CZ

APIA: Se prelungeste termenul de cerere a ajutorului de stat pentru motorina

Imagine principala
APIA: Se prelungeste termenul de cerere a ajutorului de stat pentru motorina
Se prelungeste pana pe data de 03.01.2017 inclusiv termenul pana la care fermierii si alti beneficiari pot depune cererile de acord prealabil pentru finantare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura pentru anul 2017 - a informat luni Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat remis StartupCafe.ro .

Initial, termenul era 31 decembrie 2016

Prelungurea este posibila deoarece ultima zi de depunere a Cererilor de acord prealabil pentru finantare este 31 decembrie 2016, zi nelucratoare (sambata), iar in conformitate cu prevederile art.12 din Regulament Delegat UE nr. 640/2014 si ale Codului de Procedura Civila: "in cazul in care data limita de depunere a unei cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin, a unei cereri de plata sau a altor declaratii sau a oricaror documente justificative sau contracte sau data limita pentru modificari aduse cererii unice sau cererii de plata este o zi de sarbatoare legala, o sambata sau o duminica, termenul limita se prelungeste pana in prima zi lucratoare care urmeaza".

Cererile se depun la Centrele judetene ale APIA sau al Municipiului Bucuresti pe raza carora sunt situate exploatatiile agricole pentru care se solicita ajutorul de stat sau unde au fost depuse cereri de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata, respectiv la centrele judetene APIA/ municipiului Bucuresti pe raza carora au fost depuse cererile pentru finantare prin rambursare in cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererea de acord prealabil pentru finantare se depune anual, pentru fiecare an calendaristic aferent perioadei de aplicare a schemei de ajutor de stat reglementata  prin Hotararea Guvernului nr.1174/2014, respectiv 2015-2020 inclusiv.

Acordul prealabil pentru finantare prin rambursare se emite de catre Centrele Judetene APIA, in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de acord.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt:

 • a) producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt inregistrati in Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, alte evidente funciare, care exploateaza terenuri agricole, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole;
 • b) producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrati in Registrul national al exploatatiilor si care detin, cresc sau exploateaza animale, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole;
 • c) organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare inscrise in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare si Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare, asa cum sunt definite in Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • d) organismele/organizatiile de cercetare, respectiv universitatile, institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finantare, al caror scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a-si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Persoanele fizice  pot fi acceptate ca potentiali beneficiari  ai prezentei scheme daca in termen de 60 de zile lucratoare de la data primirii notificarii privind acordul prealabil, dar nu mai tarziu de data depunerii primei cereri  trimestriale, se autorizeaza ca persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala.

Ajutorul de stat se acorda producatorilor agricoli care indeplinesc urmatoarele conditii, in functie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic si/sau imbunatatiri funciare in care isi desfasoara activitatea:

 • sa fie inscrisi in Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (sa detina ID fermier);
 • sa fie inscrisi in evidentele APIA cu suprafetele de teren pe care le exploateaza sau in Registrul plantatiilor viticole, dupa caz;
 • sa fie inscrisi in Registrul agricol cu suprafetele agricole aflate in exploatare, inclusiv pentru spatiile protejate (sere si solarii), precum si cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ pasari/familii de albine/viermi de matase, dupa caz;
 • sa fie inregistrati in Registrul national al exploatatiilor (RNE) al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau sa detina document de inregistrare/autorizare sanitara veterinara pentru porci/pasari/familii de albine/viermi de matase, dupa caz;
 • suprafetele de teren pe care le exploateaza sa fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha, cu exceptia suprafetelor aferente legumelor cultivate in spatii protejate. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha;
 • sa exploateze/sa detina/sa creasca animale/pasari/familii de albine/viermi de matase in vederea obtinerii productiei agricole pentru care solicita ajutorul de stat;
 • sa utilizeze instalatii de irigat actionate cu motoare termice.

Cererea de acord prealabil pentru finantare prin rambursarea diferentei de acciza se depune insotita de urmatoarele documente:

 • copie a documentelor de identitate si a documentelor de inregistrare;
 • adeverinta in original de la Registrul agricol, cu suprafetele agricole aflate in exploatare, inclusiv pentru spatii protejate dupa caz;
 • adeverinta in original de la Registrul agricol, eliberata in anul de cerere, cu efectivele de animale/pasari/familii de albine/viermi de matase, dupa caz;
 • adeverinta in original eliberata de catre Oficiul National al Viei si al Produselor Vitivinicole pentru suprafetele cu vie, dupa caz;
 • situatia suprafetelor si a structurii estimative a culturilor pentru care solicita ajutorul de stat si/sau productia de ciuperci estimata (Anexa 2 la Ordinul nr.1727/2015);
 • copia documentului care atesta inregistrarea/autorizarea sanitara veterinara pentru porci/ pasari/familii de albine/viermi de matase, dupa caz;
 • situatia privind calculul efectivului rulat/mediu estimat anual, in functie de specie, intocmita de beneficiar (Anexa 3 la Ordinul nr.1727/2015);
 • dovada ca solicitantul nu figureaza ca debitor la organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare inscrise in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare, precum si la Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, furnizorul de apa si de electricitate, dupa caz;
 • copie de pe contractul de irigatii/furnizare a apei, dupa caz;
 • cantitatile de  motorina  pentru care se solicita ajutorul de stat sub forma de rambursare pentru sectorul imbunatatiri  funciare;
 • angajamentul solicitantului persoana fizica  cu privire la autorizarea ca persoana fizica autorizata sau  intreprindere individuala.

Cererea va fi insotita de originalul sau copia adeverintei prevazute de O.M.A.D.R. nr.619/2015, art.1 alin(2) si (3) din O.U.G.nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020  sau va cuprinde informatii privind suprafetele si culturile prevazute in cererea de plata unica pe suprafata depusa la APIA si pe care solicitantul le exploateaza pana la sfarsitul fiecarui an calendaristic aferent solicitarii, in cadrul schemelor de plati pe suprafata, in cursul anului de cerere.

 1) In situatia in care solicitantul a depus adeverinta emisa de primarie odata cu cererea de plata unica pe suprafata si aceasta cuprinde datele prevazute  la alin.l), adeverinta isi pastreaza valabilitatea.

2) In situatia exploatarii in cursul anului de cerere si a altor suprafete si culturi, altele decat cele prevazute la alin. (l), solicitantul are obligatia sa depuna o adeverinta emisa de primarie, in original sau in copie, conform inscrisurilor din Registrul agricol, care cuprinde informatii privind suprafetele si culturile in cauza.
Parallax

Vizualizari
101
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri