Claudiu Zamfir

Fonduri pentru firme 2017: LISTA domeniilor în care se vor putea lua 55.000 Euro de la stat, în programul Comerț

Imagine principala
fonduri nerambursabile

Firmele mici și mijlocii (IMM) din toată țara, cu vechime de cel puțin un an, vor putea obține fonduri nerambursabile de maximum 250.000 de lei (circa 55.000 euro) de la stat, pentru o serie întreagă de activități CAEN, în programul Comerț 2017, conform celor mai recente proiecte, emise marți, 1 august, de Ministerul pentru Mediul de Afaceri. Anterior, ministerul anunțase că programul Comerț 2017 va fi lansat pe data 16 august.

Prin Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, beneficiarii eligibili vor primi un ajutor financiar nerambursabil de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA), dar nu mai mult de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Aceasta înseamnă că la final beneficiarul va trebui să suporte restul de minimum 10% din valoarea investiției eligibile, plus întreaga TVA (deductibilă pentru firmele cu cod de TVA).

Partea de ajutor nerambursabil, de maximum 250.000 de lei va fi decontată de stat după ce antreprenorul efectuează cheltuielile din resursele sale.  ”Decontarea se face într-o singură tranşă pentru toate activităţile pentru care s-a făcut dovada achitarii integrale a acestora” - prevede proiectul de procedură emis pe 1 august de Ministerul pentru Mediul de Afaceri.

Statul NU va plăti ajutorul financiar nerambursabil parţial sau în avans.

Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare 2017-2020 este de 199.796.000 lei. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul 2017 este de 49.949.000 lei.

Prin implementarea programului în perioada 2017-2020 Guvernul estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 800 de beneficiari, din care 200 de beneficiari în anul 2017.

Potrivit reprezentanților Ministerului pentru Mediul de Afaceri, programul Comerț se va lansa pe data de 16 august 2017. Antreprenorii interesați vor putea depune cererile de finanțare și planurile de investiții în program într-o aplicație elctronică ce se va deschide pe site-ul Direcției de Antreprenoriat și Programe pentru IMM (DAPIMM) din subordinea ministerului, aippimm.ro.

Schema de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv în București și județul Ilfov, conform celei mai recente variante a proiectului de procedură de implementare a programului.

Descarcă de AICI proiectul de procedură, modelul de plan de investiții și celelalt documente necesare în programul Comerț 2017.

PROGRAMUL COMERȚ: Cine va putea lua banii de la stat

Conform proiectului de procedură, vor putea beneficia de alocație financiară nerambursabilă microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) care îndeplinesc cumulativ la data solicitării o serie întreagă de criterii de eligibilitate, printre care:

 • au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii;
 • au capital social integral privat;
 • nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani şi nu au asociaţi sau acţionari care deţin sau au deţinut calitatea de  asociaţi/acţionari ai altor societăţi  care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016). Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot beneficia de AFN în cadrul prezentului program decât cu o singură societate, pentru care se verifică statutul de întreprindere unică.
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 • au obţinut cel puţin 50 puncte în urma completării on-line a planului de investiţii, conform modelului şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură;
 • și altele

 

Proiect Procedura Comert 2017 by Claudiu on Scribd

PROGRAMUL COMERȚ 2017 - codurile CAEN eligibile

Proiectul de procedură de implementare are anexată o listă lungă de coduri CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în Programul Comerț 2017, de la Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, Lucrări de tâmplărie şi dulgherie, până la comerț cu diverse bunuri, de la software până la alimente sau animale vii. Sunt însă excluse tutunul, băurile alcoolice, armele, munițiile, combustibilii, bunurile în leasing.

Lista activităților CAEN eligibile la finanțare:

Anexa 1 Lista Caen Comert 2017 1 by Claudiu on Scribd

PROGRAMUL COMERȚ: Tipuri de cheltuieli eligibile

Programul Comerț 2017 va oferi finanțare pentru o serie întreagă de investiții eligibile, cum ar fi:

 • achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii) conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora.
 • achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi automatelor muzicale;
 • achiziţionarea de electro şi motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/2004;
 • investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă). conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora;
 • achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu excepţia  vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
 • certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de  mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaționale), simplu sau integrat;
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului nerambursabil si pe toata perioada de monitorizare;
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

Lista completă a cheltuielilor eligibile în Prograul Comerț 2017:

Anexa 2 Activitati Eligibile Comert 2017 1 by Claudiu on Scribd

Componenta de credit și termenele din programul Comerț

În programul Comerț 2017 , beneficiarii vor trebui să facă cheltuielile din banii proprii, pentru ca apoi să li se deconteze costurile eligibile din ajutorul financiar nerambursabil - reiese din proiectul de procedură, în care se vorbește despre decont.

În plus, aplicantul trebuie să asigure aportul propriu de minimum 10% din cheltuielile eligibile.

Termenul limită de semnare a contractelor de finanțare care se implementează fără componentă de credit este 29 noiembrie 2017.

Programul va avea și o componentă de credit bancar. Aplicanții vor putea solicita înlocuirea componentei de aport propriu cu componentă de credit.

Prin credit bancar, beneficiarii admiși ar putea acoperi cheltuielile din planul de afaceri, pe care le vor putea apoi deconta din ajutorul financiar nerambursabil.

Printre cheltuielile eligibile care vor fi decontate de stat figurează comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiţii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Aplicanţii ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit şi care au fost înştiinţaţi cu privire la acceptarea de principiu la finanţare în urma verificărilor efectuate vor avea obligaţia de a se prezenta în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu în limita bugetului la instituţia de credit parteneră în vederea deschiderii contului şi depunerii documentelor necesare obţinerii creditului.

În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la depunerea la instituţia de credit de către aplicant a  documentelor necesare obţinerii creditului, instituţia de credit va avea obligaţia (conform convenţiei de colaborare semnate cu ministerul) să transmită ministerului și Agenției pentru IMM-uri din subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri de care aparține copia hotărârii de aprobare a creditului/ contractului de credit/ scrisorii de respingere.

Termenul pentru semnarea contractelor de credit este 29 noiembrie 2017.

Termenul de semnare a contractelor de finanțare care se implementează cu componentă de credit este 11 decembrie 2017, se mai arată în proiectul de procedură.

În maxim 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de  31 mai 2018, beneficiarul va fi obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul agenției entru IMM de care aparține.

Decontarea se face într-o singură tranşă pentru toate activităţile pentru care s-a facut dovada achitarii integrale a acestora.

Parallax

Vizualizari
19307
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri