Claudiu Zamfir

Fonduri UE pentru antreprenori români debutanți, prin noul Program Educație și Ocupare 2021-2027: Granturi și credite cu componentă de grant

euro-bani-dreamstime

Noul Program Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, prin care România are la dispoziție 4,34 miliarde de euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat, în principal pentru proiecte din zona socială, va cuprinde și linii de finanțare pentru antreprenori debutanți, dar de data aceasta, pe lângă granturi, vor putea primi și credite cu componentă de grant, pentru a-și finanța startup-urile.

Recent aprobat de Comisia Europeană, PEO 2021-2027 vine să înlocuiască, din anul 2023,  vechiul Program Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, care a finanțat, printre altele, proiecte tip startup, cum au fost Innotech Student, întreprinderile sociale la sate sau mici afaceri deschise de tineri șomeri (NEETs), despre care am mai scris pe StartupCafe.ro.

Acum, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a scos în dezbatere proiectul său de Ghid al solicitantului - condiții generale pentru PEO, care va trasa regulile generale de finanțare în program. Pe lângă acest ghid general, pentru lansarea fiecărei linii de finanțare în parte se vor publica ghiduri specifice ale solicitantului, cu regulile stabilite în particular pentru acele apeluri de proiecte, în completarea ghidului general.

Conform propunerii oficiale de Ghid general, Programul Educație și Ocupare 2021-2027, cu o alocare totală de 4,34 miliarde  de euro, va asigura intervenții ce vor viza:

 •  îmbunătățirea pieței muncii (modernizarea instituțiilor, valorificarea potențialului tinerilor și creșterea accesului),
 • antreprenoriat și economie socială,
 • creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar,
 • prevenirea părăsirii timpurii a școlii,
 • creșterea accesului/participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională,
 • îmbunătățirea calității serviciilor educaționale,
 • adaptarea la piața muncii și tehnologii,
 • proiecte ce vor sprijini  învățământului profesional și tehnic, respectiv procesul de învățare pe tot parcursul vieții.

Noul program este împărțit pe 9 priorități, din care una se referă direct la antreprenoriat:  Prioritatea 4 - Antreprenoriat și economie socială. Aceasta are un singur obiectiv specific: îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+).

Aici regăsim acțiunea 4.a.3. - Sprijin acordat sectorului de economie socială pentru dezvoltare /inovare /scalare/extindere de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție. Aceasta este singura care prevede un  instrument financiar de tip creditare cu o componentă de grant.

În rest, regăsim și în cadrul altor priorități ale PEO 2021-2027 finanțări pentru antreprenoriat, dar numai la anumite obiective specifice din cadrul axelor respective:

 • Prioritatea 3. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți, Obiectiv Specific ESO4.3 Promovarea unei participări echilibrate din perspectiva genului la piața muncii, condiții de muncă egale și un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, inclusiv prin intermediul accesului la servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor aflate în întreținere, la prețuri abordabile (FSE+).
 • Prioritatea  7. Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic. Obiectiv specific ESO4.5 Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)
 • Prioritatea 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității, Obiectivul specific ESO4.7 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de actualizare a competențelor și de recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, printr-o mai bună anticipare a schimbării și a cerințelor de noi competențe bazate pe nevoile pieței muncii, precum și prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale (FSE+).

Toate acestea au prevăzute finanțări doar sub formă de granturi, adică fonduri nerambursabile.

Poți trimite observații la ghidul general propus pentru PEO, până la data de 20 ianuarie 2023, pe adresa: consultare.peo@mfe.gov.ro

Recent, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a declarat că, în noul PEO 2021-2027, vor fi alocați 230 de milioane de euro pentru proiecte tip startup destinate tinerilor care vor să facă afaceri.

Parallax

Vizualizari
7646
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri