CZ

Rezultate Start-up Nation 2017: S-a publicat lista aplicanților cu punctaje și joburi promise

Imagine principala
start up nation

Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat joi lista tuturor aplicanților în programul Start-up Nation 2017, cu punctajele obținute în urma evalurării automate și cu numărul locurilor de muncă pe care au promis că le vor crea.

Lista cu numerele RUE îi cuprinde pe toți cei 19.296 de useri care au completat în aplicația electronică, inclusiv cele 270 de înregistrări greșite.

Sare în ochi o aplicație-test introdusă de un consultant de finanțări care a declarat că ar urma să creeze nu mai puțin de 1.000 de locuri de muncă prin programul prin care statul va acorda finanțare nerambursabilă de maximum 44.000 de de euro firmelor mici și mijlocii (înființate după data de 30 ianuarie 2017).

Așa cum arată și evidența, aceasta este, însă, una dintre aplicațiile-test, în care cererea de finanțare este necompletată. Pentru aceasta statul va transmite o scrisoare de respingere. De altfel, consultantul care a introdus aplicația-test a și filmat și postat pe Facebook ca demo întregul proces.

Majoritatea aplicanților au declarat că vor crea 1 sau 2 locuri de muncă în proiect.

13 dintre aplicanți au declarat între 10 și 43 de locuri de muncă noi, în producție, aceștia având punctaj maxim, de 100 de puncte, la evaluarea automată:

 1. CAMERA DE ZI SRL  -  43 de joburi
 2. LONG IP SOLUTIONS SRL  - 41
 3. WOOD CUTTING SRL - 23
 4. S.C. CONFMARAMIXT S.R.L. - 16
 5. CMA WORK TEAM SRL - 12
 6. S.C. CRUD SI SANATOS S.R.L. - 11
 7. MAROPRODTEX S.R.L - 11
 8. SC FIN TECH IRONING SRL - 11
 9. SC TAMMUSE LEXANDRE SRL - 10
 10. SC HEALTHY FRUITS FOREVER SRL - 10
 11. SC OLYMPUS INSTAL CONF - 10
 12. FIR DE CATIFEA SRL - 10
 13. BOEMA SWEET CAKES SRL - 10

În urma sesiunii de depunere a planurilor de afaceri, din perioada 15 iunie - 14 iulie 2017, 8653 de planuri de afaceri au luat punctaje în urma evaluării automate portivit cărora vor putea fi finanțate în ediția 2017 a programului Startup Nation, iar 10.373 de planuri de afaceri sunt în așteptare.

Proiectele finanțabile se prezintă astfel:

 • 100 p - 3983 de planuri de afaceri depuse
 • 95 p - 4566 de planuri de afaceri
 • 90 p  - 104 planuri de afaceri

În așteptare rămân 4.580 de planuri depuse, cu 90 de puncte fiecare, restul fiind sub acest punctaj. Aceștia pot spera că se vor retrage din program cei de deasupra lor sau că se vor dovedi neeligibili din diverse motive.

Din această analiză rezultă practic că vor intra la finanțare afacerile în producție, programare IT și cele din industrii creative.
 
Potrivit ministrului Ilan Laufer, proiectele urmează să fie evaluate în maximum 45 de zile de la încheierea perioadei de depunere, însă unele dintre planurile de afaceri intraseră deja în evaluări încă dinainte de închiderea aplicației electronice.

Lista cu numerele RUE ale aplicanțior Start-up Nation 2017:

  Lista Startupnation by Claudiu on Scribd

  Pașii următori în Start-up Nation 2017:

  • Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de afaceri on-line se va face astfel:

  a) din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza verificării documentelor justificative încărcate în aplicație. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute la art. 3 la prezenta procedură, vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii din Program.

  b) verificarea  planurilor de afaceri se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care OTIMMC (Oficiul Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație- n.r.­ ) constată că solicitanţii nu semnează acordul de finanţare în termenul specificat, în situaţia unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.

  • Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, completarea explicită a tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri, se realizează de către UPSEC (Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului - n.r.) din cadrul OTIMMC şi conduce la admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia; în cazul admiterii planului de afaceri, se va emite Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului, și se transmite de către OTIMMC solicitantului.
    
  • Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC. Clarificările solicitate se trimit la OTIMMC în 5 zile de la transmitere. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.
    
  • Dacă în urma analizei planului de afaceri integral completat se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt corecte/ reale/ coerente, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.
    
  • Dacă în urma verificărilor se constată că punctajul solicitantului este inferior celui generat de aplicaţie, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.
    
  • Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formulând o contestaţie, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.
    

  Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

  - datele de identificare ale solicitantului;
  - obiectul contestaţiei;
  - motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
  - dovezile pe care se întemeiază;
  - semnătura reprezentantului legal.

  Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul OTIMMC, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare.
   

  Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax, email, sau prin poştă, cu confirmare de primire.
   

  • După primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, conform programării OTIMMC, beneficiarii vor semna la sediul OTIMMC acordul de finanţare (anexa nr.9). Termenul limită de semnare a acordurilor de finanțare este 29 septembrie al anului în care a fost acceptat de principiu la finanțare.
    
  • În maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de  29 septembrie al anului următor intrării în vigoare a acordului de finanțare, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia aferentă cererii de plată/rambursare la sediul OTIMMC. Documentația de decont poate fi depusă în maxim 3 tranșe. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor instituției partenere. Reprezentanţii instituției partenere vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Beneficiarii care au obținut punctaj pentru investiții în echipamente și/sau caracter inovativ trebuie să respecte procentul asumat prin planul de afaceri pentru care a obținut punctaj.
  Parallax

  Vizualizari
  70891
  Conţinut
  Parerea ta despre articol
  Adauga comentariu
  poza de profil
  Cos
  Pac
  Poti pune in tabel si judetul din care e fiecare business?
  poza de profil
  luiza
  b
  Cum e intocmita aceasta lista??? Fara a fi verificata vizibilitatea si veridicitatea datelor?
  Cate locuri de munca creaza prima pozitie??? Fara numar???
  Si pozitiile 2 si 3 de cine sunt ocupate???
  E mai mult decat ciudata ierarhizarea acestor proiecte!!
  poza de profil
  B
  K
  Eu cred ca oamenii vor pierde banii mult...
  Am citit in detaili acordul de finantare din acest program si nu e "nereimbursabil" cum majoritatea de oameni cred... e mai complicat si daca business ul tau e un esec in timpul de 3 ani (si vor fi, sigur), trebuie sa dai banii inapoi, in totalitate, cu interes (editarea redactiei - dobandă) necunoscuta azi... mi se pare prea risky si gresit advertised cu termenul "nerambursabil"! La fel daca schimbi business plan ul tau...Sa aveti grija entrepreneurs!
  poza de profil
  B K, unde scrie in acord ca firma trebuie sa fie pe profit? (legat de esec)
  multumesc!

  - Ultimele știri -

   


    Ultimele știri