Claudiu Zamfir

„Totul” despre noile case de marcat 2018. ANAF: sunt obligatorii

Thumbnail

„Dotarea cu aparate de marcat cu jurnal electronic este obligatorie!”, avertizează Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pe site-ul oficial. Contribuabilii mici mai au timp  până la 1 noiembrie 2018 să se doteze cu case de marcat cu jurnal electronic, fără să riște să primească avertisment pentru nedotare, pe legea prevenirii. Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a listat pe site o serie de documente și situații privind obligativitatea noilor aparate fiscale.

Cum intri pe site-ul ANAF, te întâmpină un mesaj de reaminire pentru firmele care vând și prestează către populație și care de anul acesta trebuie să implementeze case de marcat cu jurnal electronic în locul celor cu rolă. „Tu ți-ai schimbat casa de marcat? Noile aparate de marcat cu jurnal electronic sunt obligatorii pentru toți operatorii economici prevăzuți de lege”. Pe urmă, dacă dai clic, ești direcționat către site-ul Ministerului Finanțelor, care are o rubrică dedicată noilor case de marcat.

Înainte să vedem ce mai spune MFP pe site, reamintim că aplicarea amenzilor pentru lipsa caselor de marcat cu jurnal electronic a fost amânată anul acesta:

 • Sancțiunea prevăzută de lege pentru nedotarea la termen a operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic se aplică în cazul contribuabililor mari sau mijlocii începând cu 1 septembrie 2018 în loc de 1 iunie 2018, iar în cazul contribuabililor mici începând cu  1 noiembrie 2018 în loc de 1 august 2018, printr-o ordonanță de urgență din luna mai.
 • Apoi, dacă ai depășit termenul (care ți se aplică ție), intri sub protecția Legii prevenirii. Asta înseamnă că dacă ești controlat, la prima abatere de acest fel nu primești amendă, ci un avertisment și un plan de conformare. Apoi, dacă nu te conformezi în termenul pe care ANAF ți-l comunică ești pasibil de sancțiuni pentru nedotarea cu casă de marcat.

Reamintim că recent al doilea partid de la guvernare, ALDE, a propus o nouă prelungire de termen pentru intrarea în viopare a obligației caselor de marcat cu jurnal electronic, însă Guvernul nu a luat nicio decizie nouă în acest sens, iar ANAF și Finanțele merg înainte cu termenele de până acum.

MFP: situația la zi a caselor de marcat

Prin OUG nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, „au fost create premisele înlocuirii aparatelor de marcat cu rolă jurnal pe suport hârtie cu aparate de marcat cu jurnal electronic”, reamintește Ministerul Finanțelor Publice.

„Noile aparate de marcat pot fi achiziționate numai de la operatorii economici care au obținut autorizație de distribuție a caselor de marcat de la Ministerul Finanțelor Publice”. 

Potrivit MFP, stadiul implementării la zi a aparatelor de marcat noi este următorul:

 • 199.010 înregistrate în sistemul informativ al ANAF,
 • 146.044 cu identificator fiscal atribuit,
 • 97.607 în funcțiune la contribuabili.

Ce mai spune MFP:

 • În perioada de implementare, organele de control vor desfășura doar acțiuni de tip preventiv și nu de sancționare de la prima abatere.

 • Avertismentul pentru nerespectarea termenelor se aplică de organul de control o singură dată.

 • Procesele de implementare a noilor aparatelor de marcat sunt în plină desfășurare.

 • Solicităm tuturor celor implicați în acest proces să intensifice eforturile pentru finalizarea operațiunilor de avizare tehnică, autorizare, fiscalizare, instalare și punere în funcțiune a noilor aparate de marcat.

Linkuri utile:

Informaţii referitoare la legislaţia privind casele de marcat electronice fiscale.

Informaţii referitoare la autorizarea distribuitorilor de aparate de marcat electronice fiscale

Lista cu distribuitorii de case de marcat cu jurnal electronic

Cine va trebui să aibă casă de marcat cu jurnal electronic și cine va fi exceptat

Conform OUG nr.28/1999 actualizată toți operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/ debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Reiese astfel că operatorii economici care vând bunuri cu amănuntul sau prestează servicii direct către populație au  obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

De la această obligație sunt exceptate încasările realizate din următoarele activități ( art 2 din OUG nr. 28/1999):

 • a) comerţul ocazional cu produse agricole din producţie proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizaţi în condiţiile legii, în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;
 • b) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
 • c) transportul public de călători în interiorul unei localităţi pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;
 • d) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
 • e) activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii;
 • f) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
 • g) vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
 • h) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
 • i) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
 • j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
 • k) încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet
 • l) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
 • m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;
 • n) activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 • o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 • p) livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede şi conţin un sistem de contorizare electronic şi/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidenţierea şi controlul sumelor încasate, cu excepţia livrărilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în titlul VII din Legea nr. 571/2003*) privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  q) comerţul de tip cash and carry desfăşurat de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.

Citește și:

Parallax

Vizualizari
27915
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri