Claudiu Zamfir

40.000 de euro pentru romani care deschid mici afaceri. Cum vrea statul sa faca patroni din someri, inactivi si salariati, cu fonduri UE. Descarca Ghidul final pentru banii din Romania Startup Plus

Imagine principala
40.000 de euro pentru romani care deschid mici afaceri. Cum vrea statul sa faca patroni din someri, inactivi si salariati, cu fonduri UE. Descarca Ghidul final pentru banii din Romania Startup Plus
Somerii, inactivii, salariatii si alte peroane fizice din Romania care vor sa isi deschida mici afaceri vor putea primi pana la 40.000 Euro ajutor de minimis, din fonduri europene si nationale, in cadrul noii linii de finantare Romania Start-up Plus. Ministerul Fondurilor Europene a publicat duminica seara, 31 august, ghidul final al solicitantului si alte documente pentru derularea programului finantat din fonduri europene. Schema urmeaza sa porneasca dupa ce se va publica in Monitorul Oficial ordinul ministrului Fondurilor Europene de aprobare a ghidului, ceea ce presupune o inatrziere de cel putin doua saptamani in conditiile in care initial MFE isi propusese sa demareze apelul de proiecte inca din 15 august 2016. Ghidul Ministerului Fondurilor Europene prevede si o obligatie controversata pentru viitorii antreprenori. Pentru a primi banii europeni, ei trebuie sa faca un stadiu de practica la o firma din acelasi domeniu de business cu cel pe care vor si ei sa-l abordeze.

Schema de finantare Romania Start-up Plus (RSUP), cu un buget total de 105 milioane de euro din fonduri UE,  face parte din Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti, Prioritatea de investitii 8iii - Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. - Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

Pe scurt, din acesti bani vor fi finantate proiecte europene de pana la 5 milioane de euro fiecare, derulate pe o perioada de pana la 3 ani.

Aceste proiecte vor fi derulate de institutii de stat, universitati, organizatii non-guvernamentale si alte entitati din toata tara, in afara de Bucuresti si judetul Ilfov, care NU se incadreaza in finantare.

Abia in cadrul acestor proiecte mari vor fi selectate peroane fizice care vor fi instruite in antreprenoriat, iar unele dintre ele vor primi pana la 40.000 de euro, subventie sub forma de ajutor de minimis pentru derularea unor mici afaceri, in anumite conditii.

Mecanismul prin care romanii cu initiativa antreprenoriala vor primi banii este urmatorul:

 • In urma unei perioade de formare specifica, viitorii antreprenori, selectati printr-un proces competitiv si transparent in cadrul fiecarui proiect,  semneaza un contract cu administratorul schemei de antreprenoriat si primeste o subventie in valoare de maximum 30.000 euro, reprezentand finantarea planului sau de afaceri.
 • Daca in primul an de functionare a noii intreprinderi antreprenorul realizeaza venituri echivalente cu 30% din valoarea finantarii initiale, aceasta va mai putea primi o a doua transa de finantare, de pana la 10.000 euro.

MFE estimeaza ca prin proiectele de antreprenoriat finantate din "Romania Start-Up Plus", vor fi create peste 2.000 de locuri de munca, vor fi infiintate peste 1.500 de intreprinderi si mai mult de 10.000 de persoane vor fi formate in domeniul educatiei antreprenoriale.

Organizatiile care vor derula proiectele mari (de pana la 5 milioane euro) vor putea sa le depuna, prin intermediul sistemului informatic My SMIS 2014, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial a Ordinului de Ministru privind aprobarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice - Romania Start Up Plus, aferent Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti, Obiectivul specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

Depunerea se va incheia in data de 30 octombrie 2016, a mentionat ministerul.

Fata de propunerea de ghid al solicitantului prezentata in 11 iulie de MFE, documentul final prevede anumite modificari, cum ar fi extinderea lstei de entitati care vor administra banii si transele de acordare a subventiei de pana la 40.000 Euro.

Lungul drum al banilor de la UE catre romanii cu pofta de business

De la bun inceput, subliniem ca beneficiarii finali - romanii care vor sa faca afaceri - NU vor putea lua direct banii europeni. Va trebui ca ei sa se inscrie si sa fie selectati in cadrul unor proiecte europene mari care vor fi derulate si administrate de entitati cum sunt institutiile de stat sau organizatiile non-guvernamentale.

Sa luam, pe rand, pasii:

1. Bugetul. Potrivit proiectului Ghidului solicitantului scos in dezbatere publica, schema de finantare Romania Start-up Plus va avea la dispozitie fonduri totale de 105 milioane de euro pentru proiecte europene de stimulare a antreprenoriatului. Din acesti bani, 60%  vor ajunge efectiv la romanii cu aspiratii de antreprenori, sub forma de subventii (de maximum 40.000 euro fiecare). Restul de 40% din buget va fi folosit de organizatiile care deruleaza proiectele mari.

2. Pana pe 30 octombrie 2016, ora 16.00, ONG-urile si institutiile care vor derula proiectele europene de stimulare a antreprenoriatului vor depune in aplicatia electronica MySMIS 2014, cererile de finantare si propunerile de proiecte europene.

Aceste proiecte de stimulare a antreprenoriatului vor putea avea o valoare maxima de 5 milioane de euro.

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitantii eligibili (adica organizatiile care vor derula proiectele mari de pana la 5 milioane de euro), care vor administra schema de antreprenoriat, sunt:

 • furnizori de FPC autorizati, publici si privati;
 • organizatii sindicale si patronate;
 • membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
 • autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);
 • asociatii profesionale;
 • camere de comert si industrie;
 • ONG-uri;
 • universitati;
 • Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutii/ agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta;
 • parteneriate intre categoriile mai sus mentionate.

3. Sunt evaluate si selectate proiectele depuse de organizatii.

4. Organizatiile trebuie sa isi deruleze proiectele mari (de pana la 5 milioane de euro) de stimulare a antreprenoriatului in Romania. Abia aici se poate ajunge, in sfarsit, la beneficiarii finali sau grupurile-tinta, adica romanii care vor sa se apuce de afaceri.

5. Organizatiile care le deruleaza ar trebui sa isi anunte cat mai bine proiectele si sa atraga si sa selecteze romani care vor sa faca afaceri.

6. Antreprenorii - aspiranti sunt inclusi in tot felul de cursuri, sunt indrumati sa-si deschida firme, sunt invatati sa faca afaceri, sa caute profitul etc.

7. Romanii selectati pentru a face afaceri cu bani europeni de pana la 40.000 de euro vor primi, prin firmele infiintate de ei, aceste granturi in 2 transe:

 • a.    O transa initiala de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, asa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri si prevazut in contractul de subventie incheiat.
 • b.    O transa finala reprezentand diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis, dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ca a realizat din activitatea curenta, in termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentand minimum 30% din valoarea transei initiale. In cazul in care acest termen nu este respectat, transa finala nu se mai acorda.

Cine va putea primi max. 40.000 Euro pentru afaceri

Obiectivul prezentei scheme il constituie acordarea de sprijin financiar persoanelor fizice pentru infiintarea si dezvoltarea de afaceri, inclusiv prin furnizarea unor servicii specializate de consiliere in managementul afacerilor, formare antreprenoriala, atat in faza de infiintare a afacerii, cat si post infiintare.

"Fiecare membru al grupului tinta va putea participa la cursurile de formare antreprenoriala si va putea primi ajutor de minimis pentru infiintarea unei intreprinderi si pentru implementarea unui plan de afaceri numai o singura data in cadrul acestui apel de proiecte, indiferent de numarul de asociati din cadrul intreprinderii nou infiintate" - prevede Ghidul soclictantului.  

Membrii grupului-tinta sunt persoane fizice care intentioneaza sa infiinteze o afacere (de exemplu, someri/ inactivi/ persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca).

Atentie, in cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte nu sunt eligibili ca grup tinta tinerii NEETs (care nu sunt incadrati nici intr-o forma de invatamant, nici in munca) someri cu varsta intre 16 - 24 ani. Separat, acestia pot beneficia de masuri pentru infiintarea de afaceri, inclusiv sprijin sub forma de consiliere, formare, mentorat in cadrul masurilor sprijinite din Axa prioritara 1, respectiv Axa prioritara 2.

Pentru a primi banii, firmele infiintate de beneficiarii finali trebuie sa indeplineasca mai multe conditii.

 • a) sunt legal constituite in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania;
 • b) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus in ultimii 3 ani unei condamnari pronuntate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, din motive profesionale sau etic-profesionale;
 • c) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
 • d) reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false;
 • e) este direct responsabila de pregatirea si implementarea planului de afaceri si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
 • f) nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost integral recuperata, inclusiv dobanda de recuperare aferenta.

Ce trebuie sa faca antreprenorii cu banii. O conditie controversata

Banii europeni de pana la 40.000 de euro vor putea fi folositi pentru investitii in afacere. Pentru a primi suma intreaga aprobata, firmele romanilor "convertiti" la antreprenoriat trebuie sa indeplineasca tot felul de obiective.

Printre altele, vor fi create minimum 2 locuri de munca in cadrul fiecarei firme infiintate prin intermediul acestui apel de de proiecte. Persoanele angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate vor avea, in mod obligatoriu, domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul, in mediul urban sau rural.

O persoana care fac parte din grupul-tinta nu va putea participa la cursurile de educatie antreprenoriala si nu va putea primi subventie de ajutor de minimis pentru infiintarea unui IMM si pentru implementarea unui plan de afaceri mai mult de o data in cadrul acestui apel de proiecte, atat in calitate de asociat unic sau in cadrul unui IMM infiintat de mai multi asociati.

Antreprenorii care vor beneficia de ajutorul european trebuie sa aiba resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, intr-una dintre cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia.

Bucurestiul si judetul Ilfov sunt excluse de la aceasta finantare.

De asememena, viitorii patroni trebuie sa aiba resedinta sau domiciliul in regiunea in care se implementeaza proiectul.

In calitatea lor de administratori ai schemelor de antreprenoriat, nici solicitantii, nici partenerii acestora din proiect nu pot incheia contracte de prestari servicii, furnizare de bunuri sau executie de lucrari cu beneficiarii ajutorului de minimis in cadrul aceluiasi proiect.

Persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de asociati majoritari in structura altor intreprinderi, la data semnarii contractului de subventie.

In schimb, firmele nou infiintate vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul.

Ghidul solicitatului elaborat de MFE contine si o prevedere controversata. Pentru a putea lua cei pana la 40.000 Euro pentru dezvoltarea unei mici afaceri, acestia trebuie sa faca in prealabil un stagiu de practica intr-o firma din acelasi domeniu de activitate cu cel pe care vor sa-l abordeze si ei. Practic, oamenii trebuie sa gaseasca o firma care sa-i ajute sa ii devina concurenti in viitorul apropiat.

De ce ar ar ajuta un om de afaceri care deja are experienta in piata un viitor concurent? Linia de finantare prevede aici remuneratii pentru indrumatorul in practica.

"Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis, în cadrul întreprinderilor pe care le vor înființa, vor efectua, obligatoriu, câte un stagiu de practică organizat în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat. Stagiul va avea o durată minimă de 40 de ore și se va desfășura la sediul social sau, după caz, la punctul de lucru al întreprinderii selectate" - prevede Ghidul solicitantului - conditii specifice.

"Administratorul schemei de antreprenoriat va intermedia identificarea întreprinderii în care va avea loc stagiul de practică. Pe perioada desfășurării acestuia, stagiarii vor fi coordonați și îndrumați de un reprezentant al întreprinderii, cu rol de mentor. Activitatea de coordonare și îndrumare a stagiarului va fi remunerată prin plata unui onorariu al cărui tarif orar va respecta plafoanele salariale prevăzute în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020" - se mai arata in Ghidul solicitantului - conditii specifice.

Cofinantarea proiectelor

Toate celelalte 7 regiuni de dezvoltare vor avea alocate cate 15 milioane de euro, pentru derularea e proiecte de stimulare a antreprenoriatului. Din acesti bani, 85% vin de la Uniunea Eropeana, iar restul din contributie nationala.

Organizatiile non-guvernamentale, alte astfel de entitati fara scop patrimonial si institutiile publice vor primi finantare publica totala, fara sa fie nevoite sa vina cu cofinantare proprie in proiectele europene de stimulare a antreprenoriatului.

Persoanele juridice cu scop patrimonial (cum sunt companiile de exemplu) care vor derula proiecte europene de stimulare a antreprenoriatului vor trebui sa asigure 5% cofinantare proprie.

In schimb, antreprenorii care vor fi formati si ajutati in program NU vor fi oligati sa contribuie cu niciun ban la cheltuielile eligibile.

"Valoarea maxima acordata pentru planurile aprobate este de 40.000 euro/ plan de afaceri, reprezentand maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si se acorda numai intreprinderilor infiintate de persoanele ale caror planuri de afaceri sunt aprobate" - se arata in ghidul solicitantului.


Resurse utile:

Parallax

Vizualizari
22263
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
daca dau cui trebuie 10% din valoarea proiectului voi fi eligibil.nu?DNA va avea ceva mai mult de munca!

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri