Claudiu Zamfir

Înscrieri online: Firmele românești pot primi bani și stand să expună la Târgul IMM 2022 de la Romexpo

romexpo-romania-dreamstime

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din toată țara se vor putea înscrie la o finanțare care le acoperă anumite costuri de deplasare pentru a veni la București să expună la Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2022, care va avea loc la Romexpo, în decembrie.

Antreprenorii se vor putea înscrie online pentru acest sprijin, AICI, în perioada 15.11.2022, ora 10:00 - 28.11.2022, ora 20:00 - a anunțat vineri Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT), într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

MAT va oferi fiecărui beneficiar al programului un stand în cadrul târgului timp de 3 zile și un grant de 1.500 de lei pentru cheltuieli asociate participării la Târgul IMM 2022.

Descarcă de AICI procedura de finanțare.

Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2022 va avea loc în București, în incinta Romexpo, pavilion B1, în perioada 09 – 11 decembrie 2022.

„Așteptăm 150 de IMM-uri să se înscrie și să participe la Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2022 pentru a face cunoscute produsele antreprenorilor români atât publicului larg, cât și profesioniștilor pregătiți să le comercializeze și pe noi piețe”, a declarat ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

Târgul de la București și programul de finanțare pentru participarea IMM-urilor sunt organizate de MAT prin Agenția IMM Ploiești, din subordinea sa.

În ce constă finanțarea pentru participarea la Târgul IMM 2022

Prin intermediul programului se asigură participarea la târg pentru 150 de beneficiari selectaţi conform prevederilor procedurii de implementare, în urma înscrierii on-line în program. Cheltuielile privind cazarea și transportul beneficiarilor, precum și a produselor acestora la/de la eveniment în sumă forfetară de 1.500 lei/beneficiar, vor fi decontate prin program.

În cadrul „Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2022″ vor putea fi implementate următoarele tipuri de acţiuni:

  • organizarea unui târg naţional al Brandurilor naţionale sub forma unei expoziţii cu vânzare;
  • organizarea de seminare, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către participanţi, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi al îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă a acestor branduri naţionale, organizare de întâlniri de lucru pentru dezvoltarea programelor pentru IMM;
  • activităţi de promovare a evenimentului, atât înainte de desfăşurare, în vederea asigurării unei prezenţe consistente a publicului şi aplicanţilor ţintă, cât şi post-eveniment, în vederea publicităţii târgului naţional.

Pot beneficia de prevederile programului întreprinderile mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare care îndeplinesc, cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii:

  • a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  • b) au capital social integral privat;
  • c) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale, care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;
  • d) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior;
  • e) au completat formularul de înscriere (Anexa 1) în cadrul Programului, iar în urma verificării au fost selectaţi să participe la eveniment;
  • f) nu au fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
  • g) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute direct de la sediul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Ploiești: Bd. Republicii nr. 12, Bl. 33, B1 – B2, C.P. 100066, Ploiești, județul Prahova, tel: 0244/522085/0784979756, email: agentia.ploiesti@imm.gov.ro.

 

Parallax

Vizualizari
2470
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri