Claudiu Zamfir

Start-up Nation: Firme condiționate să creeze minimum 2 locuri de muncă, în loc de unul (propunere)

Thumbnail

Firmele care vor trece pe partea de fonduri europene a programului Start-up Nation vor trebui să creeze cel puțin două locuri de muncă, nu doar unul singur, conform unei propuneri de Ghid al solicitantului emise recent de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Propunerea de la Fonduri Europene contrazice procedura cu care s-a derulat programul,  de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, document oficial în care condiția era de minimum 1 loc de muncă nou. Deși nu are reprecusiuni asupra firmelor câștigătoare de acum, noua condiționare ar putea afecta programul din anii viitori, dacă se va păstra această formă mai departe.

Să o luăm de la început... Prin programul Start-up Nation 2017, derulat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, statul urmează să acorde ajutoare nerambursabile de până la 200.000 de lei (circa 44.000 de euro) fiecare, unui număr de aproximativ 8.600 de firme mici și mijlocii înfințate după data de 30 ianuarie 2017.

Acest program este finanțat dual: din fonduri europene și din bani de la bugetul de stat. Pe partea de bani naționali, guvernul a prevăzut credite de angajament de 1,2 miliarde de lei, adică alocări care necesită o rectificare bugetară pentru a fi transformate în credite bugetare - bani puși efectiv în buget.

Pe partea de fonduri europene, Guvernul a alocat de la început credite bugetare de 500 milioane lei, bani care urmează să fie distribuiți firmelor beneficiare, pentru ca ulterior statul să își recupereze cheltuielile de la Uniunea Europeană, în proproție de 85%.

Despre acești bani europeni este vorba în cele ce urmează...

Pe 1 septembrie 2017, la două luni și jumătate de la deschiderea înscrierii firmelor în programul Start-up Nation 2017 și la o lună și jumătate de la închidderea aplicațiilor, a apărut în sfârșit prima propunere oficială de Ghid al solicitantului pentru partea de fonduri europene a programului.

Propunerea de ghid a fost realizată și publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin autoritatea de management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Cei 500 de milioane de lei ar urma să fie decontați de stat de la UE, la final, prin POCU, mai exact Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi - Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor  - Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare - Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

În această linie de finanțare, gestionată de Ministerul Dezvoltării Regionale, are calitatea de beneficiar unic Ministerul pentru Mediul de Afaceri, iar antreprenorii care vor beneficia în cele din urmă de cei maximum 200.000 de lei vor avea  calitatea de membri ai grupului-țintă.

Zis și făcut...

În propunerea de ghid al solicitantului POCU - Start-up Nation 2017 , emisă de Ministerul Dezvoltării pe 1 septembrie, se pune condiția ca firmele finanțate prin programul Start-up Nation să angajeze cel puțin două persoane pe normă întreagă.

În cadrul fiecărei întreprinderi finanțate/subvenționate în cadrul prezentului apel de proiecte vor fi create minimum 2 locuri de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă. Locul de muncă trebuie menținut, cu normă întreagă, cel puțin 2 ani după data plății ultimei tranșe din ajutorul de minimis” - scrie în propunerea de Ghid al solicitantului, la punctul 1.7. Indicatorii aplicabili proiectului.

Numai că această condiție contrazice procedura de derulare a programului Start-up Nation, realizată de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, unde scrie că firmele au obligația să creeze minimum 1 loc de muncă, ci nu minimum 2.

Punctul 3.2 (1), n) din procedura Start-up Nation, oficială:

să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului; În cazul în care în perioada menționată locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, beneficiarul va avea un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj la evaluarea planului de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației”.

Practic, minimum 1 loc de muncă era condiția cu care firmele solicitante au intrat în joc pe 15 iunie 2017, când a început înscrierea în program.

De precizat că pe partea de fonduri europene vor intra la finanțare doar firme din mediul urban, în afară de București-Ilfov.

Firmele câștigătoare care au depus proiecte în Start-up Nation 2017 NU vor fi afectate de această condiționare suplimentară de pe ramura de fonduri europene a programului. Și asta pentru că în lista RUE, cu toate firmele sunt mult mai multe societăți care au promis crearea a minimum 2 locuri noi de muncă decât necesarul de cira 8.600 de firme pentru acoperirea integrală a bugetului alocat pe anul 2017.

Cu alte cuvinte, firmele care au obținut punctaje de minimum 90 de puncte și s-au calificat astfel pe locurile câștigătoare oricum au trecut în planurile de afaceri minimum 2 noi joburi create.

Numai că programul Start-up Nation este programat să se desfășoare până în anul 2020, iar Ghidul solicitantului POCU - Start-up Nation 2017 este un semnal că edițiile din 2018  încolo ar putea ridica ștacheta la minimum 2 noi locuri de muncă generate de fiecare firmă solicitantă, pentru ca statul să se asigure că va respecta condițiile pentru a primi bani de la UE.

Până pe 15 septembrie 2017 propunerea de Ghid al solicitantului Start-up Nation în cadrul POCU va rămâne în consultare publică și se poate modifica în urma acestui proces.

În cadrul POCU 2014-2020, Uniunea Europeană asigură finanțarea a 85% din valoarea proiectelor, restul de 15% fiind bani naționali. Pentru Start-up Nation ghidul prevede un buget de peste 109 milioane de euro din bani europeni și naționali, ceea ce înseamnă 500 de milioane de lei, adică banii alocați de Guvern prin credite de angajament.

Proiectul de ghid al slicitantului POCU -Start-up Nation poate fi descărcat de AICI

Ghid Startup Nation POCU by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
7615
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri