CZ

Finantari de milioane de euro pentru IMM-uri de cercetare-dezvoltare. Descarca proiectul ghidului

Imagine principala
Finantari de milioane de euro pentru IMM-uri de cercetare-dezvoltare. Descarca proiectul ghidului
Intreprinderi mici si mijlocii (IMM) si alte tipuri de beneficiari din Romania vor putea obtine finantari europene de milioane de euro pentru proiecte in domeniul cercetarii si dezvoltarii, in cadrul unei noi linii de finantare care urmeaza sa fie deschisa.

Informatii despre noua linie de bani europeni apar intr-un proiect de Ghid al solicitantului publicat vineri de Ministerul Fondurilor Europene.

Proiectul de Ghid se refera la Actiunea 1.1.3 - Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale, Sectiunea H, in cadrul Programului Operational Competitivitate (2014-2020), Axa prioritara 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor".

Pana la lansarea oficiala, autoritatile romane competente asteapta de le potentialii beneficiari romani intrebari cu privire la Ghidul Solicitantului, precum si propuneri si sugestii la adresa de e-mail: structurale@ancs.ro, pana la data de 27 noiembrie 2015.

Linia de finantare va oferi bani europeni pentru proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare derulate de IMM-uri sau de institute, universitati, ori alte entitati de cercetare.

Aceasta actiune are ca scop sprijinirea proiectelor de CD si Inovare care participa direct la competitiile Horizon 2020, care complementeaza prin activitatile propuse obiectivele unor apeluri propuse pentru competitiile H2020 sau care se adreseaza intaririi capacitatii administrative a institutiilor de CD si Inovare din Romania de a realiza aplicatii pentru proiecte si apeluri la nivel European si mondial.

Una dintre schemele de finantare din program este FINALIST-IMM, dedicata IMM-urilor romanesti care au obtinut distinctia europeana Seal of Excellence (Pecetea Excelentei).

"Schema finanteaza proiecte pentru finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si de inovare cuprinse in propunerile IMM-urilor care au participat individual la competitiile Orizont 2020 pentru instrumentul dedicat IMM-urilor ¬ faza 2 (SME instrument ¬ phase 2) si care au obtinut din partea Comisiei Europene Pecetea Excelentei (Seal of Excellence), dar care nu au fost selectate la finantare din fondurile programului-cadru" - prevede proiectul de ghid.

IMM-urile din Romania finaliste la competitiile Orizont 2020 de tip H2020-SMEINST, faza 2 pot aplica pentru acest tip de proiect.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi valoarea finantarii solicitate programului-cadru Orizont 2020 in cadrul propunerii de proiect care a primit Pecetea Excelentei, dar pana la echivalentul in lei a 2,5 milioane de euro.

Durata unui proiect este in principiu durata propunerii de proiect care a primit Pecetea Excelentei, dar fara sa depaseasca 24 de luni.

Proiectele se pot adresa numai urmatoarelor domenii tematice prioritare:


- Specializare inteligenta
- Bioeconomie
- Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
- Energie, mediu si schimbari climatice
- Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
- Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firmele

Pentru a putea accesa finantarea, firmele trebuie sa indeplineasca o serie intreaga de conditii, printre care:

- Solicitantul este entitate cu personalitate juridica inregistrata si care desfasoara activitati in Romania.

- Activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) este in obiectul de activitate principal/ secundar al intreprinderii.
intreprinderea solicitanta nu are obligatii de plata scadente catre institutiile publice, si-a indeplinit la timp obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a altor contributii catre bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

- intreprinderea solicitanta nu este o intreprindere aflata in dificultate in sensul definitiei din Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).

- intreprinderea solicitanta nu se afla in stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de catre un judecator sindic sau activitatile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege.

- Solicitantul nu a fost obiect al unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal si incompatibil cu piata interna.

- Reprezentantul legal al intreprinderii solicitante nu a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

- Reprezentantul legal al intreprinderii solicitante nu a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau pentru savarsirea altor infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.


Activitatile care pot fi finantate:

- activitati de cercetare fundamentala;
- activitati de cercetare industriala;
- activitati de dezvoltare experimentala;
- activitati privind realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD;
- activitati pentru obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala (numai pentru organizatii de cercetare si IMM-uri);
- activitati de informare si publicitate pentru proiect (numai pentru organizatii de cercetare);
- management de proiect (numai pentru organizatii de cercetare).


Cercetare fundamentala inseamna activitatea experimentala sau teoretica intreprinsa, in principal, pentru a dobandi cunostinte noi despre bazele fenomenelor si faptelor observabile, fara a fi avuta in vedere nicio aplicare sau utilizare comerciala directa.

Cercetare industriala inseamna cercetare sau investigatie critica planificata in scopul dobandirii de cunostinte si competente noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei imbunatatiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de parti componente pentru sisteme complexe si poate include constructia de prototipuri in laborator sau intr-un mediu cu interfete simulate ale sistemelor existente, precum si de linii pilot, atunci cand acest lucru este necesar pentru cercetarea industriala si, in special, pentru validarea tehnologiilor generice.

Cheltuielile eligibile:

1. Cheltuieli salariale
2. Cheltuieli de deplasare in scopul realizarii proiectului
3. Cheltuieli pentru achizitia de active corporale si obiecte de inventar, in masura si pe durata utilizarii acestora in cadrul proiectului de cercetare (daca aceste instrumente si echipamente au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile)
4. Echipamente IT si pentru comunicatii
5. Echipamente si instrumente pentru cercetare
6. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale
7. Cunostinte tehnice, Brevete, Drepturi de utilizare
8. Servicii de cercetare
9. Servicii de consultanta si servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitatile de cercetare fundamentala / industriala / dezvoltare experimentala
10. Cheltuieli de amortizare pentru cladiri si spatii, in masura si pe durata utilizarii acestor cladiri si spatii pentru activitatile de cercetare fundamentala/industriala/dezvoltare experimentala
11. Cheltuieli pentru inchirierea de teren in masura in care serveste realizarii activitatilor de cercetare fundamentala/ industriala/ dezvoltare experimentala
12. Cheltuieli pentru achizitia de substante, materiale, plante, animale de laborator, consumabile si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de cercetare fundamentala/ industriala/ dezvoltare experimentala
13. Cheltuieli pentru realizarea studiilor de fezabilitate pregatitoare pentru activitati CD
14. Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala.


Mai multe informatii despre oportunitatile de finantare, in proiectul de Ghid al solicitantului, disponibil AICI.
Parallax

Vizualizari
166
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri