în format .csv, prin încărcarea simulării proiectului realizată în PVGIS pe platforma informatică, cu respectarea criteriilor de eligibilitate și specificațiilor tehnice prevăzute la art. 14.
(4) Solicitantul va semna electronic depunerea proiectului;
(5) Proiectul depus prin intermediul aplicației informatice, va primi o recipisă electronică care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei/sesiunii de depunere, pe care vor fi menționate coeficientul de performanță al proiectului (CPP) și numărul de ordine eliberat de aplicația informatică;
(6) În cazul în care se constată neclarităţi în documentele depuse, acestea prezintă neconcordanţe sau au fost depuse într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoştinţă operatorilor economici motivele invalidării, prin intermediul platformei informatice, iar aceştia, în termen de 15 zile lucrătoare, au posibilitatea de a completa/transmite documentele în forma corectă şi/sau a clarificărilor, cu condiţia ca documentele şi/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii.
(7) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:
a) nerespectarea termenului de depunere a proiectului;
b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori depășirea perioadei de valabilitate a acestuia;
c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate sau a unei cerințe tehnice;
d) solicitarea pentru instalare doar a sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, fără stația/staţiile de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
e) solicitarea pentru instalare doar a stației/staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, fără sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.

Descarcă de AICI Ghidul de finanțare ElectricUp în forma finală.

Consultă OUG 159/2020 - ElectricUp

Ghid Finantare Electric Up by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
19226
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Constantin
Toader
Am citit cu interes toate cele 49 de pagini ale ghidului de lucru pentru ElectricUp. Parerea mea este că foarte puține firme din HoReCa vor putea aplica la acest proiect și că firmele mari (hoteluri mari) vor lua fața celorlalți competitori pentru că:
- Beneficiarul finanțării trebuie să fie proprietar al imobilului unde se instalează proiectul sau să fie locatar cu drept de superficie înscris în Cartea Funciară. Majoritatea restaurantelor nu dețin așa ceva;
- Departajarea competitorilor se face pe următoarele criterii: energie produsă/energie consumată, putere statii de încărcare auto și număr, capacitare stocare. Așadar, vor fi declarate câștigătoare întâi firmele care produc mai mult de 100 kwp (adică diferența între capacitatea de producție pe care o decontează statul - 100 kwp și cea rezultată final este susținută din surse proprii, deloc neglijabile), asta implică o suprafață de instalare foarte mare și contribuție financiară sporită din partea beneficiarului;
- Beneficiarul trebuie să dețină un contract de furnizare de energie electrică direct cu un furnizor de energie mai vechi de 12 luni sau să-și facă un audit energetic industrial (destul de costisitor);
- Statul acceptă să plătească un avans de 30% din sumă către Beneficiar, avans garantat cu "garanții specifice emise de o unitate bancară (adică scrisoare de garanție bancară) sau de către o societate de asigurări". Nu știu câte banci mai dau, în ziua de astăzi, scrisori de garanție bancară către HoReCa fără cash colateral sau garanții imobiliare;
- Diferența de 70% din valoarea proiectului trebuie să o susțină financiar beneficiarul sau să se înțeleagă cu furnizorul că acesta își va primi banii la decontarea proiectului care, din câte am văzut, poate fi și 90 de zile de la finalizare.
Așadar, vorba Bibliei: "cui are, i se va mai da. Cui nu are, i se va lua și ce are"...
Mult succes!

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri