Claudiu Zamfir

Propuneri: Pana la 200.000 de euro pentru afaceri la sate 2016 - pensiune agro-turistica, service auto, croitorie. Descarca noile proiecte de ghiduri

Imagine principala
Propuneri: Pana la 200.000 de euro pentru afaceri la sate 2016 - pensiune agro-turistica, service auto, croitorie. Descarca noile proiecte de ghiduri
Firmele mici, microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) si alte forme de organizare ale antreprenorilor vor putea obtine, in anul 2016, fonduri europene de maximum 70.000 de euro, respectiv 200.000 de euro, pentru deschiderea si dezvoltarea unor afaceri non-agricole in mediul rural, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020. Printre altele, cu acesti bani antreprenorii vor putea face afaceri cu pensiuni agro-turistice, service-uri auto, ateliere de croitorie, cabinete medicale sau cabinete veterinare, potrivit variantelor consultative ale ghidurilor solicitantului pentru cele doua linii de finantari nerambursabile. Liniile de finantare se vor deschide abia DUPA incheierea consultarii publice si aprobarea noilor ghiduri.

Vorbim despre Submasura 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale si despre Submasura 6.4 - Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole, ambele din cadrul PNDR 2014-2020.

Proiectele de Ghiduri ale solicitantului pentr submasurile 6.2 si 6.4 din 2016 vor ramane in consultare publica pana pe 7 martie, data pana la care persoanele interesate pot transmite sugestii la Agentia pentru Finantarea Investtiilor Rurale, pe adresa e-mail consultare@ afir.info .

Proietele de ghiduri pot fi escarcate de la finalul acestui articol, la "Resurse utile".

Cine va putea lua banii:

-Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);

- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;

- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (startup).

Indiferent de forma de organizare, solicitantii eligibili trebuie sa se incadreze in categoria:

a) Micro-intreprindere
-  maximum 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
b) Intreprindere mica - intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

Antreprenorii solicitanti pot fi organizati sub diverse forme juridice:

 • Persoana fizica autorizata -infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprindere familiala infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate in nume colectiv - SNC - infiintata in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate in comandita simpla - SCS - infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate pe actiuni - SA - infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate in comandita pe actiuni - SCA infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate cu raspundere limitata - SRL infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate comerciala cu capital privat infiintata in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate agricola infiintata in baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate cooperativa de gradul 1 infiintata in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, respectiv societati cooperative mestesugaresti si societati cooperative de consum care au prevazute in actul constitutiv ca obiect desfasurarea de activitati neagricole;
 • Cooperativa agricola de grad 1 infiintata in baza Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Submasura 6.2: Sprijinul de 70.000 de euro - cum a fost indreptata o eroare din trecut

Una dintre cele doua linii de finantare este Submasura 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale, care a fost disponibila si in anul 2015.

Ce afaceri se poat face cu acesti bani europeni

Prin aceasta submasura se vor putea accesa fonduri publice nerambursabile pentru deschiderea de afaceri non-agricole la sate:

 • Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase (productie de combustibil din biomasa - ex : fabricare de peleti); industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;
 • Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.), conform definitiei din capitolul 4.4
 • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);
 • Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc).

Cati bani se vor da

Valoarea  sprijinului va fi de 50.000 de euro/proiect, cu exceptia  activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism, pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, in baza unui Plan de afaceri.

Sprijinul pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale se va acorda, sub forma de prima, in doua transe de plata autorizate de AFIR, astfel:

- prima transa -70%
din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de Finantare
- a doua transa - 30% din cuantumul sprijinului dupa indeplinirea tuturor obiectivelor din Planului de afaceri, fara a depasi cinci ani de la incheierea Contractului de Finantare.

Perioada de implementare a Planului de afaceri este de maximum 57 de luni si este urmata de controlul implementarii corecte si plata ultimei transe. In cazul neimplementarii corecte a Planului de afaceri, sumele platite vor fi recuperate proportional cu obiectivele nerealizate.

Prin aceasta submasura, vor putea fi finantate doar afaceri noi, ceea ce inseamna ca solicitantul trebuie sa nu mai fi desfasurat, pana la data depunerii cererii de finantare, activitatea pentru care cere banii europeni.

In proiectul Ghidului solicitantului pentru submasura 6.2 din anul 2016, Ministerul Agriculturii a incercat sa remedieze o ambiguitate din anul 2015.

Astfel, in noua forma consultativa a documentului, vor putea lua banii europeni si solicitantii care au deja codul CAEN pentru care cer finantare, dar cu conditia ca ei sa nu fi desfasurat efectiv activitatea respectiva.

"Este eligibil pentru finantare solicitantul care propune realizarea de activitati aferente unui cod CAEN  inregistrat la Registrul Comertului, autorizat/ neautorizat in conditiile Legii nr. 359/2004, DOAR DACA pana la momentul depunerii Cererii de Finantare nu a desfasurat activitatea aferenta codului CAEN  propus prin proiect" - prevede noul proiect de Ghid al solicitantului pentru submasura 6.2 .

"Pentru a fi eligibili solicitantii care la data depunerii cererii de finantare aveau autorizat codul CAEN propus prin proiect, au obligatia de a depune o Declaratie intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea pentru care solicita finantare" - se mai arata in document.

Anul trecut, foarte multi solicitanti au fost respinsi de la finantare doar pentru ca, in momentul depunerii cererii de finantare, ei aveau deja codul CAEN pentru activitatea pe care voiau sa o initieze cu banii europeni respectivi.

In 2015, au fost depuse 1.254 de proiecte in valoare totala de 18,8 milioane de euro, pentru banii din submasura 6.2 a PNDR, dar au fost selectate doar 38 de proiecte, in valoare totala de numai 570.000 de euro.

Pe ce vei putea cheltui acesti bani

In sumbasura 6.2, se vor putea cheltui banii europeni pentru tot ceea ce are legatura cu activitatea pentru care se solicita sprijinul.
printre altele, se pot cumpara masini de transport, uilaje, dotari, se pot acoperi salarii, utilitati.

De precizat, insa, ca suma publica nerambursabila utilizata pentru achizitionarea terenului construit/ neconstruit este acceptata in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

De asemenea, in cazul automobilelor, mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2, cu maximum 3 locuri si 2 usi de acces in cabina (autoutilitare).

Submasura 6.4: pana la 200.000 de euro pentru dezvoltarea afacerilor non-agricole la sate

Cealalta linie de finantare PNDR care se reia in anul 2016 este submasura 6.4 - Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole.

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul submasurii sunt:
 • Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);
 • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);
 • Furnizarea de servicii, inclusiv constructii, reconstructii si/sau modernizarea spatiilor si zonelor aferente desfasurarii activitatilor (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);
 • Fabricarea de peleti si brichete din biomasa.

Cati bani se vor da prin submasura 6.4


Submasura 6.4 va oferi un sprijin nerambursabil public de 100.000 de euro, respectiv maximum 200.000 de euro pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole.

Astfel, in noul proiect de Ghid al solicitantului 2016, se arata ca sprijinul nerambursabil "NU va depasi 200.000 euro/ beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive, cu exceptia  intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, pentru care sprijinul nu depaseste suma de 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive".

Spre deosebire de submasura 6.2, linia de finantare 6.4, pe laga sprijinul superior, ofera bani si pentru activitatile non-agricole existente deja (deci nu doar pentru initierea unor noi afaceri).

La submasura 6.4, intensitatea sprijinului nerambursabil public va fi de 90% pentru urmatoarele categorii de solicitanti:

- pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism;

- pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole. Sprijinul se majoreaza la 90% in cazul fermierilor, in cazul in care acestia sunt:

a) persoane fizice inregistrate in registrul APIA sau ANSVSA cu cel putin 12 luni consecutive inaintea depunerii cererii de finantare
b) persoane juridice - micro intreprinderi care au ca principala activitate, activitatea agricola (codul CAEN principal autorizat sa fie aferent unei activitati agricole) desfasurata cu cel putin 12 luni consecutive inaintea depunerii Cererii de Finantare.


Aceasta inseamna ca restul de 10% din investitia in proiect va trebui sa fie asigurat de beneficiar.

De asemenea, intensitatea sprijinului va scadea la 70% pentru alte activitati decat cee mentionate mai sus. Aceasta inseamna ca beneficiarul trebuie sa vina cu o contributie proprie la proiect de 30% din valoarea totala a investitiei.

Costuri eligibile specifice:
 • constructia, extinderea si/ sau modernizarea si dotarea cladirilor;
 • achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing financiar, de utilaje, instalatii si echipamente noi,
 • investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.
Achizitia de terenuri pe care se afla sau nu constructie NU este eligibila in submasura 6.4.
 
De asemenea, NU pot fi cumparate automobile pentru uz personal si transport persoane, bunuri si echipamente second hand si nu poate fi acoperita nici taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

ATENTIE ! Cheltuielile legate de achizitia in leasing a activelor, altele decat terenurile si cladirile, pot fi considerate eligibile doar in cazul in care leasingul ia forma unui leasing financiar si prevede obligatia beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

Unde se vor depune cererile de finantare

Cererile de finantare si dosarele se vor depune online, pe site-ul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), www.afir.info .

Dosarul Cererii de Finantare cuprinde Cererea de Finantare completata si documentele atasate (conform Listei Documentelor - partea E din Cererea de Finantare), vor fi scanate si depuse on-line.

Dosarul Cererii de Finantare va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual in ordine de la 1 la n in partea dreapta sus a fiecarui document, unde n este numarul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate.

Pentru a depune cereri de finantare on-line, solicitantii care nu au cont pe site-ul www.afir.info vor trebui sa isi creeze cont de utilizator in cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat il pot utiliza pentru incarcarea cererilor de finantare in format electronic.

Resurse utile:

Descarca de AICI proiectul de Ghid al solicitantului pentru submasura 6.2

Descarca de AICI proiectul de Ghid al solicitantului pentru submasura 6.4

Citeste si:

Bani europeni pentru afaceri in mediul rural. Ce trebuie sa stii ca sa-i poti lua


Parallax

Vizualizari
8840
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
O dilema Buna ziua ! Daca am o Intrepr.Indiv. infiintata in 2010 sunt eligbil pentru acest proiect de finanatare ?
poza de profil
Ovidiu D.
Popica
R. Da, veti putea. Pe sumbasura 6.2, conditia este sa nu fi avut activitate pe codul CAEN pe care aplicati. Pe 6.4, puteti sa faceti un proiect de dezvoltare a afacerii, deci nu mai e un impediment daca aveti activitate deja pe codul CAEN respectiv.
poza de profil
Mai am o dilema . Ma uitam la subamasura 6.4 si spune ca solicitantul trebuie sa vina cu 10% din suma ceruta . Insa in submasura 6.2 vorbim de acelasi procent ?
poza de profil
proiect fonduri Buna ziua.Daca infiintez un PFA pot accesa 200.000 euro pentru deschiderea unei fabricute in mediul rural?Multumesc mult.
poza de profil
Finantare sm 6.4 Buna ziua,Este corecta intelegerea ca pentru investitia finantabila prin PNDR S.M. 6.4, in agroturism - caz concret pensiune turistica agropensiune-este necesar ca beneficiarul sa demonstreze ca desfasoara o activitate agricola la momentul depunerii cererii (inclusiv daca e vorba de un stat-up, unde actionarul majoritar trebuie sa satisfaca aceeasi conditie)? Acest lucru se demonstreaza prin existent inregistrarii in registrul unic- APIA si/sau registrul exploatatiilor la ANSVSA? E necesara inscrierea cu minim 12 luni in avans? Sau aceasta conditie este aplicabila doar in cazul fermierilor care doresc sa isi diversifice activitate agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole in scopul cresterii intensitatii sprijinului de la 70 la 90% ?Va multumesc,George Petrescu
poza de profil
Finantare europeana Buna ziua!Am 27 de ani, locuiesc in mediu rural,persoana fizica si nu detin nici un fel de firma.Doresc sa deschid un service auto+magazin piese auto .As putea obtine finantare europeana,eu avand suma proprie de 10.000 EURO.Va multumesc
poza de profil
subramura 6.2 Buna ziua!Daca detin o intreprindere individuala cu alt cod CAEN decat cele acceptate de subramura 6.2, pot sa depun proiectul, urmad ca apoi sa modific/adaug noul cod CAEN eligibil pentru finantare? Sau, obligatoriu, trebuie modificat codul CAEN inainte de a depune proiectul.
poza de profil
Submasura 6.4 Doresc sa cumpar un teren de 400 mp care acum este fanat . Pot sa primesc bani pentru o pensiuni agroturistica ?
poza de profil
Deschiderea unei pensiuni intr o zona rurala Buna ziua,Eu si familia mea ne am hotarat sa deschidem o pensiune cu salon de nunti si botezuri,am inceput dar din nefericire nu prea reusim din fonduri proprii sa terminam proiectele ce le avem,ar fi vorba de o mini pensiune maxim 10 camere ,si un salon de nunti....este o locatie superba un spatiu minunat si nu ne permitem sa continuam ce am inceput deja..As vrea sa stiu care sunt sansele de a obtine fonduri europene?
poza de profil
intr buna ziua am accesat acum 5 ani masura 112 si acum as vrea sa fac o terasa cu piscina si o mica cofetarie pot sa mai accesez fonduri europene nerambursabile pentru afacerea care am mentionato
poza de profil
suplimentare / accesare fonduri pentru pensiune Buna ziua!Ma bucur ca exista consultanta intr-un domeniu atat de important si care ofera perspective de dezvoltare. As vrea sa va intreb - in conditiile in care as dispune de un capital de aprox. 100 000 euro si am activat in domeniul turistic detinad si un pfa - in acest domeniu, cu o varsta de 36 de ani, fara domicilu intr-o zona rurala, pot accesa fonduri nerambursabile pentru achizitionarea / construirea unei pensiuni. Va multumesc anticipat! Geo
poza de profil
Fonduri nerambrusabile Buna ziua! M-ar interesa niste detalii despre fondurile nerambursabile pentru a deschide o pensiune turistica. Va rog sa ma contactati pe emailul urmator pentru a vorbi mai in detaliu despre acest lucru: alexandraioanamihut@yahoo.com
poza de profil
Pensiune agro-turistica In cazul detinerii unui teren de 2 ha, in inima muntilor Apuseni, apa si curentul fiind utilitati pe acesta, credeti ca voi putea obtine un fond european nerambursabil, fara sa detin alta suma de inceput ?Va rog sa-mi raspundeti ! Multumesc ! :-)
poza de profil
6.2 / 6.4 Buna ziua,as fi si eu interesat sa accesez o linie de finantare, dar intrand pe AFIR mi-a afisat ca sumele s-au epuizat. Stiti detalii? Ar fi bine sa mentionati undeva daca este adevarat si daca se mai suplinesc sau nu fondurile? Cu stima si multumiri, UL
poza de profil
Infintarea unei baze hipice de agrement. Buna ziua,Vreau sa infintz o baza hípica de agrement.Deocamdata nu am infintant o societate sau nu am fost PF.Am o bogata experienta in domeniu demonstrabila cu titlu de instructor si legitimatie la un club sportiv de peste 15 de ani.Vreau sa va intreb care ar fi pasi care ar trebui sa-i urmez pentru accesare de fonduri.Va multumesc.
poza de profil
verificare informatii Buna ziua, As dori sa verific o informatie primita de la un consultant de fonduri. Eu vreau sa accesez masura 6.2 pt un service auto. Locuiesc la sat, nu am mai avut alte firma, doresc sa infiintez o firma noua. Am intrebat un consultanat ce trebuie sa fac si mi s-a spus ca indiferent ca vreau pt investitii nonagricole, trebuie sa dovedesc ca am pamant la APIA, animale in gospodarie... si eu nu vad legatura dintre service si porci.... Va rog sa-mi da-ti un raspuns. Multumesc!
poza de profil
Fonduri europene Buna ziua,as dori sa stiu daca exista fonduri nerambursabile Pentru pers care nu detin o afacere,dar doresc sa inceapa una.As dori de asemenea sa stiu care sunt conditiile de accesare a unui asemenea fond,si mai ales,unde ar trebuii sa ma adresez?va multumesc
poza de profil
6.4 Buna ziua, detin o firma de transport internatioanl de marfuri(camioane)din 2015, as vrea sa mai achizitionez 2 capete tractor, poate beneficia firma de acest proiect?
poza de profil
Viorica
Pavel
Buna ziua,pentru o piscina hidroterapie pe fonduri europene cum se procedeaza? Vreau sa iau un teren in Buzau si sa fac un mic agrement cu piscina acoperita , o mica terasa , am firma in Bucuresti si sediul social il am acasa fara punct de lucru, si la sediul secundar am codurile 9604 [ activitati de intretinere corporala ] si 9602 [coafor si alte activitati de infrumusetare ], firma functioneaza bine si nu renunt la ea dar vreau sa fac si acest tip de agrement sa functioneze si codul caen 9604 . Codul 5520 pentru piscina nu-l am si daca trebuie sa fac alt sediu secundar in alt oras [ cazul meu ] trebuie sa fac alta firma ? De ce am ales Buzaul , de ceva vreme e tot mai turistic si ceva relaxare nu prea are, teren pe care vreau sa fac piscina sa fie pe undeva prin: Magura sau Parscov spre Valea Buzaului, Multumesc

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri