Claudiu Zamfir

25.000 euro ajutor pentru cine intra in afaceri: romi, persoane marginalizate, defavorizati. Descarca ghidurile si vezi cand se deschid finantarile UE

Imagine principala
25.000 euro ajutor pentru cine intra in afaceri: romi, persoane marginalizate, defavorizati. Descarca ghidurile si vezi cand se deschid finantarile UE
Persoanele din comunitatile cu etnici romi, grupuri marginalizate si defavorizate vor putea primi ajutoare de stat de pana la 25.000 de euro, din fonduri europene si nationale, pentru a-si deschide o afacere, prin doua linii de finantare care se vor deschide din 16 mai 2016.

Vorbim despre programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, pentru care in perioada 16 mai - 1 august 2016 se vor deschide primele doua linii de finantare, in valoare totala de peste 350 de milioane de euro.

Acesti bani vor putea fi solicitati de catre institutii in parteneriat cu societati comerciale si / sau cu organizatii non-guvernamentale in perioada mentionata, prin intermediul sistemuli electronoc MySMIS 2014.

Acestea vor putea derula astfel proiecte europene in valoare de maximum 6 milioane de euro, in cadrul carora vor fi prevazute si componente pentru antreprenori.

Partea de antreprenoriat va consta, intre altele, in doua activitati principale:

- persoanele de etnie roma, cei defavorizati, aflati in situatii de saracie si excluziune sociala, persoane din grupuri marginalizate vor putea accesa pana la 25.000 de euro pentru a-si deschide o afacere.

- firmele existente (vechi) care angajeaza personede etnie roma,  pe cei defavorizati, aflati in situatii de saracie si excluziune sociala, persoane din grupuri marginalizate vor putea primi subventii la plata salariilor acestora de pana la 900 de lei de persoana, timp de 12 luni.


Dar sa le luam la rand sub aspectul care ne intereseaza pe noi - antreprenoriatul:

Pana la 25.000 de euro in comunitatile cu romi

In linia de finantare POCU "Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360ᅡ) in comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome" (Obiectivul Specific 4.2. POCU), prin acest apel de proiecte vor fi pusi la bataie in total 3.719.320 de euro in regiunea Bucuresti - Ilfov si 215.283.005 euro in restul regiunilor de dezvltare ale Romaniei.

In proiectele derulate de institutiile publice, ONG-uri si firme in aceasta linie de finantare, va exista Sub-activitatea 3.1. - Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta (persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala) pentru infiintarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin.

Acesti oameni vor primi, de exemplu, consiliere/ consultanta/ mentorat/ formare profesionala antreprenoriala, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc., analiza si selectarea planurilor de afaceri viabile, suport in infiintarea unei firme etc.

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobarii unei comisii de selectie, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finantarii nerambursabile, in cadrul unui proces  transparent si nediscriminatoriu.

Comisia de selectie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un numar impar de membri din care se recomanda sa faca parte reprezentanti ai:

  • Mediului de afaceri;
  • Patronatelor din aria de implementare a proiectului.
  • Sub-activitatea 3.2. Acordarea de subventii (micro-granturi) pentru infiintarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-infiintare afacere. Acordarea subventiei (micro-grant) va fi conditionata de infiintarea firmei (costurile aferente infiintarii companiei vor fi acoperite prin proiect ¬ Sub-activitatea 3.1.).

Abia ulterior, in baza planurilor de afaceri, oamenii din grupul - tinta (romi, persoane marginalizate etc). vor putea primi pana la 25.000 de euro pentru a-si deschide o afacere.

Subventia maxima pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 euro/ plan de afaceri/ firma.

Pentru subventia acordata este obligatorie angajarea a minimum 1 persoana in cadrul afacerii sprijinite. Afacerile infiintate trebuie sa functioneze minimum 12 de luni pe perioada implementarii proiectului si sa asigure o perioada de sustenabilitate de minimum 6 luni.

Perioada de sustenabilitate presupune continuarea functionarii afacerii, inclusiv obligatia mentinerii locului de munca ocupat, si poate fi contabilizata pe perioada implementarii proiectului sau dupa finalizarea implementarii.   

In cadrul acestei linii de bani europeni, beneficiari finali, ca grup tinta, vor fi persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala in care exista populatie apartinand minoritatii rome.

Pentru putea primi bani, persoanele din grupul tinta vizat prin proiect trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:

a) au domiciliul/ locuiesc in comunitatea marginalizata vizata de interventie.

NB. Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care nu au acte de identitate, dar locuiesc in acest teritoriu vor reprezenta grup tinta eligibil daca, in urma analizei la nivel de comunitate, se constata ca locuiesc in comunitatea marginalizata aflata in risc de saracie si excluziune sociala (declaratie pe propria raspundere).

b) sunt in risc de saracie si excluziune sociala (prin incadrarea intr-una din categoriile de mai sus 1.6. Grup tinta  din prezentul Ghid);

c) la nivelul proiectului, persoanele apartinand minoritatii rome care beneficiaza de sprijin trebuie sa reprezinte la nivelul grupului tinta al proiectului minimum 20% din totalul persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43.2).

Cei max. 25.000 de euro pentru persoanele marginalizate

In linia de finantare POCU "Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360ᅡ) in comunitatile marginalizate" (Obiectivul Specific 4.2. POCU), sunt disponibili in total 131.270.125  euro, pentru aproape toata tara, cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov, care este considerata mai bogata.

Acest apel de proiecte se adreseaza exclusiv comunitatilor marginalizate (non-rome), localizate in orice unitate administrativ-teritoriala (comuna, oras, municipiu).

In cadrul proiectelor derulate de institutii, firme si ONG-uri, se va putea derula si Sub-activitatea 3.1. - Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta (persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala) pentru infiintarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin.

La fel ca la linia de finantare care vizeaza si comunitatile de romi, prezentata mai sus, vor fi si aici programe de mentorat si indrumare in afaceri si ajutoare de pana la 25.000 de euro pentru deschiderea unui business de catre persoanele din grupurile marginalizate.

In cadrul prezentului ghid al solicitantului - conditii specifice, grupul tinta cuprinde persoane din comunitatile marginalizate (non-roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala.

Persoanele in risc de saracie si excluziune sociala (AROPE) corespund intregii categorii de persoane care sunt in urmatoarea situatie:

A) in risc de saracie

sau

B) se confrunta cu o deprivare materiala severa

sau

C) traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a activitatii.

Fiecare persoana este numarata o sigura data, chiar daca aceasta figureaza la mai multi indicatori secundari.

A) In categoria in risc de saracie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de saracie, care este stabilit la 60% din venitul mediu disponibil echivalat national (dupa transferurile sociale).

B) Deprivarea materiala acopera indicatorii referitori la presiunea economica si bunurile de folosinta indelungata. Persoanele care se confrunta cu deprivare materiala severa dispun de conditii de trai extrem de limitate datorita lipsei resurselor, la care se inregistreaza cel putin 4 din cele 9 elemente de deprivare: nu isi pot permite:

 1)    sa plateasca chiria sau facturile la utilitati,
 2)    sa asigure incalzirea adecvata a locuintei,
 3)    sa faca fata unor cheltuieli neprevazute,
 4)    sa manance carne, peste sau un echivalent proteic in fiecare zi,
 5)    o saptamana de vacanta departe de casa,
 6)    un autoturism,
 7)    o masina de spalat,
 8)    un TV color, sau
 9)    un telefon.

C) Persoanele care traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a activitatii sunt cele cu varsta cuprinsa intre 0-59 ani care locuiesc in gospodarii in care adultii (cu varsta intre 18-59 ani) au lucrat in anul anterior la mai putin de 20% din potentialul lor total.

Beneficiarul (institutia care deruleaza proiectul general) are obligatia de a justifica incadrarea persoanelor din grupul tinta in cel putin una dintre cele 3 situatii enumerate mai sus.

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta vizat prin proiect trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:

a) au domiciliul/ locuiesc in comunitatea marginalizata vizata de interventie.

NB. Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care nu au acte de identitate, dar locuiesc in acest teritoriu vor reprezenta grup tinta eligibil daca, in urma analizei la nivel de comunitate, se constata ca locuiesc in comunitatea marginalizata aflata in risc de saracie si excluziune sociala (declaratie pe propria raspundere).

b) sunt in risc de saracie si excluziune sociala.

Subventii de 900 de lei pe luna pentru companiile care fac angajari

Cea de-a doua componenta care vizeaza antreprenorii se refera la subventii acordate companiilor existente pentru a incadra in munca sau pentru a primi in stagii de pregatire sau ucenicie persoane din grupurile-tinta.

Companiile vor primi subventii conform urmatoarei grile:

Clic pentru a extinde


Vor putea primi aceste subventii si companiile care nu se afla in zonele vizate de proiectele europene respective, daca vor implica persoane din grupurile tinta vizate.


Salarii brute de 3.000 de euro pentru managerii de proiecte

Si noul program Operational Capital Uman va aduce bani frumosi in buzunarele expertilor angajati ca manageri de eproiect sau membri ai echipelor de proiect, de catre institutiile care vor derula proiectele euroene respective.

Astfel, un manager de proiect cu peste 10 ani experienta in domeniu va putea lua un salariu lunar si de 3.300 de euro brut, daca va lucra norma intreaga in proiect, adica 8 ore pe zi, 21 de zile pe luna - se arata in Ghidul conditii generale al POCU 2014-2020, valabil pentru toate liniile de finantare care vor fi deschise in acest program (in total 60 de apeluri).

Astfel, un manager de proiect va putea fi platit cu sume brute intre 70 de lei si 90 de lei pe ora lucrata.

Acesti bani nu vor include si contributiile sociale pe partea angajatorului, care nu vor fi decontate din proiect.

Iata grila completa a cheltuielilor cu remuneratiile echipei de proiect:
Clic pentru a extinde

"Decontarea se va determina in baza retributiei echivalente pe ora, luand ca punct de referinta ziua de lucru de opt ore si o medie de 21 de zile lucratoare pe luna.

In cazul contractelor de munca cu norma intreaga sau cu timp partial (numar egal de ore de lucru in fiecare zi) salariul lunar se va calcula inmultind numarul de ore lucrate pe zi, remuneratia orara aplicabila si numarul mediu de zile lucratoare pe luna (21 zile).

Limita zilnica maxima care poate fi decontata per expert trebuie sa se incadreze in limita maxima de 12 ore/zi, 60 ore/saptamana reprezentand ore lucrate atat in proiecte finantate din Fondul Social European ¬ Programul Operational Capital Uman cat si norma de baza, sau alte contracte de munca in afara proiectelor, stabilite prin contractele de munca incheiate. Tot ce depaseste aceasta limita nu se va deconta din POCU.

Orele de munca zilnica aferente zilelor in care angajatul se afla in concediu de odihna aferent fiecaruia din contractele de munca se cumuleaza la numarul orelor lucrate si platite pe zi, care se supun limitei de 12 ore/ zi, 60 ore/saptamana eligibile"
- prevede Ghidul solicitantului - conditii generale.

Potrivit ministrului Fondurilor Europene, Aura Raducu, in cadrul proiectelor POCU, o persoana nu poate lucra simultan in mai multe proiecte din care sa i se deconteze salariul.

"Nu se poate lucra decat maximum 12 ore pe zi, nu mai poti sa lucrezi in mai multe proiecte odata, sistemul SMIS va identifica aceste lucruri si va atentiona de cate ori este in neregula" - a spus Raducu, intr-o conferinta de presa.

Astfel, se vor deconta maximum 8 ore pe zi din POCU, dar expertii vor putea lucra maximum 12 ore e zi, daca au si alte loucri de munca.


De asemenea, in proiectele POCU 2014-2020, se vor putea deconta din bani europeni, de exemplu, diferite echipamente.

Pentru achizitia de echipamente au fost stabilite plafoane pentru:

  • laptop/notebook - 4.000 lei inclusiv TVA;
  • computer desktop - 3.500 lei inclusiv TVA;
  • videoproiector - 2.500 lei inclusiv TVA;
  • imprimanta - 3.000 lei inclusiv TVA;
  • multifunctionala - 12.000 lei inclusiv TVA;
  • tableta - 900 lei inclusiv TVA.
Valorile de mai sus reprezinta valorile maxime care pot fi decontate in proiectele POCU.

Resurse utile:

Descarca de AICI Ghidul conditii generale valabil pentru toate liniile de finantare POCU 2014-2020

Descarca de AICI Ghidul solicitantului Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” (Obiectivul Specific 4.1. POCU).

Descarca de AICI Ghidul solicitantului Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate" (Obiectivul Specific 4.1. POCU).

Descarca de AICI Ghidul solicitantului Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate" (Obiectivul Specific 4.1. POCU).


Descarca de AICI toate documentele privind  „Dezvoltare
Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate” (Obiectivul Specific 4.1. POCU).
Parallax

Vizualizari
1889
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri