Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2017: SRL, PFA vor putea lua 75.000 Euro pentru restaurante pescărești

Imagine principala
fonduri europene 2017

Persoanele fizice autorizate (PFA), societățile cu răspundere limitată (SRL) și întreprinderile individuale care fac mici afaceri în domeniul pescuitului vor putea obține fonduri europene de până la 75.000 de euro pentru restaurante pescărești sau alte investiții în agrement cu acest specific, printr-o linie de finanțare pentru care s-a publicat recent Ghidul solicitantului oficial.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Pescuit (POP), din subordinea Ministerului Agriculturii, a publicat Ghidul solicitantului pentru Măsura I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit.

Autoritatea urmează să anunțe și deschiderea apelului de proiecte, înscririle făcându-se on-line, în sistemul de gestionare a fondurilor structurale, MySMIS 2014, fiind necesară semnătura electronică.

Ajutorul financiar nerambursabil acordat va fi de maxim 50 % din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul previzionat în planul de afaceri pentru fiecare operațiune și nu va depăți suma de 75.000 EUR (inclusiv TVA eligibil), echivalentul în lei.

Un solicitant va putea depune una sau mai multe cereri de finanțare în cadrul măsurii cu condiția ca sprijinul financiar solicitat să nu depășească cumulat echivalentul în lei a 75.000 euro.

Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanţarea investiţiei, în cuantum de minim 50% prin mai multe modalităţi: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanţare (credit bancar).

Pentru solicitanții care nu se încadrează în categoaria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.

Astfel, valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect va fi de 150.000 euro. În cadrul acestui plafon este inclus TVA-ul doar în cazul solicitanților neplătitori de TVA. Pentru solicitanții plătitori de TVA, în cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul.

Durata de implementare a unui proiect va fi minimum o luna si maximum doi ani.

Cine va putea lua aceste fonduri europene

Solicitanții eligibili sunt pescarii - persoane fizice autorizate sau persoane juridice care:

 • înaintează un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activităţi;
 • dețin sau urmează să dețină competențe profesionale corespunzătoare noilor activități dezvoltate;
 • au minimum 60 de zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni.

Ca forme juridice, vor putea cere acesti bani europeni urmatoarele categorii de firme:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

 • 1) Să fie implementat pe teritoriul României;
 • 2) Să conțină activitățile eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.
 • 3) Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.
 • 4) Respectă gradul de intervenție publică.
 • 5) Bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categori de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului.
 • 6) Durata maximă de implementare este de 24 luni.

Proiectele care privesc doar achiziția de construcții NU sunt eligibile.

În cadrul acestei cereri de propunere de proiecte, fondurile europene nerambursabile vor putea fi accesate pentru dezvoltarea unor activităţi complementare care contribuie la diversificarea veniturilor pescarilor, incluzând:

 • Investiţii la bord;
 • Turism pentru pescuitul cu undiţa;
 • Restaurante cu specific pescăresc;
 • Servicii de mediu aferente pescuitului;
 • Activităţi educaţionale care privesc pescuitul.

Proiectul poate viza una sau mai multe din activitățile complementare pescuitului menționate anterior.

Investițiile la bord pot cuprinde doar activități care au ca scop diversificarea veniturilor pescarilor cum ar fi investiții necesare realizării activităților de agrement la bordul ambarcațiunii de pescuit comercial.

Ce își vor putea cumpăra antreprenorii de fodurile UE - cheltuielile eligibile

Categorii de cheltuielile eligibile in cadrul acestor proiecte cuprind, printre altele:

 • Cheltuieli cu auditarea proiectului, informarea şi publicitatea, taxe, cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor, cheltuieli cu achiziţionarea semnăturii digitale.
 •  Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - de la cumpărarea efectivă pană la  accesuri/ drumuri/ alei/ parcări/ drenuri/ rigole/ canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje.
 • epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază);
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, precum şi cheltuielile cu serviciile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare.
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază: construcţii şi instalaţii, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţional, dotări cu mobilier, mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii..
 • Active necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.
 • Și altele.

Foto: Pixabay

Descarcă de AICI Ghidul solicitantului pentru Măsura I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit, din Programul Operational Pescuit 2014-2020.

Accesează site-ul oficial al Autorității de Management POP

Parallax

Vizualizari
2265
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri