Claudiu Zamfir

Fonduri europene de 40.000-200.000 Euro pentru întreprinderi sociale la sate. Ghidul solicitantului

Thumbnail

Antreprenorii sociali din România vor putea obține finanțări de câte 40.000 - 200.000 de euro pentru înființarea de societăți agricole și alte forme de întreprinderi sociale la sate, în cadrul unor viitoare proiecte europene mai mari, pentru care abia  a început sesiunea de depunere a documentațiilor.

Vorbim despre linia de finanțare „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Atenție: viitorii antreprenori sociali care vor primi fondurile de maximum 40.000 euro - 200.000 euro fiecare nu sunt implicați momentan în procesul de accesare a banilor europeni.

Banii vor fi disponibili în mediul rural, în aproape toată țara, în afară de regiunea București-Ilfov.

Drumul banilor europeni va fi următorul:

1. Mai întâi, în perioada 25 septembrie - 15 decembrie 2020 (ora 16), o serie de instituții publice și organizații neguvernamentale - ca administratori de granturi -  vor depune în sistemul electronic MySMIS propuneri de proiecte europene mari, în valoare de până la 3 milioane de euro fiecare.

Acești administratori de granturi pot fi:

 • entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
 • furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
 • autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate mai sus.

2. Ministerul Fondurilor Europene va selecta proiectele mari câștigătoare, care vor fi derulate de administratorii de granturi de mai sus.

Va fi pus la bătaie un buget total de 30 de milioane de euro pe toată țara (din care 21 milioane euro din fonduri UE și 9 milioane de la bugetul de stat). Din acești bani, 21 de milioane de euro vor merge în schema de minimis, adică în subvențiile de până la 40.000 de euro - 200.000 de euro fiecare pentru viitoarele întreprinderi sociale care vor fi înființate la sate.

3. Administratorii de granturi (instituții publice, sindicate, patronate, ONG-uri etc.) vor începe apoi derularea proiectelor mari de maximum 3 milioane de euro fiecare.

În cadrul proiectelor de maximum 3 milioane de euro fiecare, minimum 70% din bani vor merge către viitoarele întreprinderi sociale, iar maximum 30% către cheltuielile de derulare a proiectelor și de organizare a activităților.

Aici, în aceste proiete mari, administratorii de granturi vor selecta beneficiarii fienali (sau grupurile-țintă, cum se numesc tehnic), adică persoane care vor înființa întreprinderi sociale la sate.

Pe scurt, proiectele mari, de până la 3 milioane de euro fiecare, vor avea 3 etape:

 • Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale;
 • Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale;
 • Etapa III de implementare – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului.

4. În cadrul proiectelor mari, viitorii antreprenori sociali își vor înființa întreprinderi sociale la sate și vor primi subvențiile de maximum 40.000 de euro - 200.000 de euro fiecare.

 

  Gs Cs 4_16_ses Rural_15.09.2020_iti Final Publicare by Claudiu on Scribd

  Condiții pentru întreprinderile sociale

  Viitorii antreprenori sociali trebuie nu vor primi ușor fondurile nerambusrabile de câte 40.000 - 200.000 de euro. Firmele lor sociale vor trebui să îndeplinească o serie de condiții.

  Aceste întreprinderi sociale nu sunt firme obișnuite, care urmăresc maximizarea profitului, ci distribuirea limitată a profitului către asociaţi, conform Legii 219/2015, a economiei sociale.

  Scopul economiei sociale este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

  Întreprinderile sociale pot fi:

  • societățile cooperative de gradul I;
  • cooperativele de credit;
  • asociațiile și fundațiile;
  • casele de ajutor reciproc ale salariaților;
  • casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
  • societățile agricole;
  • orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înființare și funcționare demonstrează faptul că activitatea desfășurată are scop social, respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege, precum și criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare;
  • federațiile și uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

  Aceste întreprinderi sociale vor derula mai ales activități în domenii aferente prelucrării și comercializării produselor agricole, prevăzute în anexa 8 la Ghidul solicitantului:

   Anexa 8 - Coduri CAEN Prelucrare Agricol by Claudiu on Scribd

   Ajutoarele de minimis de maximum 40.000 de euro - 200.000 de euro vor fi acordate cu condiția de a angaja un anumit număr de tineri care nu mai urmează forme de învățământ și care nici nu s-au angajat (NEETs):

   • ajutor de minimis de maximum 40.000 euro - minimum două locuri de muncă create;
   • ajutor de minimis mai mare de 40.000 euro și maximum 60.000 euro - minimum 3 locuri de muncă create, din care 1 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET;
   • ajutor de minimis mai mare de 60.000 euro și maximum 80.000 euro - minimum 4 locuri de muncă create, din care două locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
   • ajutor de minimis mai mare de 80.000 euro și maximum 100.000 euro - minimum 5 locuri de muncă create, din care 3 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
   • ajutor de minimis mai mare de 100.000 euro și maximum 150.000 euro - minimum 6 locuri de muncă create, din care 4 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
   • ajutor de minimis mai mare de 150.000 euro și maximum 200.000 euro - minimum 7 locuri de muncă create, din care 5 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs.

   Ajutorul de minimis se va putea acorda în două tranșe, după cum urmează:

   1. tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat;
   2. tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri.

   Cu banii europeni, tinerele întreprinderi sociale nu vor putea face orice. Cheltuielile eligibile vor fi următoarele:

   • Salarii
   • Deplasări
   • Achiziții de servicii specializate,
   • Achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor,
   • Închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri.
   • Leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile).
   • Utilități aferente funcționării întreprinderilor.
   • Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor.
   • Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor.
   • Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor.
   • Informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor 15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor.

   Descarcă de AICI Ghidul solicitantului, schema de minimis și alte documente relevante. 

   Parallax

   Vizualizari
   16211
   Conţinut
   Parerea ta despre articol
   Adauga comentariu

   - Ultimele știri -

    


     Ultimele știri