CZ

CALENDAR. 70.000 - 200.000 Euro pentru PFA, SRL si alte firme care vor sa faca afaceri non-agricole la sate. Cand incep cele mai asteptate finantari PNDR. Descarca programul deschiderii sesiunilor 2016

Imagine principala
CALENDAR. 70.000 - 200.000 Euro pentru PFA, SRL si alte firme care vor sa faca afaceri non-agricole la sate. Cand incep cele mai asteptate finantari PNDR. Descarca programul deschiderii sesiunilor 2016
​Se apropie unele dintre cele mai asteptate linii de finantare europene, submasurile 6.2 si 6.4, din cadrul Programului National de Dezvotare Rurala (PNDR) 2014-2020, in care se vor acorda pana la 70.000 de euro, respectiv 200.000 de euro pentru peroane fizice autorizate (PFA), societati cu raspundere limitata (SRL) si alte forme de firme, care fac mici afaceri non-agricole in mediul rural: ateliere de confectii, textile, pensiuni, artizanat, servicii medicale, servicii sanitar-veterinare, contabilitate, consultanta in afaceri, software si altele.

Conform unui calendar orientativ emis recent de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), submasurile 6.2 - Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale si 6.4 - Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole, sesiunea a doua 2016, ar urma sa fie lansate candva in saptamana 20-24 iunie.

In februarie 2016, AFIR a lansat in dezbatere publica proiectele de ghiduri ale solicitantului pentru cele doua linii de finantare, acestea aflandu-se in prezent in procesul de prelucrare in vederea redactarii formei finale, in Ministerul Agriculturii, au declarat, luni, pentru StartupCafe, un oficial din agentie.

Potrivit acestuia, ghidurile, in formele lor finale si oficiale, urmeaza sa se publice in perioada imediat urmatoare, inainte de deschiderea sesiunilor de depunere a cererilor de finantare, care este preconizata in saptamana 20-24 iunie, conform calendarului orientativ.


Calendar Indicativ Lansare PNDR 2016

Cine va putea lua banii:

-Fermieri sau membrii unei gospodarii
agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei
activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu
statut minim de PFA);

- Micro-intreprinderi si intreprinderi
mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole
pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;

-
Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul
depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani
fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul
depunerii acesteia (startup).

Indiferent de forma de organizare, solicitantii eligibili trebuie sa se incadreze in categoria:

a) Micro-intreprindere

-  maximum 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau
detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
b) Intreprindere mica
- intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala
neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in
lei.

Antreprenorii solicitanti pot fi organizati sub diverse forme juridice:

 • Persoana fizica autorizata
  -infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfasurarea activitatilor
  economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile
  individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si
  completarile ulterioare;
 • Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprindere familiala infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate in nume colectiv - SNC - infiintata in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate in comandita simpla - SCS - infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate pe actiuni - SA - infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate in comandita pe actiuni - SCA infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate cu raspundere limitata - SRL infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate comerciala cu capital privat infiintata in baza Legii nr. 15/1990
  privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si
  societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate agricola infiintata in baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate cooperativa de gradul 1 infiintata
  in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea
  cooperatiei, republicata, respectiv societati cooperative mestesugaresti
  si societati cooperative de consum care au prevazute in actul
  constitutiv ca obiect desfasurarea de activitati neagricole;
 • Cooperativa agricola de grad 1 infiintata in baza Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Submasura 6.2: Sprijinul de pana la 70.000 de euro - cum a fost indreptata o eroare din trecut

Una
dintre cele doua linii de finantare este Submasura 6.2 - Sprijin pentru
infiintarea de activitati neagricole in zone rurale, care a fost
disponibila si in anul 2015.

Ce afaceri se poat face cu acesti bani europeni

Prin aceasta submasura se vor putea accesa fonduri publice nerambursabile pentru deschiderea de afaceri non-agricole la sate:

 • Activitati
  de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole
  de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor
  chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase
  (productie de combustibil din biomasa - ex : fabricare de peleti);
  industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje
  si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) in vederea
  comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse
  regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte
  integranta a proiectului etc.;
 • Activitati mestesugaresti (ex:
  activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole
  (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului,
  pielii etc.), conform definitiei din capitolul 4.4
 • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);
 • Servicii
  (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte
  casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in
  tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice,
  administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural
  etc).

Cati bani se vor da

Valoarea 
sprijinului va fi de 50.000 de euro/proiect, cu exceptia  activitatilor
de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism,
pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, in baza
unui Plan de afaceri.

Aceasta linie de finatare este destinata in principal startup-urilor - firme cu cel mult 3 ani vechime, potrivit terminologiei din sistemul fondurilor UE.

Avantajul acestei linii de finantare este ca intensitatea ajutorului public (european si de la bugetul de stat) este de 100%, ceea ce inseamna ca anreprenorul nu este obligat sa asigure o contributie proprie in proiect. 

Sprijinul pentru infiintarea de activitati
neagricole in zone rurale se va acorda, sub forma de prima, in doua
transe de plata autorizate de AFIR, astfel:

- prima transa -70%
din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de Finantare
- a doua transa - 30%
din cuantumul sprijinului dupa indeplinirea tuturor obiectivelor din
Planului de afaceri, fara a depasi cinci ani de la incheierea
Contractului de Finantare.

Perioada de implementare a Planului de
afaceri este de maximum 57 de luni si este urmata de controlul
implementarii corecte si plata ultimei transe. In cazul neimplementarii
corecte a Planului de afaceri, sumele platite vor fi recuperate
proportional cu obiectivele nerealizate.

Prin aceasta submasura,
vor putea fi finantate doar afaceri noi, ceea ce inseamna ca
solicitantul trebuie sa nu mai fi desfasurat, pana la data depunerii
cererii de finantare, activitatea pentru care cere banii europeni.

In
proiectul Ghidului solicitantului pentru submasura 6.2 din anul 2016,
Ministerul Agriculturii a incercat sa remedieze o ambiguitate din anul
2015.

Astfel, in noua forma consultativa a documentului, vor
putea lua banii europeni si solicitantii care au deja codul CAEN pentru
care cer finantare, dar cu conditia ca ei sa nu fi desfasurat efectiv
activitatea respectiva.

"Este eligibil pentru finantare
solicitantul care propune realizarea de activitati aferente unui cod
CAEN  inregistrat la Registrul Comertului, autorizat/ neautorizat in
conditiile Legii nr. 359/2004, DOAR DACA pana la momentul depunerii
Cererii de Finantare nu a desfasurat activitatea aferenta codului CAEN 
propus prin proiect
" - prevede noul proiect de Ghid al solicitantului pentru submasura 6.2 .

"Pentru
a fi eligibili solicitantii care la data depunerii cererii de finantare
aveau autorizat codul CAEN propus prin proiect, au obligatia de a
depune o Declaratie intocmita si asumata prin semnatura de catre un
expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a
desfasurat niciodata activitatea pentru care solicita finantare
" - se mai arata in document.

Anul
trecut, foarte multi solicitanti au fost respinsi de la finantare doar
pentru ca, in momentul depunerii cererii de finantare, ei aveau deja
codul CAEN pentru activitatea pe care voiau sa o initieze cu banii
europeni respectivi.

In 2015, au fost depuse 1.254 de proiecte
in valoare totala de 18,8 milioane de euro, pentru banii din submasura
6.2 a PNDR, dar au fost selectate doar 38 de proiecte, in valoare totala
de numai 570.000 de euro, conform datelor publicate de AFIR anul trecut.

Pe ce vei putea cheltui acesti bani

In
sumbasura 6.2, se vor putea cheltui banii europeni pentru tot ceea ce
are legatura cu activitatea pentru care se solicita sprijinul.
printre altele, se pot cumpara masini de transport, uilaje, dotari, se pot acoperi salarii, utilitati.

De
precizat, insa, ca suma publica nerambursabila utilizata pentru
achizitionarea terenului construit/ neconstruit este acceptata in limita
a 10% din valoarea sprijinului acordat.

De asemenea, in cazul
automobilelor, mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau
N2, cu maximum 3 locuri si 2 usi de acces in cabina (autoutilitare).

Submasura 6.4: pana la 200.000 de euro pentru dezvoltarea afacerilor non-agricole la sate

Cealalta
linie de finantare PNDR care se reia in anul 2016 este submasura 6.4 -
Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati
neagricole.

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul submasurii sunt:
 • Activitati
  de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole
  de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor
  chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
  industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje
  si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activitati
  mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati
  traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a
  fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);
 • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);
 • Furnizarea
  de servicii, inclusiv constructii, reconstructii si/sau modernizarea
  spatiilor si zonelor aferente desfasurarii activitatilor (ex: medicale,
  sociale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
  consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia
  informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative,
  etc.);
 • Fabricarea de peleti si brichete din biomasa.
Descarca de AICI lista codurilor CAEN eligibile in submasura 6.2

Descarca de AICI lista codurilor CAEN numai pentru dotarea cladirilor in submasura 6.2

Cati bani se vor da prin submasura 6.4


Submasura 6.4 va oferi un sprijin nerambursabil public de 100.000 de euro, respectiv maximum 200.000 de euro pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole.

Astfel, in noul proiect de Ghid al solicitantului 2016, se arata ca sprijinul nerambursabil "NU
va depasi 200.000 euro/ beneficiar pe durata a trei exercitii
financiare consecutive, cu exceptia  intreprinderilor unice care
efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost,
pentru care sprijinul nu depaseste suma de 100.000 euro pe durata a trei
exercitii financiare consecutive".


Spre deosebire de
submasura 6.2, linia de finantare 6.4, pe laga sprijinul superior, ofera
bani si pentru activitatile non-agricole existente deja (deci nu doar
pentru initierea unor noi afaceri).

La submasura 6.4, intensitatea sprijinului nerambursabil public va fi de 90% pentru urmatoarele categorii de solicitanti:

- pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism;

-
pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin
dezvoltarea unor activitati neagricole. Sprijinul se majoreaza la 90%
in cazul fermierilor, in cazul in care acestia sunt:

a)
persoane inregistrate in registrul APIA sau ANSVSA cu cel putin
12 luni consecutive inaintea depunerii cererii de finantare
b)
persoane juridice - micro intreprinderi care au ca principala
activitate, activitatea agricola (codul CAEN principal autorizat sa fie
aferent unei activitati agricole) desfasurata cu cel putin 12 luni
consecutive inaintea depunerii Cererii de Finantare.


Aceasta inseamna ca restul de 10% din investitia in proiect va trebui sa fie asigurat de beneficiar.

De
asemenea, intensitatea sprijinului va scadea la 70% pentru alte
activitati decat cee mentionate mai sus. Aceasta inseamna ca
beneficiarul trebuie sa vina cu o contributie proprie la proiect de 30%
din valoarea totala a investitiei.

Costuri eligibile specifice:
 • constructia, extinderea si/ sau modernizarea si dotarea cladirilor;
 • achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing financiar, de utilaje, instalatii si echipamente noi,
 • investitii
  intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si
  achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.
Achizitia de terenuri pe care se afla sau nu constructie NU este eligibila in submasura 6.4.
 
De
asemenea, NU pot fi cumparate automobile pentru uz personal si
transport persoane, bunuri si echipamente second hand si nu poate fi
acoperita nici taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care
aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind
TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

ATENTIE !
Cheltuielile legate de achizitia in leasing a activelor, altele decat
terenurile si cladirile, pot fi considerate eligibile doar in cazul in
care leasingul ia forma unui leasing financiar si prevede obligatia
beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea
contractului de leasing.

Descarca de AICI lista codurilor CAEN eligibile in submasura 6.4

Descarca de AICI lista codurilor CAEN numai pentru dotarea cladirilor in submasura 6.4

Unde se vor depune cererile de finantare

Cererile de finantare si dosarele se vor depune online, pe site-ul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), www.afir.info .

Dosarul
Cererii de Finantare cuprinde Cererea de Finantare completata si
documentele atasate (conform Listei Documentelor - partea E din Cererea
de Finantare), vor fi scanate si depuse on-line.

Dosarul Cererii
de Finantare va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual in
ordine de la 1 la n in partea dreapta sus a fiecarui document, unde n
este numarul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv
documentele anexate.

Pentru a depune cereri de finantare on-line, solicitantii care nu au cont pe site-ul www.afir.info vor
trebui sa isi creeze cont de utilizator in cadrul acestui portal.
Utilizatorii care au deja cont creat il pot utiliza pentru incarcarea
cererilor de finantare in format electronic.

Resurse utile:

Descarca de AICI proiectul de Ghid al solicitantului pentru submasura 6.2

Descarca de AICI proiectul de Ghid al solicitantului pentru submasura 6.4

Descarca de AICI Calendarul orientativ al lansarilor PNDR 2016

Citeste si:

Bani europeni pentru afaceri in mediul rural. Ce trebuie sa stii ca sa-i poti lua

LISTE Micile afaceri pe care le fac romanii selectati pentru fonduri europene PNDR


Parallax

Vizualizari
381
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri