Claudiu Zamfir

Fonduri nerambursabile 2017: Max. 900.000 Euro pentru mici afaceri cu ciocolată, fructe confiate, băuturi alcoolice

Imagine principala
fonduri europene 2017

Persoanele fizice autorizate (PFA), societatile cu raspundere limitata (SRL) si alte tipuri de firme pot obtine fonduri nerambursabile de 200.000 de euro - 900.000 de euro pentru investiții în mici afaceri cu fabricuțe și laboratoare de ciocolată, fructe confiate sau bauturi alcoolice, printr-o linie de finantare pentru care a fost publicata o propunere de ghid al solicitantului.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii, a scos în dezbatere publică ghidul solicitantului pentru sumbsasura 4.2a - pomicultură, din cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurala (PNDR) 2017. Ghidul rămâne în dezbatere până pe 26 iunie, urmând ca apoi să fie stabilită forma finală și deschis apelul de proiecte. Proiectele se vor depune on-line, pe site-ul oficial afir.info.

Linia de finanțare nerambursabilă cuprinde ajutoare de minimis (opționale) și ajutoare de stat.

 Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat în cadrul schemei GBER 4.2a va fi:

 • pentru microînreprinderi şi firme mici - de 600.000 euro/ proiect și de până la 900.000 de euro pentru proiecte prin care se realizează un lanț alimentar integrat.
 • pentru întreprinderi mijlocii - de la 800.000 de euro pentru finanțarea unui proiect sau, în cazul în care realizează un lanț alimentar integrat, maximum 1.100.000 de euro.
 • pentru firme mari - până la 1.000.000 de euro pentru un proiect de investiții, iar în cazul în care investițiile duc la realizarea unui lanț alimentar integrat, valoarea crește la 1.500.000 de euro.
 • Pentru investiții legate de producerea de băuturi alcoolice din produse agricole/ pomicole vor fi sprijinite doar proiectele realizate de microîntreprinderi și forme asociative (grupuri de producători și cooperative). Sprijinul acordat va fi de 200.000 de euro pentru microîntreprinderi și de 300.000 de euro pentru formele asociative.

Intensitatea sprijinului de la stat variază între 10 și 50%, în funcție de mărimea firmei solicitante, de regiunea de dezvoltare, de natura afacerii și de perioada realizării proiectului. Restul banilor trebuie asigurați de căre solicitant, din resurse proprii, împrumuturi bancare etc. Aceasta înseamnă că, de exemplu, la un ajutor de stat de 600.000 euro, cu intensitate 50%, beneficiarul treuie să asigure în proiect încă 600.000 euro din surse proprii.

In cadrul schemei de minimis (optională) valoarea finanţării nerambursabile va fi de maximum 200.000 euro/proiect. Aici, valoarea  eligibilă  a costurilor generale de proiect va fi:

 • maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care presupun construcții-montaj;
 • maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții-montaj;

Ce afaceri se vor putea finanța

Prin schema de finanțare GBER trebuie ca proiectul să vizeze procesarea (prelucrarea) materiei prime provenită din sectorul pomicol menţionată în Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat din sectorul de activitate economică eligibil propus este un produs neagricol, non- Anexa I .

Potrivit AFIR, se vor putea finanța afaceri cum ar fi:

 • fabricarea produselor din cacao și a ciocolatei
 • fabricarea produselor zaharoase,
 • conservarea în zahăr a fructelor, a nucilor, a cojilor de fructe și a altor părți ale plantelor (fructe confiate),
 • fabricarea dulciurilor sub formă de tablete și pastile,
 • distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice,
 • fabricarea de băuturi alcoolice distilate (lichioruri, de exemplu),
 • fabricarea de băuturi mixte cu alcool distilat,
 • amestecarea alcoolurilor distilate,
 • fabricarea alcoolurilor neutre.

Cine va putea accesa banii nerambursabili- solicitanți eligibili

Potrivit propunrii de ghid, solicitantul se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari eligibili:

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și  completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol şi deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Cooperative agricole constituite în baza legii nr. 566/2004 cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol şi deservesc interesele propriilor membri prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Grupuri de producători constituit conform Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările şi modificările ulterioare care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect

Cheltuieli eligibile GBER 4.2a

Cheltuieli eligibile aferente investițiilor în active  corporale:

 • Construcţia, extindere, modernizarea şi dotarea clădirilor realizate în scopul colectării, condiţionării şi/sau procesării materiei prime provenite din sectorul pomicol menţionată în anexa I la Tratatul de Functionare a Uniunii Europene (TFUE), inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice, rezultatul procesării fiind un produs non-anexa I la TFUE;
 • Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie primă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare);
 • infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
 • unităţi mobile de procesare,
 • pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și  servirea mesei etc.
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de Achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime necesare procesării prevăzute prin proiec.
 • Este permisă achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare fluxului tehnologic descris în proiect. Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect:

- Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare);
- Remorci și semiremorci izoterme cu și fără agregate de frig sau de control al temperaturii;
- Cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/produsul finit aferent activitatii din proiect;
- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate).

 • Pentru operațiunea de recepţie pot fi eligibile utilaje specializate pentru ridicare, tractare, rulare, manipulare.
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea    beneficiarului până la ultima plată de mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe, non – Anexă I la tratatul TFUE  în cadrul lanțurilor scurte;
 • În scopul comercializării în cadrul lanţurilor scurte sunt eligibile doar următoarele mijloace de transport:

- Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare)
- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate)
- Remorci și semiremorci izoterme cu și fără agregate de frig sau de control al temperaturii;
- Cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/produsul finit aferent activitatii din proiect;
- Rulote și autorulote alimentare.

 • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității produselor (ex. laboratoare de analiză) ca și operațiuni secundare valoric legate de investiția inițială finanțată în cadrul aceluiași proiect de investiții.
 • Cheltuieli cu activități de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unității, automate).
 • Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar.

Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale (categorii de cheltuieli eligibile)

Cheltuielile eligibile referitoare la investiţiile iniţiale sau o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice în active necorporale, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate, se referă la următoarele:

 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management aL calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro:

- înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea produselor neagricole
- etichetarea (crearea conceptului);
- creare/achiziționare/înregistrare marcă înregistrată/ brand.   

Foto: Dreamstime

Propunere Ghidul Solicitantului Schema GBER SM 4.2a by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
6274
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri