Claudiu Zamfir

Finanțări Rural Invest 2023: Modificări la creditele fără dobânzi și comisioane pentru industria alimentară și fermieri

bani-lei-dreamstime

Fermierii și antreprenorii din industria alimentară vor putea obține și în anul 2023 credite bancare cu garanții de stat și dobânzi și comisioane plătite de stat, potrivit unui ordin de ministru care prevede un plafon de garantare majorat și un nivel de mai mare al componentei de grant pentru partea de subvenții la dobânzi și comisioane.

Așa cum au anunțat anterior guvernanții, antreprenorii români vor putea obține și în 2023 creditele bancare cu dobânzi și comisioane subvenționate prin Programul IMM Invest Plus, cu toate componentele sale. Una dintre aceste componente, Rural Invest, destinată fermierilor și industriei alimentare, se modifică și ea.

Noul ordin 794/37 pe anul 2023, al miniștrilor Finanțelor și Agriculturii, modifică procedura Rural Invest, prevăzută inițial prin Ordinul 2.119/274/2022.

Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate a acesteia, respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 31 decembrie 2023, va fi de 4,4 miliarde de lei, în creștere de la 2,5 miliarde de lei. Astfel, 3,494 miliarde de lei sunt repartizați în anul 2023, ca plafon de garanții la creditele care vor fi acordate beneficiarilor.

În continuare, se vor putea accesa unu sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul/una sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat.

Pentru beneficiarii din industria alimentară, pentru creditele de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăși pe beneficiar 10.000.000 lei.

Pentru beneficiarii din industria de procesare a sfeclei de zahăr, pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 10.000.000 lei.

Pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii pentru creditele de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăși pe beneficiar 5.000.000 lei.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar din industria alimentară, inclusiv din industria de procesare a sfeclei de zahăr, este de 10.000.000 lei, iar în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii este de 5.000.000 lei, după cum urmează:

a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente în cazul întreprinderilor înființate cu mai puțin de 3 ani față de data solicitării garanției, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare, respectiv:

  • (i) pentru beneficiarii care depun situațiile financiare anuale, plafonul se calculează pe baza situațiilor financiare anuale depuse, dacă este cazul, precum și a balanțelor de verificare lunare aferente duratei de funcționare a întreprinderii;
  • (ii) pentru beneficiarii care realizează venituri din desfășurarea de activități independente sau agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit sau, după caz, conform declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente, plafonul se calculează pe baza datelor anuale;

sau

b) 50% din cheltuielile cu energia electrică, energia termică și gazele naturale din ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou-înființate care nu dețin evidențe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;
sau

c) în cazurile în care utilizarea limitelor formulate mai sus nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potențialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi stabilit astfel încât să acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.

Justificarea constă în faptul că beneficiarul își desfășoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) și de partenerii săi internaționali, precum și de contramăsurile luate de Rusia.

Componenta de grant, prin care statul va plăti în locul beneficiarilor dobânzi și comisioane aferente acestor împrumuturi, se va majora.

Astfel, grantul este finanțarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.000.000 euro pe întreprindere (în creștere de la 500.000 euro).

Pentru sectoarele pisciculturii și acvaculturii ajutorul nu depășește 300.000 euro (în creștere de la 75.000 euro) pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii.

Pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, grantul nu depășește 250.000 euro (în creștere de la 62.000 euro).

Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.

În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestei componente, din ajutorul de stat se acoperă valoarea dobânzii datorate de beneficiarii componentei pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorată pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul componentei, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinație.

Ajutoarele de stat acordate prin prezenta componentă se cumulează cu cele acordate prin Programul IMM INVEST PLUS, inclusiv prin componentele acestuia.

În plus, la Rural Invest s-a introdus o nouă categorie de cost eligibil: active biologice de natura stocurilor și produse agricole, precum și cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor.

Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului. În cazul în care au fost efectuate plăți din credit pentru alte coduri CAEN eligibile, dar acestea nu au fost menționate în acordul de finanțare/ contractul de garantare, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în care, la secțiunea «sedii/activități autorizate», să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile componentei RURAL INVEST.

Programul IMM INVEST PLUS va deveni operațional la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană și contractele de garantare aferente componentelor programului vor fi emise până la 31 decembrie 2023. Plata dobânzilor se realizează până la data de 31 martie 2026 inclusiv.

---

Citește și:

Parallax

Vizualizari
3046
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri