Péter Nagy-Imecs

Articol interactiv: Start-up Nation 2017 – 10 lecţii învăţate

Thumbnail

 

Start-up Nation 2017: interes record, competiţie acerbă, peste 8.500 de beneficiari, peste 10.000 de start-ups cu proiecte fără finanţare în aşteptarea ediţiei 2018 (confirmată în interviul din 28 noiembrie de Dl Ministru Ilan Laufer). Care sunt lecţiile învăţate din sesiunea 2017?

Vă prezint, spre dezbatere, o listă cu 10 lecţii învăţate pe baza celor 162 de proiecte aprobate în prima sesiune şi pe baza consultărilor efectuate în mod continuu atât cu autorităţile şi cu băncile partenere.  Cele 10 lecţii reprezintă doar începutul: autorul articolului provoacă cititorii startupcafe.ro să comenteze cu propriile lecţii învăţate.

Anul 2017 a adus programul de finanţare care a stârnit cel mai mare interes din ultimii ani pentru lumea fondurilor nerambursabile: Start-up Nation. Interesul s-a materializat şi într-un număr de proiecte depuse record: 19.296 de proiecte. Situaţia proiectelor pe baza ultimelor statistici  din data de 25 octombrie 2017:

 • 10.001 proiecte au intrat în evaluare, 9.295 de proiecte nu vor fi evaluate:

- ultimul punctaj finanţat 90 de puncte

- dintr-un total de 4.684 de proiecte cu 90 de puncte 1.350 proiecte au fost evaluate, 3.334 de proiecte au rămas în afara evaluării (peste nr. de ordine 10.001) 

 • 8.212 admise
 • 1.255 respinse (rată respingere 12.55%)
 • 534 proiecte în clarificări, cu şanse de finanţare / să ajungă pe lista de rezervă

Lecţiile învăţate te vor ajuta în evitarea motivelor de respingere şi în estimarea şi maximizarea punctajului pentru Start Up nation 2018.

Lecţia nr. 1: eşti „doar” eligibil, sau ai şanse reale la finanţare?

Condiţiile de eligibilitate Start-up Nation sunt uşor de bifat. Luând în considerare interesul şi competiţia de aşteptat pentru sesiunea 2018 eligibilitatea reală este definită de punctajul pe care un beneficiar potenţial poate să-l obţină. În cazul Start-up Nation acest punctaj maxim – cu toate angajamentele asumate la maxim - este de:

 • maxim 100 de puncte pentru domeniile de activitate: producţie şi domeniul IT & C

 • maxim 95 de puncte în cazul industriilor creative (de ex: editare cărţi, arhitectură, agenţii de publicitate)

 • maxim 90 de puncte în cazul serviciilor

 • maxim 85 de puncte în cazul domeniilor de activitate comerţ şi intermedieri

Consultă lista domeniilor de activitate eligibile în Start Up Nation 2017 şi categorizarea lor

În cadrul sesiunii 2017 ultimul punctaj care a beneficiat de finanţare a fost de 90 de pct., dar nu toate proiectele cu 90 de pct. au beneficiat de finanţare: dintr-un total de 4.684 de proiecte cu 90 de puncte 1.350 proiecte au fost evaluate, 3.334 de proiecte au rămas în afara evaluării (peste nr. de ordine 10.001).

Concluzie: sub 90 de pct. nu există şanse reale la finanţare, iar pentru şanse maxime este nevoie de un punctaj egal sau de peste 95 de pct.

UTIL DE RETINUT: lista codurilor CAEN şi criteriile de selecţie aferente sesiunii 2018 pot suferi modificări.

Lecţia nr. 2: corelarea domeniului de activitate vizat (cod CAEN) cu investiţiile bugetate

În cadrul evaluării s-a pus un accent deosebit pe corelarea investiţiei bugetate cu codul CAEN vizat. Focusul autorităţii este fondat luând în considerare impactul codului CAEN asupra punctajului, şi implicit asupra şanselor de succes. Corelarea elementelor de buget cu domeniul de activitate dezvoltat de start-up trebuie gândit logic şi descris în detaliu în cadrul planului de afaceri. Astfel se pot evita toate dubiile în legătura cu necesitatea investiţiei, sau în legătură cu mascarea unei investiţii pentru un domeniu mai puţin scorat sub „denumirea” unui cod CAEN scorat.

Lecţia nr. 3: calcul corect punctaj pentru echipamente şi software >= 50% din buget

Următoarea lecţie învăţată este în legătură cu criteriul D9 din grila de punctare, respectiv: Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri. În conformitate cu procedura Start-up Nation pentru acest criteriu s-au luat în considerare software şi toate echipamentele (atât mijloace fixe cât şi obiectele de inventar, având o valoare unitară sub 2.500 RON fără TVA) pe baza catalogului de mijloace fixe (HOTĂRÂRE nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 cu actualizări) se încadrează în următoarele categorii:

 • grupa 2.1: Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)

 • grupa 2.2: Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare

 • grupa 2.3.6: Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat (macarale, ascensoare, elevatoare, stivuitoare)

În cazul multor proiecte evaluatorii nu au fost de acord cu încadrarea propusă de beneficiar, şi au recategorizat anumite elemente bugetare. Problema a apărut în situaţia în care valoarea echipamentelor 2.1, 2.2, 2.3.6 şi software nu a mai depăşit 50%, care astfel pe baza procedurii a însemnat respingerea proiectului (toate proiectele cu punctaj declarat superior celui evaluat au fost respinse).

Lecţia învăţată: atenţie deosebit de mare la încadrarea corectă a investiţiilor vizate. De asemenea s-au făcut propuneri în ceea ce priveşte actualizarea catalogului de mijloace fixe, demers confirmat şi prin interviul acordat de Dl Ministru Laufer în data de 28 noiembrie.

Lecţia nr. 4: criterii de departajare la punctaje egale, achiziţia de echipamente tehnologice

În conformitate cu procedura Start-up Nation 2017 la punctaje egale au prevalat următoarele criterii:

 • nr. de locuri de muncă nou create

 • nr. de locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate / şomeri / absolvenţi

 • achiziţia de echipamente tehnologice

 • activitatea (codul CAEN)

 • data şi ora înscrierii în program

O lecţie învăţată în legătură cu departajarea proiectelor: chiar dacă în cazul locurilor de muncă create ordinea de departajare s-a realizat în funcţie de numărul exact al locurilor create, în cazul criteriului referitor la achiziţia de echipamente tehnologice criteriul s-a aplicat neluând în considerare procentul alocat din buget, ci doar peste 50% sau sub 50%. Altfel zis: criteriul nu a avut nicio relevanţă pentru departajare între un proiect cu buget 95% echipamente tehnolgice şi un alt proiect cu 51% din buget pentru echipamente tehnologice.

Lecţia nr. 5: realizarea şi păstrarea unei copii fidele / extras de plan de afaceri online

Interfaţa web de înregistrare online a proiectelor Start-up Nation devine inaccesibilă după încheierea sesiunii de depunere. Astfel realizarea unei copii fidele (copierea tuturor informaţiilor într-un fişier Word, realizarea de un extras cu Print screen, etc.) este deosebit de importantă, atât în contextul solicitărilor de clarificări pe care beneficiarii pot primi dealungul evaluării cât şi în contextul implementării unui proiect aprobat.

Lecţia nr. 6: atenţie la buget, nu se poate modifica ulterior

Procedura Start-up Nation nu permite modificarea ulterioară a bugetelor aprobate. Astfel orice greşeală realizată la întocmirea bugetului poate afecta grav implementarea ulterioară cu succes a proiectului de investiţii.

Lecţia nr. 7: să decizi din timp dacă doreşti finanţare prin credit

Prin programul Start-up Nation s-au creat produse bancare dedicate finanţării proiectelor aprobate. Beneficiarii au posibilitatea de a opta pentru finanţarea proiectelor cu ajutorul resurselor financiare proprii sau cu ajutorul acestor produse bancare dedicate. Vestea bună este că costurile asociate, respectiv dobânda creditului şi dobânda aferentă instrumentului de garantare pot fi cheltuieli eligibile, dar în acest sens trebuie incluse în bugetul eligibil al proiectului depus.

La depunerea proiectelor Start-up Nation 2017 mulţi au trecut pe lângă aceste oportunităţi, şi doar în implementare şi-au dat seama că totuşi au nevoie de instrumente de creditare, iar includerea costurilor în bugetul eligibil nu mai este posibil.

Lecţia învăţată: decizia privind opţiunea pentru produsele bancare trebuie luată înaintea depunerii, astfel costurile asociate pot fi finanţabile prin proiect.

Lecţia nr. 8: întârzierile trebuie estimate şi bugetate

Mulţi beneficiari / solicitanţi Start-up Nation 2017 au semnalat întârzierile care au apărut în legătură cu evaluarea proiectelor. Performanţele programului din acest punct de vedere sunt comparabile cu performanţele altor programe cu finanţare naţională sau europeană.

Întârzierile în cazul evaluării proiectelor Start-up Nation 2017 cauzează însă şi o problemă specifică: pe baza procedurii perioada de implementare este de maxim 12 luni, dar nu mai târziu de 29 septembrie 2018. Perioada de 12 luni însă nu mai poate fi exploatată la maxim de beneficiari deoarece prevederea procedurii pentru semnarea acordurilor de finanţare până cel târziu 29 septembrie 2017 nu a fost respectată. Astfel perioada reală de eligibilitate a cheltuielilor recurente (salarii, chirii) s-a redus de la 12 luni la aproximativ 9-10 luni.

Într-un proces de planificare al unui proiect nerambursabil în România trebuie ţinut cont şi de factorul întârzierilor, astfel ca şi sfat propun tuturor beneficiarilor potenţiali să bugeteze la cheltuieli recurente (salarii, chirii) 9-10 luni în loc de perioada maximă permisă de procedură, respectiv 12 luni.

Lecţia nr. 9: rolul consultanţilor

Cheltuielile de consultanţă pentru elaborarea / implementarea sunt eligibile în cadrul proiectelor Start-up Nation. Calitatea serviciilor şi experienţa consultantului au un impact major asupra beneficiarilor din următoarele motive:

 • evitarea motivelor de respingere formal-administrative şi de conţinut

 • întocmirea de proiecte care ulterior pot fi implementate fără probleme: calendar realist, buget corect, activităţi bine definite şi planificate, etc.

 • un consultant bun poate uşura semnificativ drumul complicat de parcurs de un beneficiar Start-up Nation

Programul Start-up Nation reprezintă o piaţă semnificativă pentru firmele de consultanţă. Din păcate odată cu anunţarea acestui program numărul „specialiştilor” din domeniu s-a triplat.

Sfaturi:

 • solicitaţi experienţă relevantă, respectiv proiecte aprobate Start-up Nation 2017

 • solicitaţi servicii integrate: elaborare de proiect şi implementare, este foarte important să beneficiaţi de consultanţă de la început până la încheierea proiectului

 • solicitaţi garanţii pentru eventualele greşeli / respingeri cauzate de consultant

Lecţia nr. 10: să îndrăzneşti să aplici!

Ultima lecţie este cea mai importantă: interesul stârnit de Start-up Nation 2017 a fost uriaş. Mulţi au accesat, însă şi mai mulţi au comentat. Tu în ce tabără vrei să fii în 2018: celor care accesează sau celor care comentează? Dacă eşti eligibil, ai punctajul necesar, şi doreşti să devii antreprenor atunci să îndrăzneşti şi fă primul pas spre succes chiar acum!

.... lista lecţiilor învăţate este deschisă. Care este lecţia învăţată de tine?

Folosește formularul de comentarii de la finalul acestui articol și bifează ”Vreau răspuns de la autor”, dacă vrei să interacționam.

Parallax

Vizualizari
10786
Conţinut
Parerea ta despre articol
3.334
Just for testing :

interaction: 3.85

popularity: 2.01

publishing: 3.71

expertise: 3.39

rating: 3.334

Finantari Europene
Expert, Director Operațional Goodwill Consulting
Dedicaţi fondurilor nerambursabile: peste 1.150 de proiecte aprobate, fonduri nerambursabile de peste 200 milioane Euro.
Articole publicate : 6
Adauga comentariu
poza de profil
Lectia numarul 11 - Muta-te intr-o tara in care nu se fura.
In ultimele 3 zile s-au depus 13.000 de proiecte. Media este uluitoare si ascunde furtul.
Media nirmala a fost de cca 250 de proicete pe zi. Media pe ultimele 3 zile a fost de 4000.
Nu mai vorbesc de intentia Ministerului de a prelungi programul, pentru ca erau prea putine proiecte.
A fost frauda.
Cand a fost clar care sunt punctajele celor 6000 de proecte deja depuse, prin metode de care ai degraba DNA-ul ar trebui sa se ocupe s-au depus proiecte castigatoare pe banda rulanta.
Este evidenta frauda. Mii de planuri de afaceri sunt o gluma proasta, autoserviri, covrigarii, patiserii, croitorii etc care au avut punctaj de inovatie. Nu ami vorbesc de firme cu sedii sociale comune, de activitati absolut suspecte. Firme care angajeaza lejer 10-15 salariati Pe bune ? Ce star-up e asta ?
Furtul ne caracterizeaza.
S-a furat enorm.
poza de profil
O mare problema este acum lipsa de comunicare din partea agentiilor teritoriale. Si eu si alti participanti la program am trimis deja de o luna emailuri de clarificari cu privire la anumite aspecte din contract/anexe si nu ne mai raspunde nimeni nici la telefoane nici la email - nici macar nu dau un numar de inregistrare la emailuri ... au intrat toti in concediu dupa 15 Noiembrie ...
Péter
Nagy-Imecs
Buna! Din pacate comunicarea cu agentiile teritoriale este destul de greoaie... Cea mai buna solutie pe care am gasit pana acum: am strans toate spetele / clarificarile de care am avut nevoie, ne-am prezentat la sediile agentiilor teritoriale, si am incercat sa gasim solutiile impreuna cu ofiteri.
poza de profil
Lipseste lectia inovarii. Dar, probabil, pe aceasta o vom invata dupa ce vor trebui macar cativa beneficiari sa o dovedeasca, adica la prima CR/CP. Este una dintre cele mai importante lectii pentru viitor, in special in domenii care nu au legatura cu IT-ul sau medicina.
Péter
Nagy-Imecs
Intr-adevar lectia inovarii: ramane de vazut dupa analiza primelor dosare de plata.
poza de profil
john2381
john
articolul asta era slab si daca era scris de un amator, cu atat mai mult cu cat e semnat de un director / expert in fonduri.
1. cand e o competitie cu departajare la punctaj e stupid sa nu te gandesti la concurenta.
oare cum a scris dl expert pentru programele precedente?
2. e o chestie tehnica si ar putea scapa unui incepator, insa un antreprenor responsabil citeste cu atentie normele programului (cu atat mai mult un expert in fonduri)
3. calcul corect? prin opozitie cu ce? nu e normal sa calculam corect?
4. da, se scria clar in norme
5. chiar daca accesul la aplicatia online este blocat, o copie a proiectului se poate obtine foarte simplu de la autoritate sau de la banca (in urma unei simple discutii / solicitari)
6. da
7. nu poti sa faci afaceri fara bani, iar costurile cu creditul sunt gestionabile daca ai un proiect bun.
nu e un capat de tara daca nu sunt incluse pentru decont.
8. graficul transelor de plata poate fi modificat, insa partea cu salariile si chiriile bugetate este o lectie valida (evidenta si ea pentru cineva cu o minima experienta).
9. proiectul poate fi facut si fara consultant, dar ca in orice domeniu un specialist / profesionist are avantajele lui (fiecare si-l alege cum stie mai bine si trage consecintele alegerii)
10. de acord!
Péter
Nagy-Imecs
Stimate Dle John2381. Articolul este o sinteza de invataturi si de informatii utile pentru potentialii beneficiari, nu pentru consultanti cu experienta in domeniu. Din acest motiv au fost incluse informatii pe care le-am considerat utile pentru toti beneficiarii care se gandesc la proiecte Start-up Nation pentru anul viitor, chiar daca pentru experti cu experienta in domeniu reprezinta `banalitati`.
poza de profil
Dumitrescu
Alexandru
Buna ziua,sunt un asa zis "beneficiar"al proiectului cu Cerere de Plata,deci fara autofinantare sau credit punte,si am depus dosarul de achizitie pentru prima transa,si dupa doua saptamani jumatate de la depunerea lui primim telefon de la agentie ca este incomplet,nu are facturi...,si decont,in conditiile in care cu o saptamana inainte de depunere ni s-a spus tot telefonic ca deconturile,facturile,si restul documentelor ce se intocmesc dupa achizitii se depune ulterior. Acum ni se spune ca ar fi trebuit ca noi,o firma nou infiintata(conform criteriilor de eligibilitate) ar fi trebuit sa facem o intelegere cu furnizorii ca sa ne livreze buurile inainte de a fi achitate, sa le instalam,sa le punem in functiune( noi aem instalatii de incalzire prin pompa de caldura,instalatii de apa clda prin panouri solare...)sa le inregistram in contabilitate(desi devin proprietatea firmei doar dupa achitarea lor integrala)sa le facem fisa de amorizare,decont cu nr.de inventar,asigurare(casco)in favoarea lor...etc.
Va intreb pe dvs.cum credeti ca poate fi afectata calitatea unui bun ce nu se afla in proprietatea firmei prin punerea lui in functiune,iar al unui autoturism care odata ce a parasit dealer-ul devine second-hand..la fel si orice instalatie pe care o desigilezi si o pui in functiune...Cum faci o asigurare casco unui autovehicul care nu este in proprietatea firmei...inmatriculat pe numele firmei in cartea de identitate..???(ce dealer din Romania iti da autoturismul proprietatea lui sa il inmatriculezi pe firma ta fara sa stie cand il vei achita..?)
Péter
Nagy-Imecs
Buna ziua! Cererile de plata start-up nation sunt guvernate de aceeasi legislatie care guverneaza cererile de plata realizate pentru proiecte finantate cu fonduri europene, deci vorbim de un set de reguli care nu a fost inventat odata cu acest program, si era cunoscut (si functional) inaintea lansarii acestui program. In conformitate cu regulile Cererilor de plata intr-adevar bunurile trebuie facturate, livrate si puse in functiune, beneficiarul trebuie sa plateasca contributia proprie din factura (care in cazul Start-up Nation este 0%), si sa solicite plata facturilor prin Cerere de plata. Proprietatea bunurilor in aceasta situatie este cvasi irelevanta: singura diferenta fata de o achizitie `normala` este un termen de plata mai lung, acoperitor pentru perioada necesara evaluarii cererii de plata (60-90 de zile). Daca furnizorii nu accepta sa livreze si sa puna in functiune bunurile fara plata, atunci mecanismul nu poate fi aplicat...
poza de profil
Mihai
Herdea
Sunt unul dintre fericiții care am primit deja finanțarea, prima transa pentru echipamente prin cerere de plata si va urma in primul trimestru din anul care vine ultima transa pentru salarii.
Acest lucru s-a intamplat zic eu relativ repede tinand cont de multitudinea actelor de care ai nevoie pentru întocmirea dosarului pentru decont.Intrdevar trebuie de la bun inceput sa sti in ce te bagi si acest lucru ti- l poate spune intradevar un consultant bun care are in spate destul de multe proiecte aprobate.
Promtitudinea din partea furnizorilor care au raspuns cu toate actele si ofertele intr-un timp foarte scurt si totodata încrederea care au avut-o în acest program au ajutat la desfăsurare lucrurilor destul de repede.
Iar agentia de care aparțin,echipa de acolo a dat dovada de prfesionalism si a răspuns in cel mai scurt timp la toate neclaritalile din partea mea si a consultantului meu.
Va doresc succes tuturor aplicantilor si incurajez pe cei care vor sa aplice in sesiunea din 2018.
Péter
Nagy-Imecs
Felicitari!
poza de profil
sunt convins ca, acest program a fost folosit pentru sifonarea unor bani, catre apropiatii politici. am participat, cu cineva la depunerea proiectului si la activitati ulterioare si pe cand asteptam sa demaram activitatea, mi-am dat seama ca, programul a fost accessat doar cu scopul de a beneficia de niste bunuri in scop personal... masina, telefoane, laptopuri scumpe, etc... banuiesc ca urmatorul pas care il va face e sa falimenteze firma si sa vanda echiamentele... cer curtii de conturi, audit grabnic pentru aceste firme! este hotie pe fata!

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri