CZ

55.000 Euro în programul Comerț: Începe contractarea finanțărilor. Descarcă ofertele băncilor pentru aport propriu

Thumbnail

Antreprenorii admiși în programul Comerț 2017, prin care statul spune că oferă fonduri nerambursabile de maximum 250.000 de lei (aproape 55.000 euro) unor firme mici și mijlocii (IMM), vor fi invitați să semneze contractele de finanțare în perioada următoare, a informat vineri Ministerul pentru Mediul de Afaceri. Descarcă de la finalul articolului ofertele celor 3 bănci partenere, cu dobânzile și comisioanele la creditele pentru asigurarea aportului propriu al beneficiarului.  

Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM, din subordinea ministerului, a anunțat vineri că a început transmiterea scrisorilor pentru înștiințarea și invitarea beneficiarilor admiși pe locuri finanțabile din buget la contractare în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.

Conform procedurii programului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, beneficiarii care implementează proiectul fără componentă de credit vor semna la sediul Agenției pentru IMM contractul de finanțare (anexa nr.12 la Procedură).

Termenul limită de semnare a contractelor de finanțare care se implementează fără componentă de credit este 29 noiembrie 2017.

În acest program, statul acordă fonduri nerambursabile de la buget de maximum 250.000 de lei pe beneficiar. Finanțarea are o intensitate de maximum 90%, ceea ce însemană că beneficiarul trebuie să vină cu restul de minimum 10% din investiție, fără TVA. Separat, beneficiarul acoperă TVA pentru întreaga investiție, care poate fi dedusă.

Pentru a facilita accesul la aceste finanțări, statul a încheiat convenții de creditare cu 3 bănci: BCR, BRD și CEC Bank, care vor oferi împrumuturi antreprenorilor care au optat, pentru a-și acoperi cofinanțarea.

Aplicanții pot solicita și înlocuirea componentei de aport propriu cu componentă de credit cu condiția respectării termenului limită de semnare a contractului de finanțare, respectiv 29 noiembrie 2017 - menționează Direcția IMM.

De asemenea, firmele ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit şi care au fost înştiinţate cu privire la acceptarea de principiu la finanţare în urma verificărilor efectuate au obligaţia de a se prezenta în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu în limita bugetului la instituţia de credit parteneră în vederea deschiderii contului şi depunerii documentelor necesare obţinerii creditului.  

În vederea semnării Contractului de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte în original, documentele încărcate în planul de afaceri on-line, şi anume:

  • - cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii

 

  • - dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/ extras de cont semnat de către ofiţerul bancar (eliberat cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de data depunerii) care să demonstreze că beneficiarul dispune de  suma necesară cofinanţării /contract/ linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din Romania, şi care vor acoperi cel puţin valoarea cofinanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile.

 

  • - certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului;

 

  • - certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă.

(55.000 Euro în programul Comerț: Cum punctezi la evaluare)

Oferta Bcr Comert 2017 by Claudiu on Scribd

Oferta BRD Comert 2017 by Claudiu on Scribd

Oferta CEC Bank Comert 2017 by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
902
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri