Raluca Abrihan

IMM Invest: Ce informaţii trebuie să conţină Declaraţia IMM

Thumbnail

În contextul prelungirii termenului de depunere a situaţiilor la ANAF, dacă situațiile financiare aferente anului 2019 nu au fost încă depuse, este permisă utilizarea datelor corespunzătoare din ultimele situaţii financiare aprobate şi depuse, aferente anului 2018, potrivit datelor transmise de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN). Ce trebuie să conţină Declaraţia IMM şi cum se determină valoare creditelor.

Astfel, conform articolului XIV din OUG 48/2020, termenul de depunere a situaţiilor financiare la ANAF a fost prelungit pana la data de 31.07.2020.

Pentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) şi (3) şi art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.”

Acestă prevedere are incidență în implementarea Programului IMM INVEST ROMANIA, sub două aspecte: (1) datele utilizate pentru completarea declaraţiei IMM şi (2) datele utilizate la calcul valorii maxime a creditelor /liniilor de credit, astfel:

  1. Ce situaţii financiare se utilizează în declaraţia IMM?

În vederea stabilirii calităţii de IMM a unei întreprinderi şi de definire a categoriei (micro, mică sau mijlocie) sunt de referinţă datele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, aşa cum sunt prevăzute în art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346/2004.

În cazul persoanelor juridice care până la data de 31.07.2020 nu vor avea situaţii financiare aferente anului 2019 aprobate de acţionari/asociaţi şi depuse la organul fiscal, pentru completarea declaraţiei IMM vor fi avute în vedere datele corespunzătoare din ultimele situaţii financiare aprobate şi depuse, respectiv cele aferente anului 2018.

  1. Ce situaţii financiare se utilizează pentru determinarea valorii maxime a creditelor/liniilor de credit?

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit se determină prin raportare la “cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019” şi de “25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019”, în conformitate cu art. 1 alin. (3) lit. a) pct. i) si ii) şi lit. b) pct. i) şi ii) din OUG 110/2017.

În acest caz, în eventualitatea în care beneficiarul nu are situaţiile financiare aferente 2019 depuse la organele fiscale competente, vor fi utilizate datele din balanţele contabile aferente anului 2019.

Parallax

Vizualizari
3478
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri