CZ

Înscriere Startup Nation: Câte dosare s-au depus în primele 3 săptămâni

Imagine principala
start up nation

În primele 3 săptămâni ale programului Start-up Nation 4.389 de firme și-au depus planurile de afaceri pentru finanțarea nerambursabilă  de până în 200.000 de lei de la stat.

Cifrele sunt consemnate joi, la ora 10.00, când s-au împlinit primele trei săptămâni de la lansarea aplicației on-line e site-ul aippimm.ro . În circa 7 ore s-a mai înscris 163 de firme, ajungând la 4553 de planuri de afaceri depuse, până joi, la ora 17.00.

De asemenea, circa 11.000 de conturi de utilizatori erau create în aplicația electronică.

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a declarat, joi, pentru StartupCafe.ro că se așteaptă ca în ultima săptămână care a mai rămas din perioada de îscriere, până pe 14 iulie, să se înscrie majoritatea solicitanților, iar bugetul se va epuiza.

”Mă aștept să se se epuizeze tot bugetul. Din experiența programelor anterioare, 50% dintre aplicanți se înscriu în ultimele 3 zile”, a spus Laufer, pentru StartupCafe.ro.

De asemenea, vineri, 7 iulie, ar urma să fie stabilite și băncile partenere, care vor acorda credite-punte beneficiarilor din program, ceea ce ar putea să impulsioneze mai mult înscrierile în ultima săptămână - consideră guvernanții.

Ilan Laufer  a apreciat că 99% dintre aplicanți optează pentru suma maimă acordată, de 200.000 de lei, motiv pentru care bugetul va putea fi epuizat cu circa 8.500 de firme înscrise.

Bugetul programului Startup Nation, ediția 2017, este de 1,7 miliarde de lei.

Din acesti bani, 500 de milioane de lei sunt credite bugetare, care urmează să fie suportate de stat către beneficiari, pentru ca apoi statul să-și recupereze banii din fonduri europene. Din acesti bani po fi finanțate firme din mediul urban, în afară de București și județul Ilfov.

Restul de 1,2 miliarde de lei sunt credite de angajament, care necesită o rectificare bugetară pentru alocarea efectivă. Acești bani vor putea fi folosiți de beneficiarii din București, Ilfov și mediul rural național.

Pentru rectifiarea bugetară, Ministerul pentru Mediul de Afaceri va putea cere Ministerului Finanțelor alocări cât să acopere cheltuielile care vor fi decontate anul acesta de către beneficiarii în cauză. Pentru aceasta, vinerea viitoare, după încheierea înscrierii, se vor însuma tranșele de plată cerute pentru anul 2017 prin planurile de afaceri depuse on-line în programul Start-up Nation.

În funcție de planificarea cheltuielilor prevăzută în planurile de afaceri ale plicanților, la rectificarea bugetară care se pregătește presiunea bugetară pe guvern, în 2017, va putea fi mai mică de 1,2 miliarde de lei, cât sunt creditele de angajament. Astfel, banii pentru plățile planificate de beneficiari în 2018 vor fi alocați prin bugetul pe 2018.

În cadrul Programului Start Nation, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) înființate după data de 30 ianuarie 2017 ar putea obține fonduri nerambursabile de la stat in valoare de până la 200.000 de lei, pentru investiții, în anumite condiții.

Guvernul a alocat 500 milioane lei, credite bugetare, care vor putea fi folosite pentru finanțarea solicitanților din mediul urban, în afara Bucureștiului și a județului Ilfov, bani care ar urma să fie decontați ulterior de stat de la Uniunea Europeană. De asemenea, pentru firmele din București, Ilfov și mediul rural național sunt credite de angajament de 1,2 miliarde de lei, însă este necesar ca Guvernul să adopte o rectificare bugeară pentru alocarea efectivă a acestor bani în buget.

Foto: Dreamstime

Consultă un tutorial video pentru înscrierea în aplicația electronică Startup Nation 2017:

Inscrierile se fac on-line, completand in aplicatia deschisa AICI pe site-ul aippimm.ro, la sectiunea Startup Nation.

Aplicatia este deschisa in perioada 15 iunie, ora 10.00 - 14 iulie 2017, ora 20.00.

Instructiuni de completare in aplicatia electronica Start-up Nation:

 • Pe baza datelor din formulare se va calcula punctajul aferent intreprinderii inscrise.
 • Completati cu atentie si fara diacritice.
 • Nu se accepta modificari ulterioare trimiterii formularelor catre operatori.
 • Daca la verificarea dosarului se va constata ca punctajul nu este identic cu cel calculat, dosarul respectiv va fi respins.
 • Pentru rezolvarea operativa a oricaror probleme legate de inscrierea on-line, utilizatorii pot apela 021 20 25 190 sau numarul de telefon aferent Oficiului teritorial IMM de care apartin

 

Programul Start-up Nation, pe scurt

Prin programul Start-up Nation, statul ofera microintreprinderilor si firmelor mici si mijlocii (IMM) ajutoare nerambursabile de maximum 200.000 de lei /beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Bugetul alocat programului inanul 2017 este de 1,7 miliarde de lei, din care 500 de milioane de lei, credite bugetare, si 1,2 milarde de lei, credite de angajament.

Cine poate lua ajutorul de minimis

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1), o serie de criterii de eligibilitate, printre care:

 • sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările  ulterioare;
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
 • au capital social integral privat;
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 • sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare, denumit în continuare acord de finanțare; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 • este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.
 • să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului; În cazul în care în perioada menționată locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, beneficiarul are un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada  de raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației.

Sunt excluse de la finantare firmele care activeaza in domenii precum:

 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
 • producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing, activităţi de investigare şi protectie.
 • activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
 • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;
 • activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export.
 • si altele.

 

Ce isi vor putea cumpara firmele cu banii de la stat

Programul Start-up Nation acopera o lista lunga de cheltuieli eligibile, printre care:

a) Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

b) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției;

c) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţii fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

d) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

e) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

f) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;

g) Salariile, utilitățile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează până la nivelul maxim de 3137 lei brut/salariat/luna1 la care se adaugă contribuțiile aferente angajatorului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea salariilor, utilităților și chiriei aferente perioadei de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare. Nivelul de salarizare pentru locurile de muncă nou create prin program pentru salarii solicitate prin cererile de rambursare/plată, trebuie menținut pe toată durata obligativității menținerii acestora, respectiv 2 ani de la finalizarea implementării proiectului;

h) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv promovare online si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maxim  8000 lei;

i) Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize2, etichetare ecologică;

j) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 3000 lei;

k) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal; 

l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar în valoare eligibilă de maxim 8000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

m) Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și  software pentru comerţul on-line;

n) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului CAEN, autorizat la momentul depunerii primei cereri de plată sau rambursare, pentru care se solicită finanţare, așa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN în Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2.

Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

Parallax

Vizualizari
4969
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
bogdan
giroc

Ce se intampla, mai nene mai? S-a stricat deja programul de guvernare? Pai incepem cu rectificarile bugetare in minus? Deja? Nu era vorba ca se finanteaza aproximativ 10000 de start-uri? Sa intelegem ca vine criza bugatara? Citez ca sa nu fiu acuzat de partinire...
,,În funcție de planificarea cheltuielilor prevăzută în planurile de afaceri ale plicanților, la rectificarea bugetară care se pregătește presiunea bugetară pe guvern, în 2017, va putea fi mai mică de 1,2 miliarde de lei, cât sunt creditele de angajament.,,
poza de profil
bogdan
giroc
www.startupcafe.ro e un simulacru de site, care nu afiseaza comentariile cititorilor, asa ca securistilor inchideti si duceti-va acasa!
poza de profil
bogdan
giroc
Deci sa intelegem ca aveti intelegeri ascunse cu Laufer? Aveti de primit comisioane? Atunci poate ar fi mai bine sa intre si DNA-ul pe fir, ca poate e rost de niste fapte de coruptie?
poza de profil
pavel
cristian
intrebati-l mai bine pe dl ministru Laufer
ce facem cu cele 700 de dosare pentru infiintari de firme care treneaza la Registrul Comertului de vreo saptamana aproape din cauza "problemelor serverelor ANAF" (?!) si care se solutioneaza cu amanare pentru ca lipsesc cele doua documente (certificatul pentru spatiu cu destinatie de sediu social si adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu socia)? Poate unii am investit timp si bani in proiectul de afaceri, am zis sa facem o treaba calumea, demna de lauda si fala aduse de dl ministru programului Start-Up nation si asteptam ca prostii solutionarea dosarelor pe la Registru. Daca tot are cunostinta ca cele mai multe dosare se depun in ultima saptamana, imi cam miroase urat schema asta cu serverele ANAF, fix asa de joi-vineri sa inceapa problemele cand mai sunt 10 zile in care poti accesa programul Start-Up nation.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri