Claudiu Zamfir

Fondul de garantare: Fermierii pot opta pentru Agro IMM Invest în aceeași aplicație folosită și la IMM Invest

Thumbnail

Programul de finanțare banară cu garanții de stat IMM Invest 2021 este deschis pentru aplicații, iar firmele mici și mijlocii din agricultură pot opta pentru noul subprogram Agro IMM Invest în aceeași platformă online, spune, marți, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM.

Luni seara, Guvernul a publicat în Monitorul Oficial modificarea normelor de aplicare a IMM Invest (HG nr 422/07.04.2021).

„Reamintim potențialilor beneficiari că Programul IMM INVEST este deschis pentru aplicații, iar IMM-urile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, pot opta pentru AGRO IMM INVEST în cadrul aceleași aplicații - www.imminvest.ro” - menționează acum FNGCIMM.
    

Ce mai spune FNGCIMM despre IMM Invest și Agro IMM Invest:

Prin publicarea HG nr 422/07.04.2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a fost optimizat cadrul legal, în sensul reglementării modalitații şi a condiţiilor de acordare, monitorizare şi soluţionare a cererilor de plată a garanţiilor de stat şi de acordare a granturilor în favoarea fiecărui beneficiar participant în Programul IMM INVEST, respectiv în Subprogramul AGRO IMM INVEST.

Pentru anul 2021, programul IMM INVEST are un plafon de garantare de 15 miliarde lei, din care 1 miliard este rezervat Sub-programulului AGRO IMM INVEST. Plafoanele alocate finanțatorilor participanti în program sunt încărcate în aplicația informatică, beneficiarii programului pot accesa aplicația www.imminvest.ro în vederea înscrierii în program.

Prin aceeași aplicație, beneficiarii pot opta pentru Programul IMM INVEST, iar în cazul companiilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, se pot înscrie în Sub-programul AGRO IMM INVEST, care, pe lângă beneficiile disponibile până acum,   oferă în plus o componentă nerambursabilă, în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate.

Prin schema de ajutor de stat aferentă programului este suportată  plata integrală a dobânzii pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorate de beneficiar pe întreaga durată de derulare a creditului garantat, precum și componenta nerambursabilă în valoare de 10%, aplicată la valoarea finanțării garantate. O altă facilitate nou introdusă pentru beneficiarii AGRO IMM INVEST, constă în acordarea unei perioade de grație de 24 de luni la rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se poate realiza în cel puțin două rate pe an.

Plafonul total alocat derulării Sub-programului AGRO IMM INVEST poate fi suplimentat cu acordul MF, în funcție de necesarul de garantare, din plafonul alocat Programului IMM INVEST.

Microîntreprinderile și întreprinderile mici beneficiare de credite garantate în cadrul programului IMM INVEST/și a Sub-programului AGRO IMM INVEST și care doresc să acceseze noi credite garantate până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, se vor adresa instituţiilor de credit care vor transmite la FNGCIMM noi solicitări de garantare cu procent maxim de 80%. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în IMM INVEST/și AGRO IMM INVEST este de 10.000.000 de lei pentru creditele de investiţii și de  5.000.000 lei pentru creditele/ liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

Pentru beneficiarii încadrați ca profesionişti, reglementaţi prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, procentele de garantare și valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit sunt similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004. În cazul profesioniştilor care se încadrează în Legea nr. 287/2009, dar care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie se aplică procentele de garantare și valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie.

IMM Factor - mai aproape de start

Un alt program de finanțare pentru firme, IMM Factor, mai are puțin până la start. Marți, Fondul de garantare a creditelor IMM a anunțat că invită instituțiile financiare să se înscrie în program, pentru a acorda finanțări de tip facturaj.

Perioada de înscriere este cuprinsă între 13.04.2021 și 22.04.2021, ora 24.00.

În data de 12.04.2020 a fost publicată în MO nr.379, HG nr 423/07.04.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia. Conform actului normativ, finanțatorii care doresc să participe în cadrul programului IMM FACTOR, vor transmite FNGCIMM cererile de înscriere în program, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea în MO a HG nr 423/07.04.2021. Perioada de înscriere este cuprinsă între 13.04.2021 – 22.04.2021, ora 24.00.

Finanțatorii sunt așteptați să solicite alocarea plafoanelor de garantare, în funcţie de nivelul finanţărilor de tip factoring pe care estimează că îl vor acorda în anul 2021, cu menționarea nivelulu costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor acordate în cadrul programului. FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare, în baza solicitărilor primite de la finanțatori, pe care le transmite Ministerului Finanțelor în vederea aprobării.

Pentru anul 2021, plafonul total al garanţiilor de stat care pot fi acordate în cadrul Programului IMM FACTOR este de 1 miliard de lei.

Valoarea maximă a plafonului de garantare pentru  un beneficiar este 5.000.000 lei pentru un beneficiar, iar valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei.
 
Facilităţile de factoring se acordată în baza Schemei de ajutor de stat aferentă programului,  până la data de 30 iunie 2021. Prin grant, sunt subvenționate 50% din valoarea dobânzilor pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării, iar costurile de garantare, comisionul de administrare şi comisionul de risc, sunt suportate integral din bugetul de stat, pe întreaga durată de derulare a finanțării de tip factoring.

În total, plafoanele de garantare aprobate de guvern pe anul 2021 se ridică la 18 miliarde de lei pentru toate programele de credite cu garanții de stat pentru firme: IMM Invest, Agro IMM Invest, IMM Factor, IMM Leasing pentru Echipamente și Utilaje.

„Este adevărat că măsurile se adresează companiilor care participă activ în ecosistemul economic, care propun planuri de afaceri viabile, care vizează obținerea de performanțe financiare. Criza ne determină să ne adaptăm la un context de mare incertitudine, în care parteneriatele de încredere devin extrem de importante. Prin programele guvernamentale pe care FNGCIMM le derulează- IMM INVEST, AGRO IMM INVEST, IMM FACTOR și IMM LEASING, aducem împreună finanțatori și beneficiari și urmărim îndeplinirea unui scop mai înalt, dincolo de obiectivele de business ale fiecărei părți implicate. Scopul nostru comun este de a relansa economia și de a proteja locurile de muncă“, a declarat Dumitru Nancu – directorul general al FNGCIMM.

Parallax

Vizualizari
1940
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri