CZ

UTIL: Manualul achizițiilor pentru beneficiarii de fonduri europene PNDR. Exemple de nereguli

Imagine principala
fonduri europene

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat recent o nouă versiune a Manualului operațional de achiziții pentru beneficiarii privați care au obținut finanțare prin intermediul submăsurilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Prevederile noii versiuni a Manualului, care stabilește normele și modalitate derulării procesului de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor, se aplică în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR 2020, atât beneficiarilor privați, cât și solicitanților și ofertanților.

Manualul s-a modificat ca urmare a nevoii de armonizare cu legislația națională în vigoare privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor finanțate din fonduri publice (HG 907/2016). De asemenea, modificările au avut în vedere și prevederile legale referitoare la reglementarea cadrului național de implementare, precum și unele măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor europene alocate prin PNDR 2020 (HG 138/2017).

AFIR spune că asigură, prin intermediul portalului www.afir.info, derularea on-line a procedurii de achiziții pentru beneficiarii submăsurilor de finanțare a investițiilor private din PNDR 2020. Procedura on-line se aplică pentru toate achiziţiile derulate de către beneficiarii privați și este valabilă pentru achiziția de servicii, bunuri (cu sau fără montaj) și pentru execuție de lucrări.

Principalele modificări la MANUALUL DE ACHIZIȚII PNDR 2014-2020:

  • O modificare importantă a Manualului de achiziții, față de versiunea anterioară, vizează acordarea avansului pentru beneficiarii privaţi, aceasta făcându-se după avizarea unei achiziții, indiferent de valoarea acesteia. În acestă versiune a Manualului de achiziții a fost introdus Procesul verbal de deschidere, în completarea dosarului de achiziții, în cazul procedurii de selecție de oferte.
  • O altă modificare se referă la conflictul de interese, în sensul că s-a redus verificarea privind relațiile de rudenie sau afin dintre beneficiarul privat, comisia de evaluare și ofertanți până la gradul II, față de gradul IV prevăzut de versiunea anterioară a manualului.
  • Au fost introduse clarificări privind achiziţiile de acelaşi tip în cazul procedurii cu o singură ofertă și au fost menţionate unele aspecte legate de conţinutul caietului de sarcini care ar determina neavizarea invitaţiei de participare.

Noua versiune a Manualului de achiziții prezintă mai multe exemple de situații care pot duce la neavizarea procedurii de achiziții. Dintre aceste motive sau situații, AFIR amintește:

  • netransmiterea în termen a răspunsului la solicitările de clarificări și la contestațiile care fac obiectul procedurii de achiziții,

  • nerespectarea de către comisia de evaluare a principiilor achiziților, a manualului și a instrucțiunilor de achiziții,

  • evaluarea incorectă a documentelor de calificare a operatorilor economici și a ofertelor, fără a lua în calcul toate elementele prezentate,

  • semnarea contractului înaintea termenului de așteptare în vederea depunerii eventualelor contestații (6 zile) poate determina neavizarea procedurii de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2020.

Vezi mai jos manualul de achizitii pentru privati si instructiunile:

Manual Achizitii Beneficiarii Privati v.03 by Claudiu on Scribd

Instructiuni Achizitii Beneficiarii Privati v.03 by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
2318
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri