Claudiu Zamfir

Ajutoare de max. 200.000 EUR pentru creatori video, foto, evenimente și alte firme de cultură - schemă de finanțare publicată în Monitorul Oficial

fotograf-euro-dreamstime

Firmele și ONG-urile românești din sectorul cultural, inclusiv cele de producție video, foto, organizare de evenimente, edituri, vor putea obține de la stat ajutoare de maximum 200.000 de euro fiecare, printr-o schemă de finanțare publicată vineri în Monitorul Oficial.

Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022—2023 urmează să fie derulată de Ministerul Culturii și este asemănătoare cu vechea Schemă HoReCa 1, de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, numai că suma maximă acordată este mai mică, de această dată fiind vorba de un ajutor de minimis.

Ajutoarele pentru sectorul cultural, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr 3.453/2022, ar urma să aibă un buget total de 140 de milioane de lei, din care 10 milioane de lei vor fi disponibili în anul 2022, iar restul de 130 de milioane de lei ar urma să fie aprobați pentru anul 2023.

Din acești bani, Ministerul Culturii speră să finanțeze 6.000 de beneficiari, cu ajutoare de maximum 200.000 de euro fiecare, ca urmare a restricțiilor de funcționare din timpul pandemiei COVID-19.

Granturile se vor calcula la valoarea de 20% din scăderea activității pe anul 2020 comparativ cu anul 2019, iar asta numai pentru codurile CAEN eligibile, NU și pentru alte activități pe care le-au mai derulat beneficiarii.

Un beneficiar nu va putea obține un ajutor mai mare de 200.000 euro, calculat pe durata ultimilor 3 ani fiscali. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea cuantumului ajutorului acordat în baza prezentei scheme este cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare.

Plata ajutorului către beneficiar se va efectua în două tranșe. Prima tranșă nu va depăși 50% din valoarea grantului eligibil.

Până atunci, Ministerul Culturii mai are de publicat ghidul de finanțare și apoi va putea deschide sesiunea de înscrieri.

Schema de minimis pentru cultură - Lista codurilor CAEN eligibile:

Clic AICI pentru a mări foto

 

lista coduri caen eligibile schema ajutoare cultura 2022

Alte condiții de finanțare la schema de minimis pentru cultură - beneficiari eligibili:

- Beneficiarii schemei vor fi întreprinderi cu personalitate juridică, legal înregistrate în România și care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

  • societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (asociații și fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

- Beneficiarii nu fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente.

- NU se află în insolvență, în temeiul legislației naționale, la momentul înscrierii în cadrul Schemei;

- Au depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate, pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere, prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aferente anului 2019;

- Nu sunt rezidenți în scopuri fiscale sau înmatriculați în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

- Nu sunt controlați, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de beneficiarul real, astfel cum este definit în art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;

- Nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

- Nu împart dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

Parallax

Vizualizari
15784
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri