Claudiu Zamfir

CALENDAR Cand si cum poti cere ajutoare de stat pentru IMM, in 7 programe de zeci de milioane

Imagine principala
CALENDAR Cand si cum poti cere ajutoare de stat pentru IMM, in 7 programe de zeci de milioane
Firmele mici si mijlocii din Romania au la dispozitie, in anul 2015, circa 21 de milioane de euro in 7 programe de ajutor de stat de la Ministerul Energiei, Mediului de Afaceri si IMM-urilor. StartupCafe le prezinta oamenilor de afaceri din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii calendarul estimativ al deschiderii aplicatiilor pentru banii de la stat, precum si conditiile pentru accesarea lor, conform datelor transmise de minister, vineri, la solicitarea noastra.

Calendarul ESTIMATIV pe anul 2015 si bugetele totale alocate pentru fiecare program sunt urmatoarele:


Click pentru a deschide


Programele sunt gestionate de Directia Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru IMM a ministerului, la care se fac si aplicatiile. Sistemele de aplicare online pentru banii de la stat se deschid pe pagina de internet a directiei, AICI.

Informatii si lamuriri suplimentare se pot cere la urmatoarele adrese fizice si date de contact ale Directiei si ale serviciilor teritoriale:

CONTACTE Directia Implementare Programe IMM

Sa luam programele pentru IMM-uri pe rand (Important: calendarul lansarilor este estimativ):


1. Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START. Asa cum StartupCafe a anuntat anterior, aplicatia pe anul 2015 s-au deschis deja in 22 iunie si mai ramane deschisa online pana pe 1 iulie, ora 20.00. Bugetul total al schemei, pe anul 2015 este de 20.000.000 lei.

Prin Program se finanteaza implementarea Planurilor de Afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in urmatoarele conditii:

Alocatie Financiara Nerambursabila - maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar;

Contributie proprie a firmei¬ minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Obiectivul principal al schemei de minimis il constituie stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Beneficiari eligibili.

Pot beneficia de prevederile Programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizate in baza Legii  nr. 31/1990 privind societatile cu modificarile si completarile ulterioare  si in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare

a) este considerata intreprindere autonoma, legata, partenera sau intreprindere unica;

d)  au capital social integral privat;

e)  nu au beneficiat de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori si nu au asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari/administratori in cadrul altor societati beneficiare de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori.
a) sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

b) codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat a fi desfasurat la momentul decontului;

c) au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri ;

c)    nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

d)    nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost.

k)    nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

l) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente.

2. Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata. Se lanseaza pe 6 iulie. Buget total: 30.000.000 lei.

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA). Valoarea maxima a AFN nu poate depasi suma de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Obiectivul principal al schemei de minimis il constituie sprijinirea operatorilor economici, societati si societati cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, crearea si mentinerea locurilor de munca, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.

Schema de minimis urmareste:

    - intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata;
    - dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata.

Beneficiari eligibili.

Pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici (intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv societati si societati cooperative, care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri si se incadreaza in categoria IMM, conform Legii 346/2004;

b) sunt persoane juridice (societati /societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata;

c) este considerata intreprindere autonoma, legata, partenera sau intreprindere unica;                           

d) au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii  si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii;

e) au capital social integral privat;

f) nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani si nu au  asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de  asociati/actionari/administratori ai altor societati  care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani.

g) nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;

h) au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);

i) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;    

j) au sediul social, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

k) nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;

l) nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru intreprinderei unica, asa cum este acesta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost.

m) au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii on-line a planului de investitii;

n) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;

o) nu au primit un ajutor ilegal;

p) nu au fost respinsi la finantare in ultimii 5 ani in cadrul programelor nationale derulate de furnizorul de ajutor de minimis pe motive de fraudare a procedurii (ex: achizitii second hand, conflict de interese, etc.)

q) nu exista legaturi intre structurile actionariatului solicitantului si personalul din cadrul MEIMMMA/OTIMMC si afini si rudele acestora pina la gradul II inclusiv.


3. Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri (SRL-D). Se lanseaza pe 24 august. Buget: 29.879.000 lei

Prin Program se finanteaza implementarea Planurilor de Afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in urmatoarele conditii:

Alocatie Financiara Nerambursabila ¬ maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 44.821 lei/ beneficiar;

Contributie proprie sau credit bancar - minimum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Obiectivul principal al schemei de minimis  il constituie stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorii debutanti in afaceri in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Pot inregistra societati cu raspundere limitata de tip SRLD: persoanele fizice, denumite in continuare intreprinzatori debutanti in afaceri, care indeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de inscriere in program, urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) are capacitate juridica deplina de exercitiu;

b) anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;

c) infiinteaza pentru prima data o societate cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale ordonante de urgenta nr. 6/2011;

d) completeaza o declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, ca indeplineste conditiile prevazute la lit. b), pe care o depune la registrul comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii;

e) nu a mai beneficiat de finantare in cadrul acestui Program.

Pentru incadrarea in Program, microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) este societate cu raspundere limitata-debutant (SRL-D), care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale ordonantei de urgenta nr. 6 din 09.02.2011;

b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale  ordonantei de urgenta nr. 6 din 09.02.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) este considerata intreprindere unica

d) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Conditiile pentru intreprinzatorul debutant trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati;

e) este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;

f) are in obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2)

g) ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost.

h) nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in anii anteriori

i) In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat intr-unul din sectoarele exceptate, cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul de aplicare ale schemei de finantare, prevederile acesteia se aplica ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

j) nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica, asa cum este acesta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost.

k) nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

l) nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile " Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate", publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 249/1/31.07.2014;

m) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata.

In afara obligatiilor stabilite prin actele normative in vigoare, aplicabile oricarui operator economic, microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant in afaceri are si urmatoarele obligatii specifice:

a) sa notifice in scris cu privire la infiintare, Oficiul Teritorial pentru I.M.M. si Cooperatie(O.T.I.M.M.C.) in a carui raza de competenta isi are sediul, in termen de cel mult 30 zile lucratoare de la inregistrare, in vederea luarii in evidenta.

b) sa angajeze, cu contract de munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga si sa mentina in activitate cel puᅢin 2 (doi) salariati de la momentul obtinerii facilitatilor, pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant;

c) sa reinvesteasca, anual, cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent;

d) sa depuna la O.T.I.M.M.C in a carui raza de competenta isi are sediul, situatiile financiare semestriale si anuale, cu dovada inregistrarii acestora la autoritatile competente, precum si un raport semestrial de progres, pe o perioada de 3 ani, incepand cu anul in care s-a obtinut ajutorul nerambursabil.

4. Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului. Se lanseaza in 17 august. Buget: 1.700.000 lei.

Se asigura participarea gratuita la targ pentru intreprinderile unice, beneficiarii selectati in urma inscrierii online in program.

Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari si pentru produsele acestora (daca este cazul), cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfasurarii evenimentului, etc. doar pentru participarea la Targ.

Se acorda finantare pentru transportul produselor, in cazul in care acestea necesita un transport separat si nu pot fi transportate in acelasi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depasi 1000 lei pentru targ. In limita acestor sume beneficiarul isi poate deconta transportul. In cazul in care beneficiarul se deplaseaza cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi.

Obiectivul general al schemei de minimis il constituie stimularea dezvoltarii mestesugurilor si a micii industrii din Romania, a intaririi clasei de mici mestesugari si artizani, care isi desfasoara activitatea individual sau organizat prin intermediul asociatiilor ori al altor organizatii, in special in localitatile rurale, dar si in cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual in practicarea lor si relansarea serviciilor si a produselor realizate de acestia, in special a celor cu specific traditional, inclusiv obiecte de arta populara si artizanat, promovarea acestor produse si servicii pe pietele nationale si internationale.

Programul urmareste, prin organizarea a opt Targuri Regionale pentru Artizanat si Mestesuguri 2015, sustinerea micilor mestesugari in promovarea produselor proprii si conservarea si stimularea promovarii mai largi a traditiilor autohtone prin:

a) castigarea de piete externe noi pentru acest tip de produse si servicii;

b) stimularea cererii interne de servicii si produse, care presupun un grad important de prelucrare manuala;

c) cresterea vizibilitatii pe piata atat a mestesugarilor, cat si a produselor si serviciilor furnizate de acestia;

d) imbunatatirea accesului mestesugarilor la informatii de piata si facilitarea valorificarii acestor informatii;
e) dezvoltarea contactelor de afaceri si stabilirea unor legaturi parteneriale;
f) promovarea serviciilor si produselor realizate apelandu-se la tehnologii traditionale si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa;

Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt:

¬  organizarea unor targuri regionale ale mestesugarilor si artizanilor sub forma unei expozitii cu vanzare;

¬ organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru si prezentari in scopul promovarii produselor si
serviciilor realizate de catre artizani si mestesugari, castigarii de piete externe noi pentru acest tip de produse si servicii, cresterii numarului intreprinzatorilor de succes si a imbunatatirii competentelor antreprenoriale, obtinerii vizibilitatii pe piata atat a mestesugarilor, cat si a produselor si serviciilor furnizate de acestia, promovarii serviciilor si produselor realizate apelandu-se la tehnologii simple si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa, in special utilizandu-se tehnologii traditionale;

¬  diseminarea de materiale informative;
- dobandirea de atestate/certificate de formare profesionala in domeniul mestesugurilor si artizanatului.

Beneficiari eligibili.

Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare,  respectiv societatile, societatile cooperative, inclusiv societatile cooperative mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, precum si asociatiile profesionale sau fundatiile, dupa caz,  care se incadreaza la data solicitarii in una dintre urmatoarele categorii:

a) sunt organizate in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si indeplinesc conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, potrivit dispozitiilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sunt persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale care desfasoara activitati in domeniul mestesugurilor, in special al celor traditionale si in domeniul artei populare si artizanatului;

c) sunt constituite ca asociatii profesionale sau fundatii si au ca scop promovarea mestesugurilor si a meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual, a produselor si serviciilor cu specific traditional, inclusiv din domeniul artei populare si artizanatului.

5. Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri. Se lanseaza in 20 iulie. Buget: 13.300.000 lei.

Prin Program sunt alocate fonduri pentru plata serviciilor Administratorului Incubatorului de Afaceri in valoare de maximum 190.000 lei /ciclu de incubare, si in plus, 9.000 lei/an, pentru organizarea de evenimente.

Obiectivul general il constituie dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din Romania, prin infiintarea unor noi incubatoare de afaceri in proximitatea unei intreprinderi mari, precum si prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.

In cadrul Programului, autoritatile publice locale partenere vor pune la dispozitia incubatoarelor de afaceri spatii cu titlu gratuit si facilitatile necesare pentru a asigura functionalitatea acestora in beneficiul IMM-urilor selectate.

Contravaloarea alocatiei de la bugetul Programului pentru constructia si/sau renovarea/reabilitarea si amenajarea fiecarei  noi locatii care va fi inclusa in Program cu destinatia de  incubator de afaceri este de maximum 500.000 lei si de maximum 200.000 lei pentru reabilitarea/renovarea si reamenajarea cladirii incubatorului la inceputul fiecarui nou ciclu de incubare.

Prin Program sunt alocate fonduri pentru achizitionarea de echipament IT&C si mobilier pentru utilarea fiecarui nou incubator, in limita maxima de 150.000 lei.

Prin Program se pot aloca  fonduri  in valoare de maxim 6.000 lei/ciclu 1 de incubare pentru  proiectarea si gazduirea unui site web propriu al Incubatorului in care sa se prezinte activitatea acestuia, firmele incubate si activitatea lor si in limita fondurilor disponibile, 2.000 lei pentru urmatoarele cicluri de incubare pentru imbunatatirea/ dezvoltarea/ mentenanta site-ului existent.

Fondurile destinate Programului distribuite cu titlu de alocatii financiare nerambursabile sunt:

- alocatii financiare nerambursabile oferite fiecarei firme incubate, la intrarea in incubatorul de afaceri, pentru ca aceasta sa isi achizitioneze in valoare de maxim 20.000 lei, echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), site, echipamente IT, soft si licente, mobilier, aparatura birotica, autoutilitare in directa legatura cu activitatile codului CAEN autorizat pentru care solicita finantare,  sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, aparate si instalatii de masurare, control si reglare in directa legatura cu activitatile codului CAEN autorizat pentru care solicita finantare

- alocatii financiare nerambursabile oferite fiecarei firme incubate, in valoare de maxim 5.000 lei, pe parcursul perioadei de incubare, pentru servicii de consultanta specializata, la cererea firmei, inaintata de catre Adminstrator catre OTIMMC;

- alocatii financiare nerambursabile oferite fiecarui incubator, pentru rambursarea in limita a 3.000 lei/an/IMM, a costurilor cu utilitatile si serviciile conexe (apa-canalizare, electricitate, gaz metan, incalzire, telefonie, internet, salubrizare, curatenie, deratizare-dezinsectie);

- la cererea Administratorilor de Incubatoare, in baza solicitarilor firmelor incubate, prin Program se pot aloca cu  aprobarea OTIMMC, in limita bugetului disponibil si conform Planului Anual de Lucru, fonduri suplimentare destinate beneficiarilor Programului, pentru cofinantarea unor activitati precum: participarea la targuri, expozitii, activitati de promovare, dar nu mai mult de 70% din costul produsului/serviciului achizitionat si nu mai mult de 9.000 lei beneficiar/ciclu de incubare

6. Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Se lanseaza in luna septembrie. Buget: 1.000.000 lei.

Prin Program se finanteaza workshop-urile UNCTAD (Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare) EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii in domenii de interes pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale, in scopul dobandirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practica, necesare inceperii si dezvoltarii unei afaceri.

Obiectivele Programului sunt: sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, crearea de noi locuri de munca, cresterea numarului de intreprinderi mici si mijlocii capabile sa faca fata competitiei si fortelor concurentiale in conditiile globalizarii pietelor.

Programul isi propune:

a) identificarea intreprinzatorilor de succes;

b) dezvoltarea competentelor personale antreprenoriale si a capacitatii manageriale;

c) dezvoltarea metodelor moderne de afaceri;

d) mobilizarea resurselor antreprenoriale romanesti si intarirea dinamismului antreprenorial al intreprinderilor mici si mijlocii din Romania;

e) incurajarea schimbului de experienta si a dezvoltarii relatiilor pe plan local dar si la nivel international;

f) dezvoltarea capacitatii intreprinderilor mici si mijlocii de a elabora si implementa strategii de afaceri competitive;

g) sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii pentru extinderea pietelor de desfacere si cresterea exporturilor;

h) dezvoltarea contactelor si retelelor de afaceri in afara Romaniei si initierea de cooperari transfrontaliere.

Workshop-urile UNCTAD EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea celor 5 centre EMPRETEC (un centru national - EMPRETEC Romania si 4 centre regionale - EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC Oltenia-Banat si EMPRETEC Moldova) si se vor desfasura in 8 locatii (arondate celor 8 OTIMMC organizatoare: Brasov, Cluj Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Ploiesti, Targu Mures, Timisoara).

Produsul de baza oferit participantilor la program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competentelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard impreuna cu Management Systems International si McBeer & Co  care se va desfasura pe parcursul a 9 zile calendaristice.

Beneficiarii programului.

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care indeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de inscriere in program, urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sa fie cetateni romani;

b) sa aiba studii medii sau superioare definitivate cu diploma de Bacalaureat/Licenta sau adeverinta care sa ateste finalizarea studiilor;

c) sa se inscrie la activitatile prevazute in Program, prin completarea formularului de inscriere.

7. Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii. Se lanseaza in 3 august. Buget: 1.000.000 lei.

Prin Program se finanteaza implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea  alocatiei financiare nerambursabile este de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) si  nu poate depasi suma de 50.000 lei/beneficiar.

Obiectivul principal al schemei de minimis il constituie stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private infiintate de catre femei prin facilitarea  accesului acestora la finantare, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de  finantare, in contextul problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al prejudecatilor existente la nivel local.

Beneficiari eligibili.

Pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici: microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, dupa caz, care indeplinesc cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate la momentul inscrierii on-line :

a) sunt organizate in baza Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 6 din 09.02.2011 si indeplinesc conditiile de incadrare in categoria microintreprinderilor, potrivit dispozitiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare sau sunt persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale (inregistrate in registrul comertului si autorizate conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale);

b) este considerata intreprindere autonoma, partenera, legata sau unica;

c)  au cel  mult 3 ani de la inregistrarea la Registrul Comertului la  data inscrierii in Program;

d) cel putin unul dintre asociati sa fie femeie si sa detina cel putin 50% din partile sociale ale societatii in cazul microintreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/intreprinderii individuale (II)  care desfasoara activitati economice, sa fie femeie;

e) codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil si autorizat la momentul inscrierii on line,;

f) si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul general consolidat si bugetele locale;

g) nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate,  nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;

h) au sediul, sunt inregistrati si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

i) nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

j) ajutorul de minimis acordat prin prezenta schema de minimis nu poate sa depaseasca plafonul  de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare.

k) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;

l) au obtinut cel putin 60 puncte in urma completarii on-line a planului de afaceri.


Citeste si:

Start la ajutoarele de stat de pana la 120.000 de lei pentru tinerii care fac afaceri. Descarca procedura si modelul planului de afaceri

S-a deschis sistemul online pentru banii din Programul START 2015 pentru firme

Parallax

Vizualizari
325
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri