CZ

​DOCUMENT Noi conditii de acordare a platilor directe de fonduri UE catre fermieri. Definirea "fermierului activ" intr-un nou proiect de ordonanta

Imagine principala
​DOCUMENT Noi conditii de acordare a platilor directe de fonduri UE catre fermieri. Definirea "fermierului activ" intr-un nou proiect de ordonanta
Firmele, persoanele fizice si diferite organizatii si institutii care detin terenuri vor putea primi mai departe plati directe de la Uniunea Europeana si de la stat, pana in anul 2020, cu incadrarea in categoria "fermierului activ", definita intr-un nou proiect de ordonanta publicat marti de Ministerul Agriculturii.

Noul proiect de ordonanta (privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura) este important prin prisma  imporantelor sume pe care fermierii trebuie sa le primeasca sub forma de plati directe la hectar. Acestea difera de la an la an. De exemplu, in anul 2016 plata unica pe suprafata (SAPS) a fost de 79 de euro la hectar.

Oronanta simpla trebuie adoptata de Guvern in vacanta parlamentara si intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.

Proiectul de ordonanta prevede urmatoarele definitii pentru "fermierul activ", adica cel care poate primi banii publici:

Art. 6.
  • (1) Fermierul care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe, calculate conform art. 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul nr. 639/2014, care nu au depasit cuantumul de 5.000 euro si care desfasoara cel putin o activitate agricola minima in cadrul exploatatiei sale, definita potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) si e), este fermier activ si poate beneficia de plati directe.

  • (2) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro se pot inregistra la Oficiul National al Registrului Comertului ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care desfasoara o activitate agricola. Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprinderi familiale, rezultate ca urmare a inregistrarii la Oficiul National al Registrului Comertului, se subroga in drepturi si obligatii persoanei fizice, in ceea ce priveste patrimoniul de afectatiune definit la art. 2 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008.

  • (3) Fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care nu se inregistreaza potrivit prevederilor de la alin. (2) trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

  • (4) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului cu activitate agricola. In cazul in care nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

  • 4 indice 1) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care nu sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului trebuie sa furnizeze actul de infiintare din care sa reiasa activitatea agricola. In cazul in care din actul de infiintare nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

  • (5) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014 care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care gestioneaza aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apa, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport si terenuri destinate activitatilor de recreere pot fi considerate fermier activ, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

a) cuantumul anual total al platilor directe reprezinta cel putin 5% din veniturile sale totale obtinute din activitati neagricole in ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile;

b) veniturile totale obtinute in cadrul exploatatiei din activitati agricole reprezinta cel putin o treime din veniturile totale obtinute in ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.

  • (6) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014 care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care gestioneaza firme/companii de constructii, administratori de paduri de stat/private, penitenciare, unitati administrativ - teritoriale: comune, municipii, orase, judete pot fi considerate fermier activ, daca indeplinesc una dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

  • (7) In sensul alin. (5) pentru persoanele juridice si in cazul fermierilor prevazuti la alin. (3), dovezile verificabile sunt documente din care sa reiasa veniturile totale si veniturile obtinute din activitatile agricole si activitati neagricole, care se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Propunerea de modificare legislativa redefineste si transferul de exploatatie, in conditiile in care anterior unii fermieri care facusera transfer de exploatatie s-au plans ca nu si-au primit platile directe din cauza unor neclaritiati.

"Transferul unei exploatatii inseamna vanzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzactie similara care are drept obiect unitatile de productie in cauza
" - se arata in noul proiect de ordonanta de urgenta.

Resurse utile:

Descarca de AICI Proiectul de ordonanta privind fermierul activ si nota de fundamentare
Parallax

Vizualizari
154
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri