CZ

Cum vor putea firmele sa transmita si sa primeasca pe internet documente de la ANAF

Imagine principala
Cum vor putea firmele sa transmita si sa primeasca pe internet documente de la ANAF
Firmele si alte persoane juridice vor putea sa transmita si sa primeasca on-line  diverse documente in relatia cu Fiscul, prin intermediul Spatiului Privat Virtual (SPV), potrivit unui ordin de ministru care va intra in vigoare de la 1 iunie 2017. Ordinul detaliaza procedura prin care se vor desfasura aceste operatii, printre care si necesitatea ca firmele sa aiba certificat de semnatura electronica.
Spatiul Privat Virtual (SPV), disponibil in prezent persoanelor fizice, va putea fi folosit si de catre firme, potrivit ordinului ministrului Finantelor privind "aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/ organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica".

SPV consta in punerea la dispozitia persoanelor fizice, persoanelor juridice si altor entitati fara personalitate juridica a unui spatiu virtual, aflat pe serverele Ministerului Finantelor Publice/ Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin intermediul caruia se efectueaza comunicarea electronica a informatiilor si inscrisurilor intre Ministerul Finantelor Publice/ organul fiscal central si persoana fizica, persoana juridica sau alta entitate fara personalitate juridica in legatura cu situatia financiara sau fiscala proprie a acesteia.

Spatiul privat virtual este un serviciu de distributie electronica inregistrata care permite transmiterea de date intre terti prin mijloace electronice si furnizeaza dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, inclusiv dovezi privind trimiterea si primirea datelor, asigurand protejarea datelor transmise impotriva riscului de pierdere, furt, deteriorare sau orice modificare neautorizata - se mai arata in actul normativ.

Persoanele fizice vor putea folosi SPV in continuare, ca si pana acum, cu autentificare, insa firmele vor avea nevoie de certificat de semnatura electronica.OMFP_660_2017 by Claudiu on Scribd

Cum vor putea folosi SPV firmele si persoanele fizice care desfasoara activitati independente:

 • Persoanele juridice sau alte entitati fara personalitate juridica se identifica electronic cu certificate calificate.

 • Persoanele fizice care au calitatea de reprezentant sau de imputernicit al unei persoane fizice, persoane juridice sau al altei entitati fara personalitate juridica se identifica electronic cu certificate calificate.

 • Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere se identifica electronic cu certificate calificate numai pentru obligatiile fiscale pentru care, in relatia cu Ministerul Finantelor Publice/ Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se identifica prin codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

 • Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere, pentru obligatiile fiscale, altele decat cele prevazute deja mentionate, precum si celelalte persoane fizice se identifica electronic prin oricare dintre urmatoarele dispozitive:
a) fie prin certificate calificate,
b) fie NPOTP. NPOTP este identificatorul persoanei fizice, persoanei juridice sau entitatii fara personalitate juridica (nume) si cod de autentificare (parola) insotita de OTP. OTP este un cod de autentificare de unica folosinta, parola valabila pentru o singura sesiune de lucru sau o tranzactie.

Certificatul calificat este eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditati in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Ce documente vor putea trimite si primi firmele la ANAF, prin Spatiul Privat virtual


Documente ce pot fi comunicate prin Serviciul "Spatiul privat virtual" in cazul persoanelor juridice sau entitatilor fara personalitate juridica:

Documente emise de Ministerul Finantelor Publice / Agentia Nationala de Administrare Fiscala si comunicate persoanelor juridice sau entitatilor fara personalitate juridica

 • Decizii de impunere din oficiu
 • Acte administrative emise de organele de inspectie fiscala, respectiv: decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale, decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale, decizie de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiei fiscale la persoane juridice
 • Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii
 • Acte de executare cum ar fi: somatie, titlu executoriu, adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, adresa de instiintare privind infiintarea popririi, decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti etc.
 • Alte acte emise de organele fiscale in executarea legii, cum ar fi: invitatie, notificare, instiintare etc.
 • Datele inscrise in Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA (declaratia 394) referitoare la tranzactiile derulate cu fiecare persoana impozabila (client/furnizor) inregistrata in scop de TVA.
 • Informatii relevante, rezultate ca urmare analizei de risc, in vederea instiintarii contribuabililor in scopul conformarii voluntare.
 • Situatia obligatiilor fiscale de plata conform fisei pe platitor. Se va comunica fisa pe platitor, odata cu urmatorul mesaj: "ATENTIE! Acest document nu este un act administrativ fiscal, ci un document intern, utilizat de functionarii organelor fiscale in activitatea de administrare a creantelor fiscale si foloseste in analiza declaratiilor si stingerea obligatiilor de plata. Prin urmare, acest document nu poate fi folosit decat in relatia cu administratia fiscala, in vederea punerii de acord a evidentei fiscale cu cea contabila!"
 • Certificatul de atestare fiscala
 • Certificatul de cazier fiscal.
 • Opinie privind aplicarea legislatiei fiscale.
 • Raspunsul la sesizari, petitii, reclamatii, cereri de audienta.
 • Adeverinta prin care se atesta restituirea/ nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/ taxei pe poluare pentru autovehicule/ taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului
 • Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin Spatiul privat virtual.
 • Documentul de solutionare a cererii de ajutor de stat.

Documente emise de persoana juridica sau entitatea fara personalitate juridica si comunicate Ministerului Finantelor Publice/ Agentiei Nationala de Administrare Fiscala:

 • Declaratii fiscale
 • Cerere privind "Situatia obligatiilor fiscale de plata conform fisei pe platitor la data de ...."
 • Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala
 • Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal
 • Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislatiei fiscale
 • Sesizare, petitie, reclamatie
 • Cerere de audienta
 • Cerere de eliberare a unei adeverinte prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului
 • Cerere privind "Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin Spatiul privat virtual"
 • Solicitare de informatii publice
 • Cerere de acordare a unui ajutor de stat

Pana la data de 30 iunie 2017 inregistrarea ca utilizator al serviciului Spatiul privat virtual a persoanelor fizice, persoanelor juridice si a altor entitati fara personalitate juridica, identificate prin certificate calificate, se face utilizand un formular electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat prin care acesta se identifica.
Parallax

Vizualizari
5988
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri