Claudiu Zamfir

Se lanseaza noi ajutoare de stat de pana la 135.000 de lei pentru firmele mici si mijlocii. Descarca procedura si lista domeniilor eligibile

Imagine principala
Se lanseaza noi ajutoare de stat de pana la 135.000 de lei pentru firmele mici si mijlocii. Descarca procedura si lista domeniilor eligibile
Firmele mici si mijlocii vor putea accesa noi ajutoare de stat nerambursabile de pana la 135.000 de lei pentru dezvoltarea activitatilor comerciale, incepand din 6 iulie 2015, a anuntat Ministerul Energiei, Mediului de Afaceri si IMM-urilor.

Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata 2015 va putea fi accesat de firme in perioada 06.07.2015 ora 10.00  - 15.07.2015 ora 20.00.

Firmele mici si mijlocii isi vor putea inscriere a planurilor de investitii pe o aplicatie electronica ce va fi deschisa in perioada mentionata pe ACEST site al Directia Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru IMM din subordinea ministerului.

Procedura de derulare a programului si celelalte documente necesare sunt disponibile pe acelasi site, AICI.

Prin acest program, beneficiarii eligibili primesc un ajutor de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate in anexa nr. 2 la prezenta procedura. 

Valoarea maxima a ajutorului financiar nerambursabil nu poate depasi suma de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Vor putea accesa ajutorul de stat firmele mici si mijlocii si societatile cooperative din Romania care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata de la constructii, tamplarie, service auto, comert cu piese auto, cu calculatoare, pana la editarea softurilor sau atelierele de cizmarie.

Lista completa a beneficiarilor eligibili, dupa domeniile de activitate:

Firme Eligibile

Conform Procedurii de derulare a programului, prin aceste ajutoare de minimis, statul sustine ca isi propune sa sprijine firmele si societatile cooperative prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, crearea si mentinerea locurilor de munca, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.

Schema de minimis urmareste:

    - intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata;
    - dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata.

Bugetul alocat programului pentru comert pe anul 2015 este de 20.000.000 lei, cu posibilitatea suplimentarii, din care:

- 18.000.000 lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile si
- 2.000.000 lei la dispozitia Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri pentru cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, serviciilor de conducere a programelor si cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare si control, conform alin.4, art. 26 din  Legea  nr. 346/2004  privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

In 2015, statul estimeaza ca va acorda ajutoare de minimis in aceseasta schema unui numar de minimum 133 de firme.

Ce pot firmele sa isi cumpere cu banii d ela stat

Firmele mici si mijlocii pot folosi acesti bani pentru urmatoarele de activitati/cheltuieli eligibile:

a) achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea proiectului cu componenta nerambursabila, cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet cafe, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.)

b) achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;

c) achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;

d) achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

e) achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard,  instrumentelor si automatelor muzicale;

f) achizitionarea de electro si motostivuitoare;


g) investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;

h) achizitionarea de mobilier, birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (ex. sisteme de  supraveghere video, sisteme de alarma).

i) achizitionarea de autoutilitare.

In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita sa primeasca ajutor in cadrul schemei de  minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de  transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o districtie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu  beneficiaza de ajutoare de minimis.

j) certificarea unui sistem de management al calitatii/  mediului/ sanatatii si securitatii ocupationale/ sigurantei alimentelor, in conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de management al calitatii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de  mediu); SR-EN-ISO 22000:2005  (sistem de management al sigurantei alimentelor) ; OHSAS 18001: 2007(sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale), simplu sau integrat;

k) realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting),  pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;

l) achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse   regenerabile/  alternative de energie1 pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

m) achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;

o)  comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii - S.A. -  I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de investitii acceptate in cadrul  Programului, pentru solicitantii care asigura aportul propriu din credit;

p) consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (Maximum 4% din  valoarea eligibila la decont a proiectului, mai putin consultanta, dar nu mai mult de 5769 lei)3. La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de  consultanta. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate  autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70;

Pentru activitatile de implementare si certificare a sistemelor de management, in vederea implementarii si certificarii  sistemelor de management se  finanteaza  urmatoarele categorii de servicii:

a)  cursuri de instruire pentru personalul implicat in activitati legate de calitate /mediu /sanatatea si securitatea ocupationala/siguranta alimentelor (auditor intern);

b)  consultanta privind intocmirea documentatiei de implementare a sistemelor de management;

c) certificarea sistemului de management al calitatii/ mediului/ sanatatii si securitatii ocupationale/ sigurantei alimentelor, simplu sau integrat.

Activitatile de consultanta nu pot depasi cumulat 4% din valoarea eligibila la decont a proiectului mai putin consultanta, respectiv suma de 5769 lei.

Conditii pentru beneficiari

Pot beneficia de ajutorul de minimis pentru comert firmele  intreprinderi mici si mijlocii (definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 ) , respectiv societati si societati cooperative, care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile , republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare sau in baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri si se incadreaza in categoria IMM, conform Legii 346/2004;

b) sunt persoane juridice (societati /societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata, activitati prevazute in anexa nr. 1 la prezenta procedura (coduri CAEN conform Ordinului Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala);

c) este considerata intreprindere autonoma, legata, partenera sau intreprindere unica;        

d) au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii  si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii;

e) au capital social integral privat;

f) nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani si nu au  asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de  asociati/actionari/administratori ai altor societati  care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani. Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati  nu pot beneficia de AFN in cadrul prezentului program decat cu o singura societate.

g) nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;

h) au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane  de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);

i) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;    

j) au sediul social, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

k) nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a  activitatii;

l) nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru intreprinderei unica.

NU pot primi ajutoarele de stat IMM-urile care activeaza in domenii ca: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool etc.

Descarca Procedura de derulare a programului:

Procedura Program Comert

Cum ceri banii de la stat

Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de investitii in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro. Aplicatia electronica pentru inscrieri va fi deschisa in perioada 06.07.2015 ora 10.00  - 15.07.2015 ora 20.00.

Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. Adresa de e-mail cu care se incrie trebuie sa apartina beneficiarului si sa se regaseasca in toata documentatia, aceeasi adresa va fi folosita pentru toata corespondenta pe intreaga perioada de implementare a programului.

Evaluarea planurilor de investitii se face automat dupa ce aplicantul completeaza  de catre aplicanti a sectiunile din aplicatia software.

Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

Documentele originale depuse de catre beneficiari in vederea eliberarii AFN in cadrul Programului vor fi pastrate la sediul OTIMMC, la dispozitia operatorilor economici, in vederea ridicarii de catre acestia, pana cel tarziu la data de 1 martie 2016.

Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata este a doua schema de ajutoare guvernamentale pentru IMM-uri lansata in anul 2015, prima fiind programul START destinat startup-urilor. StartupCafe a publicat, saptamana trecuta, calendarul complet al lansari celor 7 programe de ajutor de stat de la Ministerul Energiei, pe anul 2015.
Parallax

Vizualizari
62
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri