CZ

Noua sesiune PNDR: Cand se cer fondurile UE de 100.000 Euro - 2 milioane Euro, pentru dezvoltarea fermelor. Descarca Ghidul solicitantului

Imagine principala
Noua sesiune PNDR: Cand se cer fondurile UE de 100.000 Euro - 2 milioane Euro, pentru dezvoltarea fermelor. Descarca Ghidul solicitantului
Statul a anuntat cand se deschide o noua sesiune in care fermierii, printre care si cei de nivel mic, vor putea depune cereri de finantare intre 100.000 Euro si 2 milioane Euro, pentru dezvoltarea fermelor, in cadrul Programului National de Dezvolare Rurala 2014-2020, alimentat cu fonduri europene. Vorbim despre fonduri totale de 266,333 milioane de euro, in submasurile 4.1 - Investitii in exploatatii agricole, 6.5 - ferme mici si 16.4/ 16.4a - pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol.

Propunerile de proiecte si cererile de finantare se vor depune:
 • in perioada 15.12.2016 -28.02.2017, ora 16.00, pentru submasura 4.1.
 • in perioada 15.12.2016 -15.05.2017, ora 16.00,  pentru submasura 6.5.
 • in perioada 16.12.2016 -28.02.2017, ora 16.00, pentru submasura 16.4/ 16.4a.

Depunerea se va face pe internet, pe site-ul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (afir.ro sau apdrp.ro), in sistemul electronic, care necesita crearea unui cont de utilizator online.

Cat si cui se vor putea da fondurile europene, conform AFIR:

Submasura 4.1 "Investitii in exploatatii agricole"

In aceasta linie de finantare, in sesiunea a treia, sunt disponibili in total 150.000.000 euro si vor fi impartiti jumatate catre Sectorul Vegetal si cealalta jumatate catre sectorul zootehnic.

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea investitiilor pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei (in special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.

OBIECTIVE:

Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole prin cresterea competitivitatii activitatii agricole, a diversificarii productiei agricole si a calitati produselor obtinute;

Restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii si transformarea acestora in exploatatii comerciale;

Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investitii;
Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora in vederea crearii si promovarii lanturilor alimentare integrate.
 
Cine poate cere acesti bani europeni:

 • Fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
 • Cooperativele (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor;
 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO (valoare productie standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • pentru proiectele care prevad achizitii simple:

-maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
pentru proiectele care prevad constructii-montaj:

-maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;

-maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate:

-maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;
    
In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:   

 • pentru proiectele care prevad achizitii simple:
 -maximum 500.000 euro;

 • pentru proiectele care prevad constructii- montaj:
 -maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;

 • pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate:
- maximum 2.000.000 euro;
    
In cazul cooperativelor si a grupurilor de producatori sprijinul va fi 50% fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

Depunerea se face continuu, iar PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2016 - 2017 sunt urmatoarele   

- 60 de puncte pentru perioada 15.12.2016 -12.01.2017
- 45 de puncte pentru perioada 13.01.2017 -12.02.2017
- 25 de puncte pentru perioada 13.02.2017 -28.02.2017

Mai multe detalii AICI


Submasura 6.5 - Schema pentru micii fermieri

Fonduri totale de 112.333.000 euro sunt disponibile in aceasta sesiune a acestei linii de finantare. 

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plati directe catre fermieri) pentru cel putin un an si care se angajeaza sa transfere definitiv altui fermier intreaga lor exploatatie si drepturile de plata corespunzatoare.   

OBIECTIVELE submasurii 6.5

 • Cedarea terenurilor in mod voluntar de catre unii fermieri in favoarea altor fermieri, in scopul facilitarii comasarii terenurilor si, in consecinta, alaturi de alte masuri conduce la restructurarea fermelor.;
 • Prioritizarea fermierilor care cedeaza o exploatatie cu o suprafata mai mare si in acele zone in care terenul are un potential ridicat.
 •  Submasura are o puternica legatura cu masurile care vizeaza investitiile in ferme, sprijinindu-le in favoarea restructurarii si cresterii competitivitatii;

BENEFICIARII:

 •  Fermierii eligibili care au participat, cel putin un an, la schema pentru micii fermieri conform Regulamentului 1307/2013. Solicitantii care nu au primit sprijin de la APIA in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I si nu se regasesc in Anexa nr 7 la Ghidul Solicitantului, respectiv care nu au prezentat o adeverinta APIA din care sa rezulte suma primita, NU pot accesa submasura 6.5.

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este echivalentul a 120% din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schema de micii fermieri din Pilonul 1. Solicitantul va completa in Sectiunea C1 din Cererea de Finantare valoarea in Euro mentionata in coloana "SUMA PRIMITA in EURO" din Anexa nr 7 la Ghidul Solicitantului, valoare care nu poate fi mai mare de 1.250 euro (reprezinta suma maxima anuala a sprijinului primita in ultimul an in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I). Identificarea solicitantului in Anexa nr 7 la Ghidul Solicitantului se va realiza conform codului "RO APIA".

Astfel, proprietarii de ternuri care si le cedeaza prin arenda altor fermieri vor putea primi de la UE si de la stat pana la 1.500 de euro pe an, pana in anul 2020, plus banii din contractul de arendare.

Submasura 16.4/ 16.4a -  Cooperare intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol

Fondurile disponibile pentru submasura 16.4/ 16.4a "Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol"  sunt de 4.000.000 euro, din care 2.000.000 euro pentru sectorul agricol si 2.000.000 euro pentru sectorul pomicol.

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este cooperarea dintre actori in sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru a comercializa produsele din lanturile scurte de aprovizionare si a facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor si atragerea unor categorii noi de consumatori.

OBIECTIVELE submasurilor 16.4 si 16.4a, nu presupun numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianti alimentari cu amanuntul, restaurante, hoteluri si alte forme de cazare in mediul rural, ci si
 
 • Realizarea de parteneriate cu organizatii neguvernamentale si autoritati publice;
 • Promovarea cooperarii intre actorii locali, in scopul comercializarii produselor agoalimentare prin intermediul lanturilor scurte de aprovizionare;

BENEFICIARII acestor submasuri sunt PARTENERIATELE constituite in baza unui ACORD DE  COOPERARE din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/ o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/ pomicol, in functie de submasura:

 • Fermierii;
 • Organizatii neguvernamentale;
 • Consilii Locale;
 • Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de agrement si de alimentatie publica;
 
PONDEREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL  este de maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu va depasi 100.000 euro astfel:

 •  In cazul in care planul de proiect include, de asemenea, actiuni care sunt eligibile in cadrul altor submasuri (4.1/ 4.1a si/ sau 4.2/ 4.2a), atunci costurile sunt acoperite din submasurile 16.4 si 16.4a, in conformitate cu rata maxima a ajutorului si sumele aplicabile in cadrul acelor submasuri;
 • -valoarea maxima a cheltuielilor eligibile in cadrul altor submasuri nu va depasi valoarea maxima acordata in cadrul submasurii 16.4 si submasurii 16.4.a;
 • Costurile de functionare a cooperarii nu vor depasi 20% din valoarea maxima a sprijinului acordat pe proiect depus.

Resurse utile:

Parallax

Vizualizari
329
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri