Smile Media

IMM-urile din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș pot accesa maxim 8 milioane euro nerambursabili prin Programul Tranziție Justă

tranzitie justa

În perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024, IMM-urile din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș vor putea depune cereri de finanțare pentru dezvoltarea investițiilor productive. Investițiile sprijinite vor susține crearea de locuri de muncă durabile, inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Pentru această linie de finanțare a fost publicat ghidul solicitantului în varianta finală.

Programul Tranziție Justă se adrează firmelor cu sediul social/punct de lucru în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este 8 milioane euro / proiect, iar valoarea minimă  este de 200.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului variază între 60% și 75% în funcție de județ.

Investițiile eligibile vizează crearea unei noi unități, extinderea unei unități existente, sau diversificarea producției unei unități prin realizarea unor produse noi sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului/produselor sau a prestării generale a serviciului/serviciilor, cu scopul reconversiei către o economie verde.

Categorii de investiții finanțabile:

Activități eligibile finanțabile prin ajutor de stat: lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție / prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente; achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport; achiziționarea de instalații / echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă; brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Activități eligibile finanțabile prin ajutor de minimis: formare profesională pentru activitatea asociată investiției inițiale; consultanță pentru pregătirea documentației de proiect și pentru pentru managementul proiectului; proiectare; asistență tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier; cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototipării și punerii pe piață a unor produse noi/inovative; certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat; activități care respectă principiul economiei circulare și sunt asociate investiției inițiale propuse a fi realizate prin proiect; activități privind realizarea cadastrului și intrarea în legalitate a proprietăților; certificarea / recertificarea sistemelor de management; informare şi publicitate aferente proiectului.

Condiții pentru a depune proiecte

Beneficiarul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM înființate cel târziu la 31 decembrie 2021 iar domeniul în care se realizează investiția este eligibil în cadrul programului.

Solicitantul nu a avut activitatea suspendată în anul curent sau anterior depunerii cererii de finanțare și a înregistrat profit brut sau profit din exploatare.

Solicitantul deține drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția.

Unitatea de producție/prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în teritoriul administrativ al județului corespunzător priorității.

Crearea de noi locuri de muncă

Proiectul trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția finanțată, ce trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea investiției, în zona vizată de apel. În funcție de valoarea finanțării nerambursabile solicitate, numărul minim de locuri de muncă obligatoriu a fi realizat se calculează astfel: pentru finanțare nerambursabilă solicitată până la valoarea de 5 milioane de euro – pentru fiecare 175.000 euro solicitați se va crea un nou loc de muncă; pentru finanțare nerambursabilă solicitată între 5 și 8 milioane euro – pentru fiecare 150.000 euro solicitați se va crea un nou loc de muncă. În cadrul evaluării tehnice și financiare, se acordă punctaj pentru crearea de locuri de muncă suplimentare celor minim obligatorii.

Beneficiarul finanțării va avea obligația de a consulta AJOFM în procesul de recrutare, în vederea angajării de persoane afectate de procesul de tranziție, pentru toate locurile de muncă create prin proiect, precum și angajarea de persoane din categoriile de lucrătorii defavorizați, extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap. Cel puțin 75% din totalul de locuri de muncă create prin proiect, trebuie să vizeze persoane cu domiciliu/reședința în zona vizată de apel.

Pentru punctaj maxim, beneficiarul trebuie să îndeplinească mai multe condiții. La numărul obligatoriu de noi locuri de muncă (pentru fiecare 175.000 euro ajutor financiar nerambursabil trebuie creat un loc de muncă) ar mai trebui adăugate încă aproximativ jumătate. Locurile de muncă create sunt, prioritar, avute în vedere pentru persoane cu competențe necesare categoria profesională operatori și asamblori, persoane care provin din activități economice dintr-o industrie/ramură economică afectată de procesul de transformare, persoane din categorii defavorizate. Utilizarea materiilor prime secundare/locale. Proiectul trebuie să prevadă măsuri care contribuie substanțial la obiective de mediu (surse de energie regenerabile, sisteme/instalații/echipamente încălzire/răcire în vederea optimizării consumului de energie, minimizarea la sursa a deșeurilor, etc.)

Totodată, în cadrul Programului Tranziție Justă, a fost lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru „Dezvoltarea întreprinderilor și antreprenoriatului” – componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă” . Perioada de consultare publică s-a încheiat în 21.11.2023. Acest apel de proiecte se aplică investițiilor inițiale realizate în județele: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș de către microîntreprinderi. Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este de minim 50.000 euro, iar maximă 200.000 euro. Intensitatea maximă admisă pentru finanțarea cheltuielilor eligibile este 90%.

În concluzie, dacă ești antreprenor și ai în plan o investiție în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, este momentul propice să explorezi oportunitățile oferite de Programul Tranziție Justă și să-ți pregătești cât mai repede cererea de finanțare pentru accesarea finanțărilor nerambursabile. Acest program reprezintă o șansă unică pentru dezvoltarea investițiilor productive în IMM-uri.

Vrei să afli dacă firma ta este eligibilă pentru a accesa finanțare de până la 8 milioane de Euro prin Programul Tranziție Justă? Consultanții Fabrica de Consultanță vă oferă sprijin specializat în evaluarea eligibilității, stabilirea punctajului precum și în scrierea și depunerea Cererii de Finanțare. Pentru a beneficia de analiza preliminară gratuită, ne poți contacta la 0731.536.459 sau pe email contact@fdc.ro.

Din 2006, Fabrica de Consultanță scrie și implementează proiecte de succes cu fonduri nerambursabile, la nivel național. Astăzi, are în portofoliu peste 830 de proiecte scrise și implementate și peste 250 de milioane de Euro finanțări atrase pentru clienții săi. Detalii pe www.fdc.ro

Articol susținut de Fabrica de Consultanță

Parallax

Vizualizari
4390
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.432
Just for testing :

interaction: 0.86

popularity: 0.46

publishing: 2.88

expertise: 0.08

rating: 1.432

Content Marketing
SmileMedia nu ofera doar campanii. Functionam ca un digital newsroom capabil să creeze conținut de orice tip: grafic, text, foto, audio sau video.
Articole publicate : 1, 341
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri