Claudiu Zamfir

PFA, SRL si alte firme pot cere cei 50.000 Euro - 200.000 Euro pentru mici afaceri: de la pensiuni sau service-uri auto pana la software si site-uri. Acceseaza submasurile 6.2 si 6.4 PNDR

Imagine principala
PFA, SRL si alte firme pot cere cei 50.000 Euro - 200.000 Euro pentru mici afaceri: de la pensiuni sau service-uri auto pana la software si site-uri. Acceseaza submasurile 6.2 si 6.4 PNDR
Romanii care fac mici afaceri non-agricole la sate pot sa ceara fonduri europene de 50.000 Euro - 200.000 Euro destinate
persoanelor fizice autorizate (PFA), societatilor cu raspundere limitata
(SRL) si altor categorii de firme, incepand de joi, 28 iulie. Cu aceste
fonduri europene pot fi dezvoltate si afaceri de la zero, in domenii
diverse, de la pensiuni turistice, service-uri auto si fabricute de
confectii pana la firme de software si web design.


In
perioada 28 iulie, ora 9.00 - 30 noiembrie, ora 16.00, se pot depune la
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), cererile de
finantare pentru submasura 6.2 "Sprijin pentru infiintarea de activitati
neagricole in zone rurale" (sM6.2) si submasura 6.4 "Investitii in
crearea si dezvoltarea de activitati neagricole" din cadrul PNDR 2016.

Cererile de finantare, propunerile de proiecte si alte documente necesare se pot depune pe site-ul www.afir.info

(Urmareste un tutorial video pentru depunerea cererilor de finantare la AFIR)

Pragul minim de selectie a proiectelor este de 15 de puncte pentru sM6.2 si 10 puncte pentru sM6.4.

Pragurile
de caliate lunare sunt: 60 de puncte pentru sM6.2 si 6.4 (in perioada
28.07 - 31.08.2016); 45 de puncte pentru sM6.2 si sM6.4 (in perioada
01.09 - 30.09.2016); 30 de puncte pentru sM6.2 si sM6.4 (in perioada
01.10 - 31.10.2016); 15 puncte pentru sM6.2 si 10 puncte pentru sM6.4
(in perioada 01.11 - 30.11.2016).

Depunerea continua a
proiectelor in cadrul sesiunii anuale aferente submasurilor 6.2 si 6.4
se opreste inainte de termenul limita atunci cand valoarea publica
totala a proiectelor depuse avand un punctaj estimat (autoevaluare/
prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii
respective, excluzand valoarea publica totala a proiectelor retrase,
ajunge la 200% din nivelul alocarii sesiunii anuale a submasurii 6.2 si
submasurii 6.4, cu exceptia primelor 5 zile calendaristice din fiecare
etapa de depunere cand oprirea depunerilor de proiecte nu este
conditionata de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocarii
sesiunii anuale.

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare
sau egal decat pragul de calitate corespunzator lunii respective se va
intocmi un raport de selectie lunar, cu exceptia proiectelor pentru care
punctajul (autoevaluare/ prescoring) a scazut sub pragul de calitate
corespunzator lunii respective si/ sau au fost incadrate gresit din
punct de vedere al alocarilor financiare aferente submasurii 6.2 si
submasurii 6.4, cand acestea vor fi declarate neconforme.

50.000-70.000 de euro, fara contributie proprie

Submasura 6.2 "Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale" are un buget total de 73 milioane Euro.

Avantajul
acestei inii de finantare este fapul ca sprijinul nerambursabil este de
100% din valoarea investitiei, nefiind solicitata contributie proprie
din partea antreprenorului.

Sprijinul nerambursabil va fi de:

 • 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism.
 • 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

Banii vor fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
 • 30%
  din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii
  corecte a Planului de Afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii
  Deciziei de Finantare.

Cine va putea lua acesti bani:

 • Fermierii
  sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi
  diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole
  pentru prima data (autorizati cu statut minim de PFA).Atentie:
  Persoanele fizice neautorizate NU sunt eligibile.
 • Micro-intreprinderi
  si intreprinderile mici din spatiul rural, care isi propun activitati
  non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii
  sprijinului.
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi,
  infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare sau cu o vechime de
  maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul
  depunerii proiectului(start-ups).
Pentru a putea cere banii
europeni, solicitantii trebie sa indeplineasca anumite conditii printre
care si aceea de a avea sediul social si punctul/punctele de lucru 
situate in spatiul rural iar activitatea propusa prin proiect sa fie
desfasurata in spatiul rural.

