Claudiu Zamfir

LISTĂ: Finanțări pentru startup-uri românești inovatoare, într-un plan guvernamental

lei-calculator-Vlad Ispas-  Dreamstime.jpg

Statul va acorda finanțări în sprijinul startup-urilor inovatoare, printr-o serie de programe și subprograme cuprinse într-un plan național pentru inovare.

Planul Național de Cercetare, Inovare și Digitalizare, întocmit de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, prevede o serie întreagă de programe în domeniu, unele vizând direct startup-urile românești de tehnologie.

Planuri au tot făcut guvernanții noștri, de-a lungul timpului, hai să vedem ce prevede și acesta:

  • 1. Subprogramul antreprenoriat inovativ şi inovare deschisă

Scop: Dezvoltarea sistemului de antreprenoriat de inovare şi susţinerea formării unei mase critice de start-up-uri inovative, care să contribuie la crearea unui ecosistem antreprenorial matur şi funcțional, prin facilitarea accesului la capital de risc a start-up-urilor inovative; dezvoltarea capacităţii de incubare şi accelerare pentru start-up-uri inovative; dezvoltarea culturi antreprenoriale, orientată spre inovare.

Tipuri de proiecte:

- Innovative Business Matching Fund. Scop: Susținerea financiară a start-up-urilor inovative care reuşesc să valideze conceptul formulat de tehnologie cu un investitor privat. Finanțarea se acordă sub formă de grant, de cel mult 50% din valoarea investiţiei, restul fiind aportul investitorului privat.

- Seed Capital Metching Fund. Scop: Susținerea finanțării start-up-urilor inovative şi continuarea investițiilor anterioare, prin cofinanțarea portofoliului de investiții de capital de risc autohtone. Finanțarea se acordă sub formă de investiție și asigură până la 30% din valoarea finanțări oferite de fondul de capital de risc.

- Concursuri Universitare High Tech. Scop: Dezvoltarea unei culturi a antreprenoriatului inovativ, prin crearea unei legături dintre mediul privat şi cel universitar, pornind de la o tema de cercetare propusă și cofinanțată de mediul privat. Schema finantează organizarea de câtre consortil public-privat a unor concursuri universitare cu teme definite, incadrate pe domeniile de specializare inteligentă naționale/regionale sau relevante pentru Agenda Strategică de Cercetare. Sunt acceptate până la 10 echipe/concurs, care primesc finantare pentru explorarea şi rezolvarea temei de concurs. Bugetul de stat asigură până la 80% din costuri.

- Grant Incubator. Scop: Susținerea financiară a programelor de incubare, destinate antreprenoriatului inovativ pentru formarea unei mase critice de start-up-uri inovative in România. Schema asigura cofinanțarea accesului la: spațiu de lucru, training şi servicii suport, susținerea transformăril conceptului intr-un produs adaptat pieței, conectare la evenimente şi oportunitati Ciclul de incubare durează 36 luni. Se urmăreşte o distribuție geografică echilibrată pe regiuni Cofinanțarea este de minim 15%, iar investițile în dotări nu vor depăşi maxim 10% din buget Instrumentul poate fi accesat de către organizații de cercetare.

- Grant Accelerator. Scop: Susținerea financiará a procesului de accelerare a creşteri start-up-urilor inovative care prezinta potential de crestere, cu scopul creşteri ratei de supravietuire a start-up-urilor In România Schema va oferi cofinanțarea accesului la servicii specialzate de consultanță si mentorat. organizate tematic Intr-un proces de 6 luni, evenimente cu rol de accelerare a ideilor de afaceri, costuri de subzistenta a echipelor de start-up acceptate. Se urmăreşte o distribuție geografică echilibrată pe regiuni. Cofinanțarea este de minimum 15%, iar investițiile in dotări sunt de maxim 10% din buget. Instrumentul poate fi accesat de către organizații de cercetare.

 

  • 2. Subprogramul Intreprinderi inovative

Scop: Susținerea şi încurajarea colaborării public-privat, pentru implicarea în proiecte de inovare şi valorificarea rezultatelor.

Tipuri de proiecte:

- Pre spin-off. Scop: Validarea potențialului comercial al rezultatelor de cercetare-dezvoltare şi stimularea dezvoltării de spin-off-uri ale organizațiilor de cercelare. Schema oferă suport echipelor din organizații de cercetare și întreprinderi care au rezultate de cercetare inovare cu potențial de exploatare comercială, inclusiv adaptarea tehnologică şi explorare de piață.

- Go to market. Scop: Susţinerea întreprinderilor inovative, intreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) şi a start-up-uri, pentru realizarea şi dezvoltarea unor produse high-tech sau servicii inovative. Intervenția este organizată pe 3 faze, cu intensitate graduală a finanțării, pe etape de evoluție și în funcție de realizarea obiectivelor. Sunt sprijinite strict activitățile CDI din următoarele etape de dezvoltare:

  1. Pregătirea lansării unui produs minim viabil (MVP) cu scopul validării de piață;
  2. Sunt acceptate proiecte cu un nivel minim de maturitate TRL 5 (tehnologie validată în condiţii relevante de funcționare).
  3. Etapa lansării pe piață ("go to market");
  4. Sprijinirea dezvoltării continue (dezvoltarea/îmbunătățirea produsului/serviciului).

Instrumentul de finanțare poate fi folosit in sinergie cu alte instrumente (ex. programele de incubare - accelerare, cecuri de experiment, cecuri de brevetare etc).

- Stimulare exportului high-tech. Scop: Dezvoltarea produselor şi tehnologiilor high-tech şi a exportului inglobat de tehnologie românească patentată. Programul se adresează întreprinderilor care au venituri semnificative obținute din exportul de produse și tehnologii high-tech, prin exploatarea dreptului de proprietate asupra brevetelor de invenție.

- Voucher (cec) de brevetare. Scop: Subvenţionarea costurilor de brevetare internațională pentru întreprinderi şi organizați de cercetare publice și private.

  • 3. Programul 300+ Inovatori și antreprenori

Scop: Dezvoltarea unei comunități a profesioniştilor din organizațiile CDI publice şi private care sunt implicați în mod direct in activitatea de inovare, prin conectarea acestora şi imersarea - posibilitatea de a desfăşura activitate In ecosisteme performante internationale de inovare şi formare antreprenorială, prin parteneriate cu universităţi şi sisteme de cercetare de top din lume. Programul vizează minimum 300 participanti (100 participanti/an, începând din anul 2 al ciclului strategic), fiind estimate 5 cicluri de educare pe an, a câte 9 săptămâni fiecare.

  • 4. Subprogramul Transfer tehnologic în sprijinul competitivitățil pentru crearea şi dezvoltarea de servicii CDI

Scop: Dezvoltarea transferului tehnologic la nivel național, pentru creşterea vizibilității rezultatelor de cercetare şi impactului în mediul economic, prin întărirea legăturilor de colaborare dintre mediul de cercetare, mediul academic şi mediul de business; dezvoltarea expertizei resurselor umane din centrele de transfer tehnologic; creşterea vizibilități rezultatelor cercetării în piață, valorificarea comercială a rezultatelor cercetării. Managementul şi implementarea procesului de transfer tehnologic vor fi asigurate de un organism executiv dedicat.

Tipuri de proiecte:

- Pregatirea expertilor in transfer tehnologie. Scop: Intervenția urmăreşte consolidarea şi dezvoltarea expertizei in transfer tehnologic, formarea şi susţinerea unui corp de experți specializați. Beneficiarii acestui program sunt experții din centrele de transfer tehnologic din universități și organizații de cercetare care demonstrează capacitatea şi/sau potențialul de inovare. Entitățile CDI selectate vor primi sprijin financiar sub forma plății salariilor acestor experți care vor urma cursurile de specializare, sprijin ce va fi condiționat institutional prin indicatori de performanță stabiliti anterior. Se urmăreşte formarea a 220 de experți prin 22 de cicluri de formare profesională pe parcursul implementării planului național. Cursurile de formare sunt organizate de către instituția care administrează programul.

- Programul Twinning. Scop: Incurajarea networking-ul profesional și introducerea in mediul universitar a noilor idei, cunoștințe, metode, initiative şi proceduri legate de transferul tehnologic, printr-un program de twinning pentru instituții de cercetare şi universități. Finanţarea va presupune acordarea de granturi prin care universitățile/institutele de cercetare din România să poată face schimb de experiență cu universități/institute de cercetare din state europene performante în materie de inovare. Programul propune formarea a 16 parteneriate tip twinning intre universität/institute din România şi universități institute din Europa.

- Festival de Transfer Tehnologic. Scop: Incurajarea activități de transfer tehnologic, prin dezvoltarea capacității de relationare între mediul de cercetare şi mediul de business. Beneficiarii acestui program sunt toate entitățile implicate in activitatea de cercetare şi inovare, atât din mediul privat, cât şi din cel public, reprezentanții mediului de afaceri (IMM-uri, corporati asociatii profesionale), autorități publice şi organizații non-guvernamentale. Activitatea presupune finanțarea unor evenimente de tip Science Fest, ce implică organizațiile de cercetare (universități, Institute), in scopul promovarii activităților de inovare şi găsirii partenerilor interesați de colaborare. Programul urmăreşte organizarea a 45 evenimente pe durata a 5 ani.

- Tech Transter Fund. Programul vizează minimum 300 participanti (100 participanti/an, începând din anul 2 al ciclului strategic), fiind estimate 5 cicluri de educare pe an, a câte 9 săptămâni fiecare.

  • 5. Subprogramul Orizont Europa.  

Scop: Creșterea capacității entităților de cercetare din România de a candida cu succes la competițiile Programului cadru de cercetare şi inovare al Comisiei Europene, prin stimularea participării şi recompensarea performantei.

Tipuri de proiecte:

- Parteneriate și misiuni europene. Scop: Participarea și asigurarea contribuției financiare la programele de activități de CD organizate în cadrul parteneriatelor europene (cofinantate, instituționalizate şi programate in comun), şi misiunilor asociate Programului Orizont Europa. De asemenea, se asigură sprijin şi pentru participarea în alte initiative dezvoltate pe parcursul desfăşurării programului Orizont Europa, pe baza unui mecanism de guvernanță, selecție, decizie, implementare, monitorizare şi evaluare a participării României la parteneriatele europene şi misiuni. Sunt avute in vedere şi Initiativele de Programare Comună (JPIs) care sunt un instrument de sine stătător înființat în Orizont 2020 şi continuă să funcționeze cu noi apeluri de proiecte transnationale cu finanţare proprie, națională şi în Orizont Europa, nefăcând parte din categoria Parteneriatelor Europene sau din cea a Misiunilor Europene. Instrumentul poate fi finantat sinergic/complementar cu PNRR/POCIDIF/POR, precum și cu bugetele altor ministere sau instituții publice din România.

- Marco (Certificat) de excelență. Scop: Finanţarea proiectelor care au primit Marca de excelentă, în urma participării la competițiile Programului cadru Orizont Europa (ex. competițiile Teaming for Excellence, European Innovation Council Accelerator, European Research Council Proof of Concept şi alte programe care pot fi dezvoltate pe parcurs), dar care nu au primit finantare europeană din cauza limitânilor bugetare. Acţiunea va fi implementată complementar cu POCIDIF/PNRR. Alie actiuni de cofmantare sau firmantaro complementara. Scop: Susținerea participării și asigurarea contribuției financiare naţionale la proiectele câştigătoare în urma competițiilor Programului cadru Orizont Europa şi care necesită finantare complementară sau cofinanțare. Vor fi finantate proiectele câştigătoare in competițiile de tip Teaming for Excellence, MSCA Cofund şi altele asemenea, care necesită finanţare complementară sau cofinantare. Acțiunea va fi implementată complementar cu POCIDIF/PNRR

Parallax

Vizualizari
4564
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri