CZ

Cum iti deduci cheltuielile cu cercetarea si dezvoltarea din firma

Imagine principala
Cum iti deduci cheltuielile cu cercetarea si dezvoltarea din firma
Firmele din Romania pot plati taxe mai mici, prin deducerea cheltuielilor cu activitatile de cercetare si dezvoltare, in procent de 50%. In plus, persoanele fizice care deruleaza activitati de cercetare in agricultura beneficiaza, de la 1 august 2016, de facilitati fiscale. Doi consultanti de la societatea de consultanta Accace Romania explica procedura de urmat.

Deducerea cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea din firma

In Monitorul Oficial nr. 526 din 13 iulie 2016 s-a publicat Ordinul nr. 1056/4435/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal. Acest ordin detaliaza conditiile si elementele care pot fi considerate eligibile pentru aplicarea facilitatii fiscale, explica Mihai Erculescu, Senior Tax Consultant, pe blogul societatii de consultata Accace Romania.

Facilitatea fiscala privind cheltuielile de cercetare-dezvoltare

Conform art. 20 din Codul Fiscal, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare se pot acorda stimulente fiscale precum:

 • Deducerea suplimentara la calculul rezultatului fiscal, in proportie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activiati care se calculeaza trimestrial sau anual;
 • Posibilitatea aplicarii metodei de amortizare accelerata si in cazul aparaturii si echipamentelor folosite pentru astfel de activitati.

Care sunt facilitatile fiscale?

Stimulentele fiscale pentru activitatile de cercetare-dezvoltare reprezinta reducerea rezultatului fiscal de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentara, in proportie de 50%, a cheltuielilor efectuate de acestia in anul fiscal respectiv, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, precum si prin aplicarea metodei de amortizare accelerata in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.

Aceste stimulentele fiscale sunt acordate pentru activitatile realizate atat pe teritoriul national, cat si in statele membre ale Uniunii Europene sau in statele care apartin Spatiului Economic European. De asemenea, asupra deducerilor acordate nu se poate reveni in cazul nerealizarii obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare.

Cine poate beneficia de aceste facilitati?

 • Stimulentele fiscale se acorda atat pentru contribuabilii care realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare in folosul propriu, cat si pentru activitatile realizate in folosul unui tert;
 • Atunci cand activitatile sunt realizate de mai multi contribuabili prin colaborare/asociere/acord, ajutoarele fiscale se acorda fiecaruia dintre acestia, in functie cheltuielile eligibile efectuate de fiecare in parte;
 • Daca activitatile de cercetare-dezvoltare sunt efectuate de un tert in numele si la comanda unui contribuabil, stimulentele fiscale se pot acorda tertului, daca contribuabilul beneficiar nu va lua in calculul impozitului pe profit deducerea suplimentara pentru cheltuielile inregistrate din partea acestui tert.

Care sunt cheltuielile eligibile?

Enumeram mai jos cheltuielile eligibile pentru care se poate acorda deducerea suplimentara:

 • Cheltuielile cu amortizarea, inchirierea imobilizarilor corporale si necorporale;
 • Cheltuielile cu personalul care participa direct la activitatile de cercetare-dezvoltare, precum si activitatile conexe in sprijinul acestora;
 • Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale si necorporale;
 • Cheltuielile de exploatare, inclusiv cheltuieli cu serviciile executate de terti, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, piese, module, componente, cheltuieli privind animalele de experiment, precum si alte produse, procese sau servicii similare folosite pentru activitatile de cercetare-dezvoltare;
 • Cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetarii sau proportional.

Care sunt activitatile de cercetare-dezvoltare eligibile?

Ca regula generala, sunt considerate eligibile activitatile de cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica. Insa, ordinul vine cu o serie de exemple care sunt excluse din activitatile de cercetare-dezvoltare:
 • Cercetare in domeniul stiintelor sociale, arte sau relatii umane;
 • Programe de testare si analiza in scopul controlului calitatii sau cantitatii;
 • Modificari de natura cromatica sau estetica asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente;
 • Studiile de management sau de eficienta realizate inainte de inceperea unei activitati de cercetare-dezvoltare;
 • Activitati de corectare in legatura cu deteriorari aparute in productia comerciala a unui produs;
 • Activitati juridice si administrative in legatura cu aplicarea, brevetarea si solutionarea litigiilor legate de inventii;
 • Studii de cercetare a pietei, de testare si dezvoltare a pietei, de promovare a vanzarilor sau de consum;
 • Prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, titei sau gaze naturale;
 • Activitatile comerciale si financiare necesare pentru cercetarea pietei, productia comerciala sau distributia;
 • Servicii administrative si de asistenta care nu sunt realizate in totalitate si exclusiv in legatura cu activitati de cercetare-dezvoltare.

Pentru a fi considerate eligibile, activitatile de cercetare-dezvoltare trebuie sa fie cuprinse intr-un proiect, care sa cuprinda urmatoarele elemente obligatorii:

 •     Obiectivul stabilit;
 •     Perioada de desfasurare;
 •     Domeniul de cercetare-dezvoltare;
 •     Sursele de finantare;
 •     Categoria rezultatului;
 •     Caracterul inovativ.

Impozit mai mic si pentru persoanele fizice care fac cercetare in agrcultura

In Monitorul Oficial nr. 488 din 30.06.2016 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 32/2016 pentru completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-contabile, aminteste Horia Matei, Senior Tax Consultant, intr-un articol publicat pe blogul firmei de consultata Accace Romania.

Impozitul pe venit

Persoanele fizice care realizeaza venituri salariale sau asimilate salariilor ca urmare a desfasurarii de activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau dezvoltare tehnologica in conditiile prevazute de legislatia secundara vor beneficia de scutirea de la plata impozitului pe venit.

Prezentele modificari intra in vigoare incepand cu veniturile obtinute pentru luna august 2016

Nu va fi datorat impozit pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal in cazul transferului dreptului de proprietate in conditiile Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, pentru o singura operatiune de dare in plata

Dispozitiile sunt aplicabile atat debitorului, codebitorului, garantilor personali sau ipotecari ai debitorului, in situatia in care prin operatiunea de dare in plata se transfera dreptul de proprietate imobiliara din patrimoniul personal al acestora

Persoanele fizice beneficiari ai prevederile Legii nr. 772016 privind darea in plata pot obtine scutirea de la plata impozitului o singura data, indiferent de calitatea pe care acestea o au intr-o alta operatiune de dare in plata efectuata in conditiile legii

Vor fi incluse in categoria veniturilor din alte surse si veniturile obtinute de catre operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populatie si de la persoanele juridice cuprinse in cercetarile statistice efectuate in vederea producerii de la statistici oficiale. Sunt exceptate veniturile obtinute ca urmare a unor contracte incheiate in baza Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii sau in baza raporturilor de serviciu incheiate in baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

Taxa pe valoare adaugata (TVA)

Cota redusa de TVA 9% va fi aplicabila livrarilor de ingrasaminte si de pesticide utilizate in agricultura, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si pentru prestarile de servicii de tipul celor utilizate in sectorul agricol. Lista serviciilor pentru care va fi aplicabila cota redusa va fi prevazute prin ordin comun al ministrului Finantelor Publice si al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Prezentele modificari intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2016.

Citeste mai multe pe site-ul Accace Romania
Parallax

Vizualizari
1814
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri