Claudiu Zamfir

7 imagini utile de la ANAF: Documentele care se cer, obligatiile firmelor, sanctiunile riscate la controalele inopinate ale Antifraudei

Imagine principala
7 imagini utile de la ANAF: Documentele care se cer, obligatiile firmelor, sanctiunile riscate la controalele inopinate ale Antifraudei
Directia Generala Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, publica liste cu
documentele cerute firmelor la controalele inopinate si distribuie
flyere cu aceste informatii.

Imaginile pe care vi le prezentam
mai jos contin si liste cu obligatiile contriuabililor si cu sanctiunile
pe care acestia le risca daca sunt gasiti in neregula.

Sunt
avute in vedere urmatoarele tipuri de contribuabili: in comert cu
amanuntul, comert cu ridicata, restaurante si alte activitati de
servicii de alimentatie (ex.: baruri, cafenele), hoteluri si alte
facilitati de cazare, servicii de infrumusetare.

Contribuabil din domeniul Servicii de infrumusetare

Principalele documente solicitate in timpul controlului operativ si inopinat

1.
Documentele care atesta "fiscalizarea" aparatului de marcat electronic
si cele in legatura cu obligatiile care revin utilizatorilor de astfel
de aparate, cum sunt:
 • declaratia de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale
 • cartea de interventii
 • registrul special.

2. Documente de justificare a incasarilor si de inregistrare operativa a incasarilor si platilor:
raportul intermediar X din care rezulta totalul vanzarilor pana la momentul controlului;
 • alte
  documente justificative privind incasarile si platile efectuate cum ar
  fi chitante pentru incasarile mentionate in registrul special in
  situatiile in care aparatul de marcat electronic este defect, chitante
  pentru platile efectuate de la unitatea respectiva si/sau dispozitii de
  plata/incasare catre casierie pentru alte sume introduse sau extrase din
  unitate cu diferite justificari, dupa caz, precum si registrul de casa
  in care aceste documente se inregistreaza;
 • documente din care rezulta incasarile prin POS.

Principalele obligatii legale a caror respectare este verificata in contextul controlului operativ si inopinat

Obligatia contribuabilului si sanctiunile riscate pentru incalcare:

 • Dotarea
  cu aparat de marcat electronic fiscal, cu exceptiile prevazute de lege /
  Amenda de 12.500 lei, suspendare si sigilare pana la dotare.
 • Utilizarea
  aparatului de marcat electronic fiscal si justificarea cu documente a
  vanzarilor si sumelor de bani existente in unitatea de vanzare /
  Avertisment sau amenda de pana la 27.500 lei, in functie de gravitatea
  faptei si suspendarea activitatii unitatii incepand de la a doua abatere
  majora constatata la aceeasi unitate.
 • Afisarea la loc vizibil a
  anuntului de atentionare a clientilor, reglementat de legislatia in
  domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale / Amenda 3.000 lei.
 • Respectarea
  interdictiei de a inmana alte documente care atesta plata contravalorii
  bunurilor achizitionate sau serviciilor prestate, cu exceptia bonurilor
  fiscale si chitantelor / Amenda 9.000 lei. 
 • Justificarea
  sumelor de bani din unitatea de prestare a serviciilor prin datele
  inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale,
  in registrul special si/sau in chitante / Amenda 3.000 lei si
  confiscarea sumelor nejustificate.

Clic pentru a extinde

Contribuabil din domeniul: Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, baruri, cafenele


Principalele documente solicitate in timpul controlului operativ si inopinat

1.
Documentele care atesta "fiscalizarea" aparatului de marcat electronic
si cele in legatura cu obligatiile care revin utilizatorilor de astfel
de aparate, cum sunt:

 • declaratia de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;
 • cartea de interventii;
 • registrul special.

2. Documente de justificare a incasarilor si de inregistrare operativa a
incasarilor si platilor:
 • raportul intermediar X din care rezulta totalul vanzarilor pana la
 • momentul controlului;
 • alte documente justificative privind incasarile si platile efectuate
 • cum ar fi chitante pentru incasarile mentionate in registrul special in
 • situatiile in care aparatul de marcat electronic este defect, chitante
 • pentru platile efectuate de la unitatea respectiva si/sau dispozitii de
 • plata/incasare catre casierie pentru alte sume introduse sau extrase
 • din unitate cu diferite justificari, dupa caz, precum si registrul de
 • casa in care aceste documente se inregistreaza;
 • documente din care rezulta incasarile prin POS.

3.
Documente care atesta provenienta marfurilor destinate comercializarii,
aflate in unitatea de prestare a serviciilor si de evidenta gestionara,
care pot fi:
 • facturi/facturi externe (invoice);
 • avize de insotire a marfurilor;
 • documente vamale;
 • borderouri de achizitie;
 • file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol;
 • note de receptie si constatare diferente;
 • alte
  documente de evidenta a stocurilor, adoptate prin proceduri proprii cu
  privire la conducerea contabilitatii, respectiv prin intermediul
  politicilor contabile (de exemplu raport de gestiune, balanta analitica a
  stocurilor, fise de magazie etc).

Principalele obligatii legale a caror respectare este verificata in contextul controlului operativ si inopinat

Obligatia contribuabilului si sanctiunea pentru neresespectarea obligatiei

 • Dotarea
  cu aparat de marcat electronic fiscal, cu exceptiile prevazute de lege /
  Amenda de 12.500 lei, suspendare si sigilare pana la dotare.
 • Utilizarea
  aparatului de marcat electronic fiscal si justificarea cu documente a
  vanzarilor si sumelor de bani existente in unitatea de vanzare /
  Avertisment sau amenda de pana la 27.500 lei, in functie de gravitatea
  faptei si suspendarea activitatii unitatii incepand de la a doua abatere
  majora constatata la aceeasi unitate.
 • Comercializarea sau
  detinerea bauturilor alcoolice si a produselor din tutun prelucrat
  pentru care exista obligatia marcarii este legala doar daca acestea sunt
  marcate corespunzator, prin banderole sau timbre / Amenda de la 20.000
  la 100.000 lei, si confiscarea produselor nemarcate, marcate
  necorespunzator sau cu marcaje false. Fapta constituie infractiune daca
  sunt depasite anumite cantitati de produse nemarcate (prevazute in Codul
  fiscal), marcate necorespunzator sau cu marcaje false.
 • Efectuarea
  activitatilor de comert cu bunuri a caror provenienta este dovedita, in
  conditiile legii. Documentele de provenienta trebuie sa insoteasca
  marfurile, indiferent de locul in care acestea se afla, pe timpul
  transportului, al depozitarii sau al comercializarii / Amenda de la 500
  lei la 20.000 lei, in functie de statutul juridic al contravenientului,
  respectiv persoana fizica sau juridica si confiscarea marfurilor fara
  provenienta, precum si a sumelor de bani si a bunurilor dobandite prin
  savarsirea contraventiei.
 • Intocmirea documentelor justificative
  pentru toate operatiunile efectuate / Amenda de la 300 la 4.000 lei.
  Afisarea la loc vizibil a anuntului de atentionare a clientilor,
  reglementat de legislatia in domeniul aparatelor de marcat electronice
  fiscale / Amenda 3.000 lei.
 • Respectarea interdictiei de a inmana
  alte documente care atesta plata contravalorii bunurilor achizitionate
  sau serviciilor prestate, cu exceptia bonurilor fiscale si chitantelor /
  Amenda 9.000 lei.
 • Justificarea sumelor de bani la unitatea de
  vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor prin datele inscrise
  in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, in
  registrul special si/sau in chitante / Amenda 3.000 lei si confiscarea
  sumelor nejustificate.


 • Clic pentru a extinde


 •  
  Clic pentru a extinde

  Contribuabil din domeniul Hoteluri si alte facilitati de cazare

  Principalele documente solicitate in timpul controlului operativ si inopinat

  1.
  Documentele care atesta "fiscalizarea" aparatului de marcat electronic
  si cele in legatura cu obligatiile care revin utilizatorilor de astfel
  de aparate, cum sunt:
  • declaratia de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale
  •  cartea de interventii
  • registrul special
  2. Documente de justificare a incasarilor si de inregistrare operativa a incasarilor si platilor:
  • raportul intermediar X din care rezulta totalul vanzarilor pana la momentul controlului;
  • alte
   documente justificative privind incasarile si platile efectuate cum ar
   fi chitante pentru incasarile mentionate in registrul special in
   situatiile in care aparatul de marcat electronic este defect, chitante
   pentru platile efectuate de la unitatea respectiva si/sau dispozitii de
   plata/incasare catre casierie pentru alte sume introduse sau extrase din
   unitate cu diferite justificari, dupa caz, precum si registrul de casa
   in care aceste documente se inregistreaza;
  • documente din care rezulta incasarile prin POS.
  Principalele obligatii legale a caror respectare este verificata in contextul controlului operativ si inopinat

  Obligatia contribuabilului si sanctiunea pentru neresespectarea obligatiei:

  • Dotarea
   cu aparat de marcat electronic fiscal, cu exceptiile prevazute de lege /
   Amenda de 12.500 lei, suspendare si sigilare pana la dotare.
  • Utilizarea
   aparatului de marcat electronic fiscal si justificarea cu documente a
   vanzarilor si sumelor de bani existente in unitatea de vanzare /
   Avertisment sau amenda de pana la 27.500 lei, in functie de gravitatea
   faptei si suspendarea activitatii unitatii incepand de la a doua abatere
   majora constatata la aceeasi unitate.
  • Afisarea la loc vizibil a
   anuntului de atentionare a clientilor, reglementat de legislatia in
   domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale / Amenda 3.000 lei.
  • Respectarea
   interdictiei de a inmana alte documente care atesta plata contravalorii
   bunurilor achizitionate sau serviciilor prestate, cu exceptia bonurilor
   fiscale si chitantelor / Amenda 9.000 lei.
  • Justificarea
   sumelor de bani din unitatea de prestare a serviciilor prin datele
   inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale,
   in registrul special si/sau in chitante / Amenda 3.000 lei si
   confiscarea sumelor nejustificate.



  Clic pentru a extinde


  Contribuabil din domeniul Comert cu ridicata


  Principalele documente solicitate in timpul controlului operativ si inopinat

  1. Atestat pentru distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat (daca este cazul)

  2. Documente care atesta provenienta marfurilor si de evidenta gestionara, care pot fi:
  • facturi/facturi externe (invoice)
  • avize de insotire a marfurilor
  • documente vamale
  • borderouri de achizitie
  • file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol
  • note de receptie si constatare diferente
  • alte
   documente de evidenta a stocurilor, adoptate prin proceduri proprii cu
   privire la conducerea contabilitatii, respectiv prin intermediul
   politicilor contabile (de exemplu: fise de magazie etc).

  3. Documente de justificare a numerarului si de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar:
  • registrul de casa
  •  chitante
  •  bonuri fiscale pentru sumele platite de societate
  • dispozitii de plata/incasare catre casierie

  4. Documente aferente livrarilor de marfuri
  • facturi
  • avize de insotire a marfurilor

  Principalele
  obligatii legale a caror respectare este verificata in contextul
  controlului operativ si inopinat si sanctiunile pentru incalcare:

  • Respectarea
   interdictiei privind exercitarea activitatilor de comert cu amanuntul
   si cu ridicata in aceeasi structura de vanzare, respectiv suprafata de
   vanzare / Sanctiunea principala este amenda de la 2.000 lei la 20.000
   lei (pentru persoane juridice), iar sanctiunea contraventionala
   complementara este interzicerea uneia dintre cele doua activitati.
  • Inregistrare
   la autoritatea vamala competenta pentru cei care comercializeaza angro
   bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat / Amenda de la 20.000 la
   100.000 lei, si suspendarea activitatii de comercializare a produselor
   accizabile pe o perioada de 1 - 3 luni.
  • Efectuarea
   activitatilor de comert cu bunuri a caror provenienta este dovedita, in
   conditiile legii. Documentele de provenienta trebuie sa insoteasca
   marfurile, indiferent de locul in care acestea se afla, pe timpul
   transportului, al depozitarii sau al comercializarii / Amenda de la 500
   lei la 20.000 lei, in functie de statutul juridic al contravenientului,
   respectiv persoana fizica/juridica, si confiscarea marfurilor fara
   provenienta, precum si a sumelor de bani si a bunurilor dobandite prin
   savarsirea contraventiei.
  • Intocmirea documentelor justificative pentru toate operatiunile efectuate / Amenda de la 300 la 4.000 lei.
  • Comercializarea
   sau detinerea bauturilor alcoolice si a produselor din tutun prelucrat
   pentru care exista obligatia marcarii este legala doar daca acestea sunt
   marcate corespunzator, prin banderole sau timbre / Amenda de la 20.000
   la 100.000 lei, si confiscarea produselor nemarcate, marcate
   necorespunzator sau cu marcaje false. Fapta constituie infractiune daca
   sunt depasite anumite cantitati de produse nemarcate (prevazute in Codul
   fiscal), marcate necorespunzator sau cu marcaje false.



  Clic pentru a extinde

  Contribuabil din domeniul Comert cu amanuntul


  Principalele documente solicitate in timpul controlului operativ si inopinat

  1.
  Documentele care atesta "fiscalizarea" aparatului de marcat electronic
  si cele in legatura cu obligatiile care revin utilizatorilor de astfel
  de aparate, cum sunt:
  • declaratia de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;
  • cartea de interventii;
  • registrul special.

  2. Documente de justificare a incasarilor si de inregistrare operativa a incasarilor si platilor:
  • raportul intermediar X din care rezulta totalul vanzarilor pana la momentul controlului;
  • alte
   documente justificative privind incasarile si platile efectuate cum ar
   fi chitante pentru incasarile mentionate in registrul special in
   situatiile in care aparatul de marcat electronic este defect, chitante
   pentru platile efectuate de la unitatea respectiva si/sau dispozitii de
   plata/incasare catre casierie pentru alte sume introduse sau extrase din
   unitate cu diferite justificari, dupa caz, precum si registrul de casa
   in care aceste documente se inregistreaza;
  • documente din care rezulta incasarile prin POS.

  3.
  Documente care atesta provenienta marfurilor destinate comercializarii,
  aflate in unitatea de vanzare a bunurilor si de evidenta gestionara,
  care pot fi, dupa caz:
  • facturi/facturi externe (invoice);
  •  avize de insotire a marfurilor;
  •  documente vamale;
  •  borderouri de achizitie;
  •  file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol;
  • note de receptie si constatare diferente;
  • alte
   documente de evidenta a stocurilor, adoptate prin proceduri proprii cu
   privire la conducerea contabilitatii, respectiv prin intermediul
   politicilor contabile (de exemplu raport de gestiune, balanta analitica a
   stocurilor, fise de magazie etc).

  Principalele obligatii
  legale a caror respectare este verificata in contextul controlului
  operativ si inopinat si sanctiunea pentru neresespectarea obligatiei

  • Dotarea
   cu aparat de marcat electronic fiscal, cu exceptiile prevazute de lege /
   Amenda de 12.500 lei, suspendare si sigilare pana la dotare.
  • Utilizarea
   aparatului de marcat electronic fiscal si justificarea cu documente a
   vanzarilor si sumelor de bani existente in unitatea de vanzare /
   Avertisment sau amenda de pana la 27.500 lei, in functie de gravitatea
   faptei si suspendarea activitatii unitatii incepand de la a doua abatere
   majora constatata la aceeasi unitate.
  • Comercializarea sau
   detinerea bauturilor alcoolice si a produselor din tutun prelucrat
   pentru care exista obligatia marcarii este legala doar daca acestea sunt
   marcate corespunzator, prin banderole sau timbre / Amenda de la 20.000
   la 100.000 lei, si confiscarea produselor nemarcate, marcate
   necorespunzator sau cu marcaje false. Fapta constituie infractiune daca
   sunt depasite anumite cantitati de produse nemarcate (prevazute in Codul
   fiscal), marcate necorespunzator sau cu marcaje false.
  • Efectuarea
   activitatilor de comert cu bunuri a caror provenienta este dovedita, in
   conditiile legii. Documentele de provenienta trebuie sa insoteasca
   marfurile, indiferent de locul in care acestea se afla, pe timpul
   transportului, al depozitarii sau al comercializarii / Amenda de la 500
   lei la 20.000 lei, in functie de statutul juridic al contravenientului,
   respectiv persoana fizica sau juridica si confiscarea marfurilor fara
   provenienta, precum si a sumelor de bani si a bunurilor dobandite prin
   savarsirea contraventiei.
  • Intocmirea documentelor justificative pentru toate operatiunile efectuate / Amenda de la 300 la 4.000 lei.
  • Afisarea
   la loc vizibil a anuntului de atentionare a clientilor, reglementat de
   legislatia in domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale / Amenda
   3.000 lei.
  • Respectarea interdictiei de a inmana alte documente
   care atesta plata contravalorii bunurilor achizitionate sau serviciilor
   prestate, cu exceptia bonurilor fiscale si chitantelor / Amenda 9.000
   lei.
  • Justificarea sumelor de bani din unitatea de vanzare a
   bunurilor prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat
   electronice fiscale, in registrul special si/sau in chitante. Amenda
   3.000 lei si confiscarea sumelor nejustificate.



  Clic pentru a extinde





  Clic pentru a extinde



  Foto de la inceputul articolului: Facebook / Anaf-Antifrauda
  Parallax

  Vizualizari
  11876
  Conţinut
  Parerea ta despre articol
  Adauga comentariu

  - Ultimele știri -

   


    Ultimele știri