Investitiile pot fi facute in domenii ca:

 • Activitati
  de productie. Exemple: fabricarea produselor textile, imbracaminte,
  articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea
  produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a
  produselorlemnoase, productie de combustibil din biomasa, fabricare
  constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse
  electrice, electronice, producerea si utilizarea energiei din surse
  regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte
  integranta a proiectului etc.
 • Activitati mestesugaresti.
  Exemple: activitati de artizanat si alte activitati traditionale
  non¬agricole (olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii,
  lemnului, pielii etc.).
 • Activitati turistice. Exemple: servicii
  agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente sau
  independente de o structura de primire agro¬turistica cu functiuni de
  cazare si servicii de alimentatie publica.
 • Servicii. Exemple:
  cabinete medicale, sanitar-veterinare, service masini, unelte, obiecte
  casnice, consultanta, contabilitate, birou avocatura, audit, servicii in
  tehnologia informatiei si servicii informatice, servicii tehnice etc.

Cititi cu atentie si respectati Ghidul solicitantului pentru sumbasura 6.2, inainte sa aplicati.

Pana la 200.000 Euro pentru dezvoltarea de afaceri non-agricole la sate

Submasura 6.4 - "Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole" are un buget total alocat de 85 milioane Euro.

In
aceasta schema, antreprenorii pot obtine sprijin nerambursabil de pana
la 200.000 de Euro pe 3 ani fiscali, pentru dezvoltarea unor mici aaceri
non-agricole, in mediul rural.

Intensitatea sprijinului
neramburabil este de maximum 90% din valoarea proiectului, ceea ce
inseamna ca si solicitantul trebuie sa vina cu minimum 10% din valoarea
investitiilor.

Cine poate lua banii europeni:

 • Micro-intreprinderile si intreprinderile mici existente, din spatiul rural;
 • Micro-intreprinderile
  si intreprinderile mici nou-infiintate (start-up), din spatiul rural,
  care fac dovada cofinantarii. O micro-intreprindere este considerata
  start-up daca este infiintata in anul depunerii Cererii de Finantare sau
  daca nu a inregistrat activitate pana in momentul depunerii acesteia,
  dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.
 • Fermierii sau
  membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica activitatea de
  baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in cadrul
  intreprinderii deja existente incadrabile in microintreprinderi si
  intreprinderi mici.

In functie de forma de organizare, agentul economic poate fi:

 • Persoana fizica autorizata - PFA (infiintata in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate in nume colectiv - SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita simpla - SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate pe actiuni ¬ SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita pe actiuni ¬ SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate cu raspundere limitata2 ¬ SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/1991) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate
  cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative
  mestesugaresti si de consum de gradul 1 (infiintate in baza Legii nr. 1/
  2005), care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv desfasurarea
  de activitati neagricole;
 • Cooperativa agricola de grad 1
  (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare si gestionare a
  terenurilor agricole si a efectivelor de animale.

Ce afaceri pot fi finantate cu acesti bani

Cu
fondurile nerambursabile din submasura 6.4 pot fi finantate o serie
intreaga de activitati non-agricole din comunele tarii, cum ar fi:

 • Investitii
  pentru producerea si comercializarea produselor neagricole (fabricarea
  produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de
  hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
  activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica,
  fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
  fabricare produse electrice, electronice).
 • Investitii pentru
  activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati
  traditionale neagricole (olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului,
  lanii, lemnului, pielii, etc).
 • Investitii legate de furnizarea
  de servicii (servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de
  reparatii masini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanta,
  contabilitate, juridice, audit; activitati de servicii in tehnologia
  informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative
  etc.).
 • Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire
  turistica tip agro-turistic, proiecte de activitati de agrement
  (dependente sau independente de o structura de primire agro¬turistica cu
  functiuni de cazare).
 • Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

Cititi cu atentie Ghidul solicitantului pentru sumbasura 6.4 pentru a putea cere banii europeni.

Resurse utile:

Citeste si:

Bani europeni pentru afaceri in mediul rural. Ce trebuie sa stii ca sa-i poti lua

Se
depun cererile pentru fonduri UE de 25.000 - 200.000 Euro, pentru
micile afaceri. Cum se acceseaza 2.1 A - microintreprinderi, POR.
Numaratoarea inversa

Parallax

Vizualizari
18812
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Faoret desteapta alegerea. Sa dati 200.000 de euro NUMAI celor care vor sa-si faca un service la sat. O sa angajeze un mecanic, va avea trei clienti pe saptamana si va genera gramezi de bani bugetului consolidat.Sa nu cumva sa dati celor care vor sa-si extinda afracerile la oras. Sa directionati fondurile catre start up-uri.e mai simplu sa puneti o conditie esentiala pentru obtinerea acestor fonduri. Solicitantul trebuie neaparat sa fie membru de partid sau ruda cu un important politician. Exact ca-n China.
poza de profil
Mihaela
Butucea
Bună seara. As vrea sa accesez fonduri europene pt dezvoltarea unei afaceri in mediul rural. Sau poate chiar o societate nou înființată care sa se ocupe de comercializarea en detail a produselor alimentare si nealimentare. Sunt disponibile fonduri ?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri