Claudiu Zamfir

​LISTE Organizatiile si institutiile care vor putea oferi pana la 25.000 euro ajutor pentru cei care vor sa inceapa o afacere: romi, persoane marginalizate, defavorizati

Imagine principala
​LISTE Organizatiile si institutiile care vor putea oferi pana la 25.000 euro ajutor pentru cei care vor sa inceapa o afacere: romi, persoane marginalizate, defavorizati
​Un numar de 55 de organizatii non-guvernamentale, autoritati locale si universitati au fost selectate pentru a fi finantate cu fonduri europene pentru a realiza proiece in valoare totala de 237,82 milioane euro, pentru reducerea saraciei in comunitatile marginalizate. Aceste proiecte vor putea include si mici componente de antreprenoriat, in care vor putea primi finantari de pana la 25.000 de euro, pentru deschiderea unei mici afaceri, persoane defavorizate, marginalizate si de etine roma din localitatile acoperite. De asemenea, in cadrul proiectelor si firme deja existente ar putea primi subventii pentru formarea profesionala si ucenicia persoanelor defavorizate sau marginalizate. Anuntul a fost facut vineri de Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020, din subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

Proiectele vizează integrarea persoanelor pe piața muncii, încurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/ cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educației cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii și integrarea profesională, precum și încurajarea și cultivarea spiritului antreprenorial, a mentionat ministerul.

In total, 63 de proiecte au fost evaluate in etapa tehnico-financiara, un numar de 55 de proiecte au fost selectate pentru finantare. Rezultatul este provizoriu, pentru ca se vor putea depune contestatii.

Din cele 55 de proiecte admise, un numar de 30 de proiecte (cu o valoare totală de circa 131,35 milioane euro) sunt aferente apelului POCU/18/4/4.1 - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”.

Aici Consiliul Judetean Bistrita Nasaud va primi cei mai multi bani europeni: circa 51 milioane lei (aproximatv 11 milioane de euro), in 2 proiecte mari:


 • IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud. Acest proiect isi propune "reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate (DLI 360), din comunitatea marginalizata Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu, in care exista populatie apartinand minoritatii rome in proportie de 23%". Valoarea proiectului: 24.861.535 lei (5,5 milioane euro).

 • IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud. Si acest proiect isi propune "reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate (DLI 360), din comunitatea marginalizata, in care exista populatie apartinand minoritatii rome in proportie de 17,3%" Valoarea proiectului: 26,054,409 lei (5,7 milioane euro).Lista 4.1 by Claudiu on Scribd


Alte 25 de proiecte in valoare totala de aprox. 106,47 mil. euro au fost aprobate spre finantare in cadrul apelului de proiecte POCU/20/4/4.2, Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate.

Cea mai mare finantare va primi ASOCIAȚIA NON PROFIT L & C CONSULTING, din municipiul Hunedoara, judetul Hunedoara. Aceasta organizatie non-guvernamentala va derula doua proiecte in valoare totala de 52,6 milioane lei (circa 11,6 milioane euro):

 • Comunitatea Ghelari - Acceptă sprijinul nostru. Proiectul isi propune "schimbarea statutului de zonă marginalizată din cadrul comunei Ghelari, prin implementarea de măsuri integrate, ce asigură facilitarea accesului persoanelor din zona marginalizată la servicii educaționale, servicii de măsuri active, servicii de antreprenoriat, servicii sociale și de sănătate, servicii juridice precum și servicii de facilitare, mediere și voluntariat, într-un termen de 3 ani de la începerea proiectului". Valoare: 26.499.732 lei (aprox. 5,9 milioane euro).

 • Comunitatea Brad - Acceptă sprijinul nostru. Si acest proiect isi propune acelasi obiective in municipiul hunedorean Brad. Valoarea proiectului: 26.196.041 lei (aprox. 5,8 milioane euro).Lista 4.2 by Claudiu on Scribd
Lungul drum al banilor europeni catre antreprenori

Acesti bani europeni au fost solicitati de catre organizatii si institutii locale in cadrul apelurilor deschise in anul 2016.  Acestea
vor putea derula astfel proiecte europene in valoare de maximum 6
milioane de euro, in cadrul carora vor fi prevazute si componente pentru
antreprenori.

Partea de antreprenoriat va consta, intre altele, in doua activitati principale:

- persoanele
de etnie roma, cei defavorizati, aflati in situatii de saracie si
excluziune sociala, persoane din grupuri marginalizate vor putea accesa
pana la 25.000 de euro pentru a-si deschide o afacere.

- firmele
existente (vechi) care angajeaza personede etnie roma,  pe cei
defavorizati, aflati in situatii de saracie si excluziune sociala,
persoane din grupuri marginalizate vor putea primi subventii la plata
salariilor acestora de pana la 900 de lei de persoana, timp de 12 luni.


Dar sa le luam la rand sub aspectul care ne intereseaza pe noi - antreprenoriatul:

Pana la 25.000 de euro in comunitatile cu romi

In linia de finantare POCU "Dezvoltare
Locala Integrata (DLI 360 grade) in comunitatile marginalizate in care
exista populatie apartinand minoritatii rome" (Obiectivul Specific 4.2.
POCU),
prin acest apel de proiecte vor fi pusi la bataie in total 3.719.320 de euro in regiunea Bucuresti - Ilfov si 215.283.005 euro in restul regiunilor de dezvltare ale Romaniei.

In
proiectele derulate de institutiile publice, ONG-uri si firme in
aceasta linie de finantare, va exista Sub-activitatea 3.1. - Acordarea
de sprijin persoanelor din grupul tinta (persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala) pentru infiintarea de afaceri sub forma
unor servicii personalizate de sprijin.

Acesti oameni vor primi,
de exemplu, consiliere/ consultanta/ mentorat/ formare profesionala
antreprenoriala, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc.,
analiza si selectarea planurilor de afaceri viabile, suport in
infiintarea unei firme etc.

Planurile de afaceri vor fi supuse
aprobarii unei comisii de selectie, pe baza unor criterii stabilite de
beneficiarul finantarii nerambursabile, in cadrul unui proces 
transparent si nediscriminatoriu.

Comisia de selectie a ideilor
de afaceri va include obligatoriu un numar impar de membri din care se
recomanda sa faca parte reprezentanti ai:

 • Mediului de afaceri;
 • Patronatelor din aria de implementare a proiectului.
 • Sub-activitatea
  3.2. Acordarea de subventii (micro-granturi) pentru infiintarea de noi
  afaceri, inclusiv sprijin post-infiintare afacere. Acordarea subventiei
  (micro-grant) va fi conditionata de infiintarea firmei (costurile
  aferente infiintarii companiei vor fi acoperite prin proiect -
  Sub-activitatea 3.1.).

Abia ulterior, in baza
planurilor de afaceri, oamenii din grupul - tinta (romi, persoane
marginalizate etc). vor putea primi pana la 25.000 de euro pentru a-si
deschide o afacere.


Subventia maxima pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 euro/ plan de afaceri/ firma.

Pentru
subventia acordata este obligatorie angajarea a minimum 1 persoana in
cadrul afacerii sprijinite. Afacerile infiintate trebuie sa functioneze
minimum 12 de luni pe perioada implementarii proiectului si sa asigure o
perioada de sustenabilitate de minimum 6 luni.

Perioada de
sustenabilitate presupune continuarea functionarii afacerii, inclusiv
obligatia mentinerii locului de munca ocupat, si poate fi contabilizata
pe perioada implementarii proiectului sau dupa finalizarea
implementarii.   

In cadrul acestei linii de bani europeni,
beneficiari finali, ca grup tinta, vor fi persoane din comunitatile
marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala in care
exista populatie apartinand minoritatii rome.

Pentru putea primi bani, persoanele din grupul tinta vizat prin proiect trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:

a) au domiciliul/ locuiesc in comunitatea marginalizata vizata de interventie.

NB.
Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si
excluziune sociala care nu au acte de identitate, dar locuiesc in acest
teritoriu vor reprezenta grup tinta eligibil daca, in urma analizei la
nivel de comunitate, se constata ca locuiesc in comunitatea
marginalizata aflata in risc de saracie si excluziune sociala
(declaratie pe propria raspundere).

b) sunt in risc de
saracie si excluziune sociala (prin incadrarea intr-una din categoriile
de mai sus 1.6. Grup tinta  din prezentul Ghid);


c)
la nivelul proiectului, persoanele apartinand minoritatii rome care
beneficiaza de sprijin trebuie sa reprezinte la nivelul grupului tinta
al proiectului minimum 20% din totalul persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala care beneficiaza de servicii integrate
(indicatorul de realizare 4S43.2).


Cei max. 25.000 de euro pentru persoanele marginalizate

In
linia de finantare POCU "Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360 grade) in
comunitatile marginalizate" (Obiectivul Specific 4.2. POCU), sunt
disponibili in total 131.270.125  euro, pentru aproape toata tara, cu
exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov, care este considerata mai bogata.

Acest
apel de proiecte se adreseaza exclusiv comunitatilor marginalizate
(non-rome), localizate in orice unitate administrativ-teritoriala
(comuna, oras, municipiu).

In cadrul proiectelor derulate de
institutii, firme si ONG-uri, se va putea derula si Sub-activitatea 3.1.
- Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta (persoane aflate in
risc de saracie si excluziune sociala) pentru infiintarea de afaceri
sub forma unor servicii personalizate de sprijin.

La fel ca la
linia de finantare care vizeaza si comunitatile de romi, prezentata mai
sus, vor fi si aici programe de mentorat si indrumare in afaceri si
ajutoare de pana la 25.000 de euro pentru deschiderea unui business de
catre persoanele din grupurile marginalizate.

In cadrul
prezentului ghid al solicitantului - conditii specifice, grupul tinta
cuprinde persoane din comunitatile marginalizate (non-roma) aflate in
risc de saracie si excluziune sociala.

Persoanele in risc de
saracie si excluziune sociala (AROPE) corespund intregii categorii de
persoane care sunt in urmatoarea situatie:

A) in risc de saracie

sau

B) se confrunta cu o deprivare materiala severa

sau

C) traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a activitatii.

Fiecare persoana este numarata o sigura data, chiar daca aceasta figureaza la mai multi indicatori secundari.

A)
In categoria in risc de saracie sunt incluse persoane care au un venit
disponibil echivalat situat sub pragul riscului de saracie, care este
stabilit la 60% din venitul mediu disponibil echivalat national (dupa
transferurile sociale).

B) Deprivarea materiala acopera
indicatorii referitori la presiunea economica si bunurile de folosinta
indelungata. Persoanele care se confrunta cu deprivare materiala severa
dispun de conditii de trai extrem de limitate datorita lipsei
resurselor, la care se inregistreaza cel putin 4 din cele 9 elemente de
deprivare: nu isi pot permite:

 1)    sa plateasca chiria sau facturile la utilitati,
 2)    sa asigure incalzirea adecvata a locuintei,
 3)    sa faca fata unor cheltuieli neprevazute,
 4)    sa manance carne, peste sau un echivalent proteic in fiecare zi,
 5)    o saptamana de vacanta departe de casa,
 6)    un autoturism,
 7)    o masina de spalat,
 8)    un TV color, sau
 9)    un telefon.

C)
Persoanele care traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa
a activitatii sunt cele cu varsta cuprinsa intre 0-59 ani care locuiesc
in gospodarii in care adultii (cu varsta intre 18-59 ani) au lucrat in
anul anterior la mai putin de 20% din potentialul lor total.

Beneficiarul
(institutia care deruleaza proiectul general) are obligatia de a
justifica incadrarea persoanelor din grupul tinta in cel putin una
dintre cele 3 situatii enumerate mai sus.

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta vizat prin proiect trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:

a) au domiciliul/ locuiesc in comunitatea marginalizata vizata de interventie.

NB.
Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si
excluziune sociala care nu au acte de identitate, dar locuiesc in acest
teritoriu vor reprezenta grup tinta eligibil daca, in urma analizei la
nivel de comunitate, se constata ca locuiesc in comunitatea
marginalizata aflata in risc de saracie si excluziune sociala
(declaratie pe propria raspundere).

b) sunt in risc de saracie si excluziune sociala.

Subventii de 900 de lei pe luna pentru companiile care fac angajari

Cea
de-a doua componenta care vizeaza antreprenorii se refera la subventii
acordate companiilor existente pentru a incadra in munca sau pentru a
primi in stagii de pregatire sau ucenicie persoane din grupurile-tinta.

Companiile vor primi subventii conform urmatoarei grile:

Clic pentru a extinde


Vor
putea primi aceste subventii si companiile care nu se afla in zonele
vizate de proiectele europene respective, daca vor implica persoane din
grupurile tinta vizate.


Salarii brute de 3.000 de euro pentru managerii de proiecte

Si
noul program Operational Capital Uman va aduce bani frumosi in
buzunarele expertilor angajati ca manageri de eproiect sau membri ai
echipelor de proiect, de catre institutiile care vor derula proiectele
euroene respective.

Astfel, un manager de proiect cu peste 10
ani experienta in domeniu va putea lua un salariu lunar si de 3.300 de
euro brut, daca va lucra norma intreaga in proiect, adica 8 ore pe zi,
21 de zile pe luna - se arata in Ghidul conditii generale al POCU
2014-2020, valabil pentru toate liniile de finantare care vor fi
deschise in acest program (in total 60 de apeluri).

Astfel, un manager de proiect va putea fi platit cu sume brute intre 70 de lei si 90 de lei pe ora lucrata.

Acesti bani nu vor include si contributiile sociale pe partea angajatorului, care nu vor fi decontate din proiect.

Iata grila completa a cheltuielilor cu remuneratiile echipei de proiect:
Clic pentru a extinde

"Decontarea se va determina in baza retributiei echivalente
pe ora, luand ca punct de referinta ziua de lucru de opt ore si o medie
de 21 de zile lucratoare pe luna.

In cazul contractelor de munca
cu norma intreaga sau cu timp partial (numar egal de ore de lucru in
fiecare zi) salariul lunar se va calcula inmultind numarul de ore
lucrate pe zi, remuneratia orara aplicabila si numarul mediu de zile
lucratoare pe luna (21 zile).

Limita zilnica maxima care poate fi
decontata per expert trebuie sa se incadreze in limita maxima de 12
ore/zi, 60 ore/saptamana reprezentand ore lucrate atat in proiecte
finantate din Fondul Social European ¬ Programul Operational Capital
Uman cat si norma de baza, sau alte contracte de munca in afara
proiectelor, stabilite prin contractele de munca incheiate. Tot ce
depaseste aceasta limita nu se va deconta din POCU.

Orele de
munca zilnica aferente zilelor in care angajatul se afla in concediu de
odihna aferent fiecaruia din contractele de munca se cumuleaza la
numarul orelor lucrate si platite pe zi, care se supun limitei de 12
ore/ zi, 60 ore/saptamana eligibile"
- prevede Ghidul solicitantului - conditii generale.

In cadrul proiectelor
POCU, o persoana nu poate lucra simultan in mai multe proiecte din care
sa i se deconteze salariul.

"Nu se poate lucra decat
maximum 12 ore pe zi, nu mai poti sa lucrezi in mai multe proiecte
odata, sistemul SMIS va identifica aceste lucruri si va atentiona de
cate ori este in neregula
" - a spus Raducu, intr-o conferinta de presa.

Astfel,
se vor deconta maximum 8 ore pe zi din POCU, dar expertii vor putea
lucra maximum 12 ore e zi, daca au si alte loucri de munca.


De asemenea, in proiectele POCU 2014-2020, se vor putea deconta din bani europeni, de exemplu, diferite echipamente.

Pentru achizitia de echipamente au fost stabilite plafoane pentru:

 • laptop/notebook - 4.000 lei inclusiv TVA;
 • computer desktop - 3.500 lei inclusiv TVA;
 • videoproiector - 2.500 lei inclusiv TVA;
 • imprimanta - 3.000 lei inclusiv TVA;
 • multifunctionala - 12.000 lei inclusiv TVA;
 • tableta - 900 lei inclusiv TVA.
Valorile de mai sus reprezinta valorile maxime care pot fi decontate in proiectele POCU.

NOTA. Publicatia StartupCafe.ro NU acorda consultanta pentru accesarea fondurilor europene. Pentru detalii privind aceste finantari puteti lua legatura cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administraiei Publice si Fondurilor Europene, precum si cu organizatiile ale caror proiecte au fost aprobate.

Resurse utile:

Descarca de AICI Ghidul conditii generale valabil pentru toate liniile de finantare POCU 2014-2020

Descarca
de AICI Ghidul solicitantului Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală
Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există
populație aparținând minorității rome” (Obiectivul Specific 4.1. POCU).


Descarca
de AICI Ghidul solicitantului Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală
Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate" (Obiectivul Specific
4.1. POCU).


Descarca
de AICI Ghidul solicitantului Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală
Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate" (Obiectivul Specific
4.1. POCU).


Descarca de AICI toate documentele privind  „Dezvoltare
Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate” (Obiectivul Specific 4.1. POCU).
Parallax

Vizualizari
318
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri