Claudiu Zamfir

Noua linie de finantare: 25.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri cu bani europeni, in comunitatile defavorizate. Descarca Ghidul solicitantului

Imagine principala
Noua linie de finantare: 25.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri cu bani europeni, in comunitatile defavorizate. Descarca Ghidul solicitantului
Romanii din grupurile defavorizate de populatie, in special persoane de etnie roma sau cu dizabilitati, vor putea primi finantari de pana la 25.000 de euro pentru initierea unor afaceri, in cadrul unor proiecte europene. Aceste proiecte vor fi derulate de organizatii non-guvernamentale si institutii publice, care trebuie sa se inscrie pentru finantare in perioada 25 noiembrie 2015 - 25 ianuarie 2016.

In perioada 25.11.2015 - 25.01.2016, Ministerul Fondurilor Europene (prin Directia Generala Programe Capital Uman) primeste propuneri de proiecte care sa vizeze "Dezvoltarea Locala Integrata in comunitatile marginalizate rome" (AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1.) - a anuntat Ministerul Fondurilor Europene.

Noua schema de finantare NU trebuie confundata cu programul Romania Creativa, prin care somerii, salariatii si inactivii vor putea primi finantari de pana la 25.000 de euro pentru afaceri in industrii creative, despre care StartupCafe a scris anterior.

Cum functioneaza schema

De la bun inceput, trebuie stiut ca viitorii antreprenori nu vor avea acces la banii europeni in mod direct, ci prin intermediul unor organizatii non-guvernamentale si institutii publice care vor lua fondurile si vor derula proiecte europene.

Cu alte cuvinte, aceste ONG-uri si institutii vor face demersurile birocratice la Ministerul Fondurilor Europene pentru a accesa banii europeni. Tot ele vor include apoi in proiecte persoanele defavorizate care urmeaza sa primeasca granturile de pana la 25.000 de euro pentru deschiderea afacerii.

Solicitantii de fonduri europene in aceasta schema sunt:

1. Autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actori cu expertiza (cunostinte si experienta - n.r.) relevanta pentru actiunile selectate.

2. ONG-uri in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate. Prin actori cu expertiza relevanta se intelege acei actori a caror activitate in cadrul proiectului contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor.

Acesti solicitanti vor depune propuneri de proiecte si cereri de finantare la Autoritatea de Management POCU de la Ministerul Fondurilor Europene, prin sistemul electronic MySMIS, pe site-ul MFE. SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 VA FI DESCHIS IN DATA DE 25.11.2015 ORA 10.00 SI SE VA INCHIDE IN DATA DE 25.01.2016, ORA 16.00.

Cererea de propuneri de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limita de depunere. Selectia si contractarea proiectelor se va face in ordinea depunerii acestora, in functie de punctajul obtinut in urma evaluarii, in limita fondurilor disponibile.

Proiectele trebuie dezvoltate in comunitatile in care populatia este formata din persoane de etine roma in proportie de minimum 10%.

Toate proiectele trebuie sa contina obligatoriu o activitate de realizare a de analize complexe la nivel de comunitate care sa evidentieze cel putin urmatoarele aspecte: nevoile locale, potentialul de dezvoltare, inclusiv al mediului de afaceri local, profile de resurse umane si competente, cererea locala/ proxima de pe piata fortei de munca, identificarea de solutii viabile care sa urmareasca incluziunea sociala a comunitatilor vulnerabile, precum si implementarea planurilor de actiune subsecvente.

In fine, dupa evaluarea si aprobarea proiectelor, solicitantii (ONG-urile, institiutiile) incep sa le deruleze si sa recruteze grupul tinta, adica viitorii antreprenori. De regula, in faza de recrutare a grupurilor-tinta, organizatiile care deruleaza proiectele fac anunturi prin care cheama in proiect persoanele eligibile sau le contacteaza utilizand bazele de date de la serviciile de asistenta sociala.

In cadrul proiectelor, beneficiarii finali - grupuri tinta vor primi granturile de pana la 25.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri prin sceheme de ajutor de minimis. Schema de ajutor de minimis va fi definitivata in urma etapei de evaluare tehnica si financiara, pe baza informatiilor din cererile de finantare aprobate. Cel putin 40% din banii mobilizati in proiect trebuie concentrati in zona ajutoarelor de minimis si a masurilor de ocupare a fortei de munca. Acordarea subventiilor  - inclusiv a sumelor de pana la 25.000 de euro pentru deschiderea afacerilor - se va face printr-o metodologie dezvoltata de organizatiile care deruleaza proiectele.

Cine poate lua pana la 25.000 de euro pentru startup

Beneficiarii finali, adica grupurile-tinta (GT) sunt de doua feluri:

1. Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala in care exista populatie apartinand minoritatii rome. Din aceasta categorie de grup tinta pot face parte:

- adulti (ex. someri, inactivi, persoane care beneficiaza de venitul minim garantat etc);
- persoane cu dizabilitati aflate in situatii de dependenta;
- persoane varstnice aflate in situatii de dependenta;


2. personalul din cadrul serviciilor (sociale, medicale, socio-medicale) de la nivelul comunitatii. Pentru aceasta categorie de grup tinta este permis sa nu locuiasca/ sa nu aiba resedinta/domiciliul in comunitatea marginalizata vizata, insa pentru ca activitatea sa fie eligibila, serviciul finantat trebuie sa fie furnizat in comunitatea marginalizata sprijinita.

Cum se dau granturile de pana la 25.000 euro pentru antreprenorii aspiranti

Granturile de pana la 25.000 de euro se acorda in cadrul activitatii care vizeza sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatilor vizate. Aceasta este insa numai una dintr-un total de 8 forme de activitati finantate prin aceste proiecte europene. Majoritatea activitatilor nu vizeaza antreprenoriatul, ci mai degraba ocuparea fortei de munca, educatia, sanatatea, serviciile sociale.

Sa revenim, insa, la partea care ne intereseaza pe noi - afacerile. In cadrul activitatii de Sustinere a antreprenoriatului se urmareste inclusiv ocuparea pe cont propriu, in vederea crearii de noi locuri de munca.

In cadrul acestor proiecte, ONG-urile si institutiile acorda antreprenorilor-aspiranti din grupurile-tinta vizate micro-granturi, precum si  servicii de consiliere/ consultanta formare profesionala antreprenoriala si alte forme de sprijin (mentorat) atat in faza de infiintare a afacerii, cat si dupa infiintare.

Afacerile infiintate trebuie sa functioneze minimum 24 de luni pe perioada implementarii proiectului si minimum 12 luni dupa finalizarea implementarii proiectului.

Masurile vor face obiectul unei scheme de minimis. Beneficiarii finantarii nerambursabile (ONG-urile si institutiile care deruleaza proiectele) vor asigura monitorizarea implementarii masurilor de ajutor de minimis, in calitate de administrator al schemei de ajutor de minimis.

Subventii pentru firmele care angajeaza persoane defavorizate

Un alt tip de activitate finantata prin aceste proiecte europene ajuta antreprenorii in mod indirect, oferindu-le subventii daca angajeaza persoane din grupurile defavorizate mentionate.

Aici vorbim despre actiunea de "sprijin pentru accesul si/ sau mentinerea pe piata muncii, precum si pentru participarea la programe de ucenicie si stagii a persoanelor din cadrul comunitatilor marginalizate, inclusiv prin  masuri de acompaniere si alte tipuri de interventii identificate ca fiind necesare".

In cadrul acestor masuri, firmele existente in comunitatile defavorizate vor primi subventii de 200-300 de euro pe luna pentru ficare persoana din grupurile-tinta angrenata in programe de stagii, ucenicie si angajare:

- Firmele care vor lua ucenici vor primi pentru fiecare dintre acestia cate 250 de euro, din care 50 de euro vor fi folositi pentru serviciile de formare, 150 euro pentru salariul ucenicului si 50 de euro pentru salariul coordonatorului.

- Firmele care vor lua studenti in stagii vor primi cate 300 de euro pentru fiecare dintre acestia, din care 200 de euro vor fi folositi pentru salariul stagiarului si 100 de euro pentru salariul mentorului.

- Firmele care vor angaja persoane din comunitatile tintite vor primi cate 200 de euro pentru fecare dintre acestea. Firma trebuie sa faca dovada ca a creat un nou loc de munca, pe care a incadrat o persoana din comunitatea marginalizata (contract de munca).

Angajatorii care beneficiaza de astfel de subventii sunt obligati sa mentina ocupate posturile subventionate pentru o durata cel putin egala cu aceea in care au primit subventia.
 
De exemplu, daca angajatorul a primit subventie pentru plata salariilor a 20 angajati pentru o perioada de 10 luni, dupa finalizarea perioadei de acordare a subventiei este obligat sa mentina cele 20 posturi ocupate pentru o durata de cel putin 10 luni.

Model de proiect

Valoarea totala a unui singur proiect este de maximum 6 milioane de euro. In cadrul unui astfel de proiect vor fi inclusi cel putin 200 de oameni in Bucuresti si Ilfov si cel putin 800 in restul regiunilor de dezvoltare.

Pentu fiecare persoana din grupurile-tinta introduse in proiect trebuie cheltuiti maximum 2.000 de euro.

La aceasta valoare per capita generala se adauga subventiile pentru antreprenoriat si pentru ocupare prezentate mai sus.

Exemplu de proiect care cuprinde si segmentul de antreprenoriat:

Pentru un proiect cu un grup tinta de 1.000 persoane, din care:

- 150 persoane vor beneficia de subventionarea locului de munca (pentru 12 luni);
- 80 persoane vor beneficia de program de ucenicie (pentru 24 de luni);
- 60 persoane vor beneficia de stagiu (pentru 6 luni);
- 50 persoane vor primi subventie pentru deschiderea unei afaceri (masuri de antreprenoriat).

Valoarea maxima totala a proiectului in cazul acestui exemplu este:Bugetele totale pe regiunile de dezvoltare

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, bugetul alocat este de 119.772.058 euro (contributia UE 85%+ contributia nationala 15%) la nivelul categoriilor de regiuni dupa cum urmeaza:

- pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), suma totala disponibila este de 117.647.058,82 euro.

- pentru regiunea mai dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), suma totala disponibila este de 2.125.000 euro.

Pentru categoriile de cheltuieli eligibile si alte aspecte tehnice, consultati Ghidul solicitantului - conditii specifice pentru aceasta linie de finantare, precum si Ghidul solicitantului - conditii generale pentru intregul Program Operational Capital Uman.

Resurse utile:

Ghidul specific al solicitantului pentru linia de finantare AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1.

Ghidul solicitantului - conditii generale POCU

Pagina oficiala a Programului Capital Uman
Parallax

Vizualizari
1317
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
poze cu bani Vă rog să căutaţi poze cu alte subiecte pentru a le ataşa articolelor. Nu mai puneţi bani, bancnote, grămezi de bani. Odată că deturnează înţlelesul real al ştirii, alea sunt finanţări pentru afaceri, nu bani primiţi în mână cu sacul. Şi arată de-a dreptul manelistic.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri