CZ

Termen APIA: Se apropie incheierea depunerii cererilor pentru ajutorul pentru motorina

Imagine principala
Termen APIA: Se apropie incheierea depunerii cererilor pentru ajutorul pentru motorina
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca, pana la data de 31.01.2017 inclusiv, se depun cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie 2016 (trim. IV al anului 2016).

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare pentru anul 2016 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat insotite de o situatie centralizatoare privind cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in trimestrul respectiv, precum si documentele prevazute de Ordinul MADR  nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control,  precum si a formularisticii necesare aplicarii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura - se arata intr-un comunicat transmis de APIA StartupCafe.ro .

Ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare a diferentei dintre acciza standard si acciza redusa (stabilita la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura, a carui valoare unitara, determinata potrivit prevederilor art. 218 din Legea  nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,7975 lei/litru.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plata se depun insotite de urmatoarele documente:

 • a) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina achizitionate si utilizate la lucrari mecanizate, aferente perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 9 din ordin;
 • b) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsa, dupa caz;
 • c) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 • d) copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare;
 • e) adeverinta in original de la Registrul agricol, cu suprafetele aflate in exploatare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare;
 • f) adeverinta in original de la Directia pentru agricultura judeteana, pentru suprafetele plantate cu vie nobila, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plata se depun insotite de urmatoarele documente:
 • a) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina achizitionate si utilizate aferenta  perioadei pentru care solicita acordarea ajutorului de stat prin rambursare;
 • b) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 • c) situatia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, intocmita de beneficiar si vizata de medical imputernicit de libera practica, dupa caz, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 10;
 • d) copie de pe cererea depusa de catre apicultori la consiliul local in vederea asigurarii acestora de vetre de stupina temporare sau permanente;
 • e) copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Pentru sectorul imbunatatiri funciare, cererile de plata se depun insotite de urmatoarele documente:
 • a) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina achizitionate, aferenta perioadei pentru care solicita acordarea ajutorului de stat prin rambursare;
 • b) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 • c) situatia centralizatoare a cantitatilor de apa pentru irigatii, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.11 din ordin;
 • d) copie a facturilor de apa din care sa reiasa volumul de apa consumat de catre beneficiar;
 • e) situatia suprafetelor irigate, pe structuri de culturi, aferenta perioadei pentru care se solicit ajutorul de stat;
 • f) copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Cererile de plata pot fi depuse de administrator/ reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia, caz in care imputernicirea este emisa de catre administratorul /reprezentantul legal si este insotita de copia actului de identitate al persoanei imputernicite.

De asemenea, va informam ca Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va efectua, in perioada imediat urmatoare, platile pentru diferenta aferenta cantitatilor de motorina utilizata in agricultura pentru trimestrul III 2016, aprobata prin Ordinului MADR nr.3/11.01.2017.

Diferenta cantitatilor de motorina este de 66.267.838,808 litri iar valoarea totala a ajutorului de stat aferent este de 119.116.651 lei.
Parallax

Vizualizari
54
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri